Show simple item record

dc.contributor.authorKawecka, Agata
dc.contributor.authorPetrov, Ivan
dc.contributor.authorSkowronek, Małgorzata
dc.date.accessioned2014-05-24T13:28:24Z
dc.date.available2014-05-24T13:28:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0204-4021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/4614
dc.descriptionTranslated by Marek Majerpl_PL
dc.description.abstractСтарославянско-полски учебници, граматики и речници. Статията съдържа коментиран преглед на всички познати старобългарско-полски и църковнославянско-полски речници, граматики, учебници и други научни, учебни и преводачески помагала, отпечатани преди всичко през XX и началото на XXI в. Авторите се спират по-подробно върху най-важните и най-популярни в университетската преподавателска дейност публикации, през дълги години и до днес използвани в полските славистични средища (за всички области на славянската филология – включително русистика и полонистика). Отделно се коментират лексикографски и лексикографско-енциклопедични трудове, предназначени за поляци, които могат да бъдат използвани в превод от старобългарски (и неговите по-късни редакции) на полски, като се отбелязват характерните им методологични черти и разлики в подхода към тълкуването на езика и реалиите на Slavia Orthodoxa. Представянето е придружено от подробно библиографско приложение, в което са изброени всички печатни издания на полски език (заедно с информация за техните преиздания).pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja powstała w związku z projektem naukowo-badawczym pt. "Recepcja piśmiennictwa oraz literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce – historia i bibliografia twórczości przekładowej", realizowanym w Centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC – 2012/05/E/HS2/03827.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherBulgarian Academy of Sciencespl_PL
dc.relation.ispartofseriesPalaeobulgarica / Старобългаристика;XXXVII (2013), 4
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleOld Church Slavonic – Polish Textbooks, Grammars and Dictionariespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number3-20pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki (University of Lodz)pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska