Show simple item record

dc.contributor.authorWszołek, Mariusz
dc.contributor.editorBarańska-Szmitko, Anna
dc.contributor.editorFilipczak-Białkowska, Anita
dc.date.accessioned2023-07-26T11:08:57Z
dc.date.available2023-07-26T11:08:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationWszołek M., Zrównoważony rozwój w projektowaniu opakowań. W poszukiwaniu rozwiązania problemu projektowego, [w:] Teorie i praktyki komunikacji 2, red. A. Barańska-Szmitko, A. Filipczak-Białkowska, WUŁ, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-181-4.33pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-181-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47656
dc.description.abstractW Wielkiej Brytanii w ciągu roku wytwarza się około 10 milionów ton odpadów opakowaniowych, podczas kiedy w Stanach Zjednoczonych jest to 68 milionów ton. Według Eurostatu sektory, które są w głównej mierze odpowiedzialne za generowanie śmieci opakowaniowych to gospodarstwa domowe i usługi. W artykule podejmuję się próby odpowiedzi na pytania o praktyki projektowe w drodze do zrównoważenia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTeorie i praktyki komunikacji 2;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprojektowanie opakowańpl_PL
dc.subjectprojektowanie komunikacjipl_PL
dc.subjectkomunikacja społecznapl_PL
dc.titleZrównoważony rozwój w projektowaniu opakowań. W poszukiwaniu rozwiązania problemu projektowegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number537-557pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet SWPS w Warszawiepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-182-1
dc.referencesBoylston S. (2009), Designing Sustainable Packaging, Laurence King Publishing, London.pl_PL
dc.referencesBrown L.R. (1981), Building a sustainable society, “Society”, no. 19 (2), s. 75–85.pl_PL
dc.referencesFleischer M. (2018), Notatki 3, Wydawnictwo Libron, Kraków.pl_PL
dc.referencesGoodship V., Ogur E.O. (2005), Polymer Processing with Supercritical Fluids, vol. 15, iSmithers Rapra Publishing, Shrewsbury.pl_PL
dc.referencesIvonkovic A., Zeljko K., Talic S., Lasic M. (2017), Biodegradable packaging in the food industry, “Journal of Food Safety and Food Quality”, no. 68, s. 26–38.pl_PL
dc.referencesJedlicka W. (2009), Packaging Sustainability: Tools, Systems and Strategies for Innovative Package Design, John Wiley and Sons, New York.pl_PL
dc.referencesKolybaba M., Tabil L.G., Panigrahi S., Crerar W.J., Powell T., Wang B. (2003), Biodegradable polymers: Past, present, and future, w: ASABE/CSBE North Central Intersectional Meeting, American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, MI, s. 1.pl_PL
dc.referencesManzini E. (2015), Design, when Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMcLennan J.F. (2004), The Philosophy of Sustainable Design: The Future of Architecture, Ecotone Publishing, Bainbridge Island.pl_PL
dc.referencesNarayan R. (2006), Biobased and Biodegradable Polymer Materials: Rationale, Drivers, and Technology Exemplars, “ACS Symposium Series”, no. 939, s. 282–306.pl_PL
dc.referencesNorman D., Spencer E. (2019), Community-based, human-centered design, https://jnd.org/ community-based-human-centered-design (dostęp: 28.01.2021).pl_PL
dc.referencesPapanek V.J. (1995), Green Imperative: Ecology and Ethics in Design and Architecture, Thames and Hudson, London 1995.pl_PL
dc.referencesPapanek V.J. (2012), Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna, przeł. J. Holzman, Wydawnictwo Recto Verso, Łódź.pl_PL
dc.referencesPlatt D.K. (2006), Biodegradable Polymers: Market Report, iSmithers Rapra Publishing.pl_PL
dc.referencesRand P. (1951), Thoughts on Design, Schultz Wittenborn Inc. Publishers, New York (wyd. 2014: Chronicle Books, San Francisco).pl_PL
dc.referencesRynek opakowań w Polsce (2011), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Warszawa, https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=17190 (dostęp: 18.01.2021).pl_PL
dc.referencesSangiorgi D. (2009), Building a framework for service design research, w: 8th European Academy of Design conference, The Robert Gordon University, Aberdeen, s. 415–420, https://www.researchgate.net/publication/228745546_Building_up_a_framework_for_Service_Design_research (dostęp: 17.03.2021).pl_PL
dc.referencesShaughnessy A. (2012), How to Be a Graphic Designer Without Losing Your Soul, Chronicle Books, San Francisco (wyd. pol. Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy, przekł. D. Żukowski, Wydawnictwo Karakter, Kraków).pl_PL
dc.referencesSiemes A. (2020), Kto ma naprawić świat? Badanie na temat globalnego ocieplenia oraz szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, w: Badanie komunikacji/projektowanie komunikacji vol. 3, red. M. Grech, K. Lachowska, K. Olender, A. Siemes, Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 117–149.pl_PL
dc.referencesSommer B., Welzer H. (2015), Transformation design: A social-ecological perspective, w: Transformation Design: A Social-Ecological Perspective, ed. W. Jonas, S. Zerwas, K. von Anshelm Birkhäuser, De Gruyter, s. 188–201.pl_PL
dc.referencesStappen R.K. (2006), Sustainable Development.pl_PL
dc.referencesStewart B. (2009), Projektowanie opakowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSvanes E., Vold M., Møller H., Pettersen M.K., Larsen H., Hanssen O.J. (2010), Sustainable packaging design: A holistic methodology for packaging design, “Packaging Technology and Science: An International Journal”, no. 23 (3), s. 161–175.pl_PL
dc.referencesThackara J. (2010), Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, Wydawnictwo Academica, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVezzoli C. (2018), Environmentally sustainable design-orienting tools, w: Design for Environmental Sustainability, Springer, London, s. 239–252.pl_PL
dc.referencesWelzer H. (2016), Samodzielne myślenie, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk.pl_PL
dc.referencesWszołek M. (2015), Reklama – operacjonalizacja pojęcia, Wydawnictwo Libron, Kraków.pl_PL
dc.referencesWszołek M. (2016), Reklama – perspektywa empiryczna, Wydawnictwo Libron, Kraków.pl_PL
dc.referencesWszołek M. (2020a), Information design – operacjonalizacja pojęcia, w: Manual – information design. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji, red. M. Wszołek, M. Pielużek, Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 11–29.pl_PL
dc.referencesWszołek M. (2020b), Zrównoważony rozwój i dizajn opakowań. W poszukiwaniu problemu projektowego, „Formy”, nr 7, https://formy.xyz/artykul/zrownowazony-rozwoj-i-dizajn-opakowan-w-poszukiwaniu-problemu-projektowego (dostęp: 20.01.2021).pl_PL
dc.referencesWszołek M., Fleischer M., Siemes A., Monika B., Grech M. (2012), Style życia w komunikacji. Komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa, Wydawnictwo Libron, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-181-4.33


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe