Show simple item record

dc.contributor.authorNowak, Marek
dc.date.accessioned2023-02-21T11:16:36Z
dc.date.available2023-02-21T11:16:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationNowak M., Elementy teorii mnogości, „Bibliotheca Philosophica 3”, WUŁ, Łódź 2018, https://doi.org/10.18778/8142-520-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-520-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46080
dc.description.abstractMonografia zawiera najważniejsze elementy aksjomatycznej teorii mnogości Zermelo-Fraenkla z aksjomatem wyboru: aksjomatykę, definicje podstawowych pojęć, teorie relacji binarnych, częściowo porządkujących, równoważnościowych, funkcji, liczb porządkowych oraz liczb kardynalnych. Powstała na podstawie wieloletnich wykładów prowadzonych przez autora dla studentów filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Nie wymaga więc gruntownego przygotowania matematycznego, wystarcza pewne „wyrobienie” logiczne w zakresie umiejętności dowodzenia twierdzeń, a właściwie znajomość takich stałych logicznych, jak spójniki boolowskie i kwantyfikatory. Może służyć nie tylko matematykom i studentom matematyki, lecz także humanistom chcącym ugruntować swoją wiedzę o zbiorach, wykorzystywaną często w różnych zabiegach formalizacyjnych. Tym bardziej, że pewne wątki mają charakter filozoficzny, m.in. dyskusje na temat aksjomatu regularności i pojęcia ufundowania zbioru, relacji równoważnościowej, liczby porządkowej czy aksjomatu wyboru.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBibliotheca Philosophica;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectteoria mnogościpl_PL
dc.subjectaksjomatykapl_PL
dc.subjectzbiory nieufundowane i ufundowanepl_PL
dc.subjectrelacje binarnepl_PL
dc.subjectliczby naturalnepl_PL
dc.subjectzbiory liczb porządkowychpl_PL
dc.subjectciąg pozaskończonypl_PL
dc.titleElementy teorii mnogościpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number176pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Metodologii Naukpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-521-6
dc.referencesAczel P., Non-Well-Founded Sets, CSLI, Lecture Notes 14, Stanford 1988.pl_PL
dc.referencesAjdukiewicz K., Metodologiczne typy nauk, [w:] K. Ajdukiewicz, J¦zyk i poz- nanie, t. 1, PWN, Warszawa 1985, s. 287 313.pl_PL
dc.referencesBell J. L., Slomson A. B., Models and Ultraproducts, North Holland, Amsterdam 1969.pl_PL
dc.referencesBeth E. W., The Foundations of Mathematics, North Holland, Amsterdam 1959.pl_PL
dc.referencesChang C. C., Keisler H. J., Model Theory, North Holland, Amsterdam 1973.pl_PL
dc.referencesFraenkel A. A., Abstract Set Theory, North Holland, Amsterdam 1976.pl_PL
dc.referencesFraenkel A. A., Bar-Hillel J., Levy A., Foundations of Set Theory, North Holland, Amsterdam 1973.pl_PL
dc.referencesGrätzer G., Universal Algebra, Springer-Verlag, New York 1979.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk A., Zarys arytmetyki teoretycznej, PWN, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesGuzicki W., Zbierski P., Podstawy teorii mnogo±ci, PWN, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesIndrzejczak A., Nowak M., Metody logiki, dedukcja, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, ód¹ 2016.pl_PL
dc.referencesJech T. J., Lectures in Set Theory, Lectures Notes in Mathematics 217, Springer-Verlag 1971.pl_PL
dc.referencesKuratowski K., Wst¦p do teorii mnogo±ci i topologii, PWN, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesKuratowski K., Mostowski A., Teoria mnogo±ci, PWN, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesLipski W., Marek W., Analiza kombinatoryczna, PWN, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesMendelson E., Introduction to Mathematical Logic, Van Nostrand, Princeton 1964.pl_PL
dc.referencesMorse A. P., A Theory of Sets, Academic Press, Orlando 1986.pl_PL
dc.referencesRasiowa H., Wst¦p do matematyki wspóªczesnej, PWN, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesSchoen eld J. R., Mathematical Logic, Addison-Wesley, Menlo Park 1967.pl_PL
dc.referencesSchoen eld J. R., Axioms of set theory, [w:] Handbook of Mathematical Logic (ed. J. Barwise), North Holland, Amsterdam 1977, s. 321 344.pl_PL
dc.referencesTakeuti G., Zaring W. M., Introduction to Axiomatic Set Theory, Springer-Verlag, New York 1971.pl_PL
dc.referencesTraczyk T., Wst¦p do teorii algebr Boole'a, PWN, Warszawa 1970.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-520-9
dc.relation.volume3pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe