Show simple item record

dc.contributor.authorGrech, Michał
dc.contributor.authorOlender, Kamil
dc.contributor.editorBarańska-Szmitko, Anna
dc.contributor.editorFilipczak-Białkowska, Anita
dc.date.accessioned2023-07-26T10:56:55Z
dc.date.available2023-07-26T10:56:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationGrech M., Olender K., Dziennikarstwo, komunikacja społeczna, media – co dalej? Rozwój i strategie nazewnicze kierunków studiów jako odzwierciedlenie rozwoju dyscypliny, [w:] Teorie i praktyki komunikacji 2, red. A. Barańska-Szmitko, A. Filipczak-Białkowska, WUŁ, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-181-4.32pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-181-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47655
dc.description.abstractGłównym problemem podjętym w przeprowadzonych badaniach była refleksja nad tym, jak prezentuje się aktualna oferta studiów dziennikarskich, komunikacyjnych i okołomedialnych w Polsce. Interesującymi aspektami było to, jak uczelnie dyferencjują swoje kierunki w temacie nazewnictwa i zróżnicowania oferty studiów. Celem analiz było sprawdzenie, jakie nazwy noszą wyżej wymienione kierunki studiów, a, co za tym idzie, z jakimi obszarami są łączone. Podstawą analiz były listy kierunków studiów uzyskane z oficjalnych serwisów odpowiedniego ministerstwa.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTeorie i praktyki komunikacji 2;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdziennikarstwopl_PL
dc.subjectkomunikacja społecznapl_PL
dc.subjectmediapl_PL
dc.subjectnazewnictwopl_PL
dc.titleDziennikarstwo, komunikacja społeczna, media – co dalej? Rozwój i strategie nazewnicze kierunków studiów jako odzwierciedlenie rozwoju dyscyplinypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number519-536pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Wydział Filologicznypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Wydział Filologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-182-1
dc.referencesBauman T. (2011), Złudna efektywność uniwersytetu przedsiębiorczego, Ars Educandi, t. VII: Kondycja uniwersytetu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBiały K. (2011), Przemiany współczesnego uniwersytetu. Od idei von Humboldta do modelu uczelni przedsiębiorczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBogołębska B. (2018), Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ i kształcenie studentów z perspektywy 10 lat, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 51 (5), s. 245–249, https://doi.org/10.18778/1505-9057.51.15pl_PL
dc.referencesCBOS (2019), Które zawody poważamy? Raport z badań, nr 157/2019, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_157_19.PDF (dostęp: 25.11.2022).pl_PL
dc.referencesDoliwa U., Wyszczelska E., Wróbel W., Łysiak P., Sedeńko U., Szczepańska S. (2018), Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w opinii studentów, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, nr 1 (14), s. 31–47.pl_PL
dc.referencesFleischer M. (2003), Corporate identity i public relations, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesFleischer M. (2007), Ogólna teoria komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesFleischer M. (2008), Konstrukcja rzeczywistości 2, Oficyna Wydawnicza Atut–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGajownik P. (2021), Czy warto dzisiaj studiować dziennikarstwo? Oczami absolwentki, https://www.paulagajownik.pl/czy-warto-dzisiaj-studiowac-dziennikarstwo-oczami-absolwentki (dostęp: 26.11.2022).pl_PL
dc.referencesHerbst D. (1998), Corporate Identity, Cornelsen Verlag, Berlin.pl_PL
dc.referencesJelonek M., Antosz P., Balcerzak-Raczyńska A. (2014), Przyszłość kadry polskiej gospodarki. Edukacja a rynek pracy, t. IV, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPachla J. (2016), Czy warto studiować dziennikarstwo? Historia w GIF-ach, https://joannapachla.com/motywacja/czy-warto-studiowac-dziennikarstwo (dostęp: 26.11.2022).pl_PL
dc.referencesPotulicka E. (2010), Uniwersytet na „wolnym rynku”, w: Neoliberalne uwikłania edukacji, red. E. Potulicka, J. Rutkowiak, Wydawnictwo Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesStępińska A., Narożna D., Secler B., Jurga-Wosik E. (2017), Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodowe, „Studia Medioznawcze”, nr 1 (68), s. 11–24, https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.406pl_PL
dc.referencesSW Research (2022), Ranking społecznie poważanych zawodów 2022, https://swresearch.pl/news/ranking-spolecznie-powazanych-zawodow-2022 (dostęp: 25.11.2022).pl_PL
dc.referencesSzczepanik M. (1997), Wyższy kurs dziennikarski w Poznaniu, w: Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Wybrane problemy, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesSzwabowski O. (2014), Uniwersytet – fabryka – maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej, Książka i Prasa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzynol A. (2011), Dziennikarstwo specjalistyczne czy multimedialne – kilka uwag na temat współczesnego kształcenia dziennikarzy, w: Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty, red. S. Gawroński, Kraków, s. 29–56.pl_PL
dc.referencesWszołek M. (2021), Teoria i praktyka projektowania (komunikacji), Wydawnictwo Libron, Wrocław.pl_PL
dc.referencesStrona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka, https://studia.gov.pl (dostęp: 25.11.2022).pl_PL
dc.referencesStrona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/instytut/historia (dostęp: 25.11.2022).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-181-4.32


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe