Show simple item record

dc.contributor.authorPłuciennik, Jarosław
dc.contributor.editorBarańska-Szmitko, Anna
dc.contributor.editorFilipczak-Białkowska, Anita
dc.date.accessioned2023-07-26T11:51:24Z
dc.date.available2023-07-26T11:51:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationPłuciennik J., Antonomazja, aposiopoesis i apokaliptyka. Materiały do słownika figur dyskursu epoki postprawdy, [w:] Teorie i praktyki komunikacji 2, red. A. Barańska-Szmitko, A. Filipczak-Białkowska, WUŁ, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-181-4.35pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-181-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47658
dc.description.abstractArtykuł krótko opisuje trzy przykłady dyskursu ery postprawdy, wskazując na trzy przykłady figur retorycznych (antonomazja, aposiopoesis, apokaliptyka) w wypowiedziach Elizabeth Homes, Elona Muska i Alexandra Dugina. Wszystkie reprezentują niedemokratyczne, kultowe sposoby mówienia, które można określić jako antynowoczesne i antymodernistyczne, ponieważ negują pojęcie prawdy jako nieustannie poszukiwanej i odkrywanej. Zamiast takiego nowoczesnego rozumienia, zdaniem autora, te trzy postacie albo przedstawiają oszustwo, albo proponują przyjęcie prawdy objawionej lub odkrywczej, a nie prawdy liberalnej demokracji, podlegającej krytyce, dialogowi i falsyfikacji. Artykuł oparty jest na przykładach ze współczesnego dyskursu medialnego i prac popularnonaukowych. Przedstawiona w artykule analiza figur retorycznych jest fragmentaryczna, ale w zamyśle autora ma być reprezentatywna dla procesów komunikacyjnych zachodzących we współczesności. Niniejsza analiza przedstawia materiały do planowanego słownika figur dyskursywnych ery postprawdypl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTeorie i praktyki komunikacji 2;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectfake newspl_PL
dc.subjectpostprawdapl_PL
dc.subjectdyskurs deliberatywnypl_PL
dc.subjectsłownik figur retorycznychpl_PL
dc.titleAntonomazja, aposiopoesis i apokaliptyka. Materiały do słownika figur dyskursu epoki postprawdypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number569-583pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-182-1
dc.referencesArendt H. (2010), Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z. (2012), Nowoczesność i Zagłada, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBrown A. (2018), The Myth of the Strong Leader: Political Leadership in the Modern Age, Penguin Random House, London.pl_PL
dc.referencesBurkhardt A., Nerlich B. (2010), Introduction, w: Tropical Truth(s). The Epistemology of Metaphor and Other Tropes, eds. A. Burkhardt, B. Nerlich, De Gruyter, Berlin–New York, s. 1–20.pl_PL
dc.referencesButler J. (2010), Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, przeł. A. Ostolski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCarlyle T. (2010), Bohaterowie: cześć dla bohaterów i pierwiastek bohaterstwa w historii: Odyn, Mahomet, Dante, Szekspir, Luter, Knox, Johnson, Rousseau, Cromwell, Napoleon, Hachette Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCarreyrou J. (2018), Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup, Knopf, New York.pl_PL
dc.referencesCieślikowska T. (1995), W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź.pl_PL
dc.referencesDugin A. (2018), The Fourth Political Theory, Arktos Media, London.pl_PL
dc.references“The Economist” (2022), A jury finds Elizabeth Holmes guilty of fraud, https://www.economist. com/business/2022/01/08/a-jury-finds-elizabeth-holmes-guilty-of-fraud (dostęp: 19.11.2022).pl_PL
dc.referencesGenette G. (2014), Palimpsesty: literatura drugiego stopnia, przeł. T. Stróżyński, A. Milecki, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesHarari Y.N. (2018), 21 lekcji na XXI wiek, przeł. M. Romanek, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesHiley D.R. (2006), Doubt and the Demands of Democratic Citizenship, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesHolmes E. (2014), TED Med, San Fancisco, https://youtu.be/SX7ec3uDlhs (dostęp: 19.11.2022).pl_PL
dc.referencesHolmqvist K., Płuciennik J. (2010), Princess Antonomasia and the truth: Two types of metonymic relations, w: Tropical Truth(s). The Epistemology of Metaphor and Other Tropes, eds. A. Burkhardt, B. Nerlich, De Gruyter, Berlin–New York, s. 373–382.pl_PL
dc.referencesLakoff G., Tabakowska E. (2011), Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne: co kategorie mówią nam o umyśle, przeł. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesLee J. (2015), Pi Day: Celebrating an Irrational Number, “National Geographic”, Science, 13 March, https://www.nationalgeographic.com/science/article/150313-pi-daycentury- celebration-math-culture-science (dostęp: 19.11.2022).pl_PL
dc.referencesPlaton (2005), Uczta Sokratesa, w: tenże, Dialogi, t. 1, przeł., wstęp i objaśn. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty, s. 251–583.pl_PL
dc.referencesPłuciennik J. (2018), Podstawowe modele jakości dziennikarskiej a kultura cyfrowa, w: Etyka w komunikacji, red. G. Habrajska, Teorie i praktyki komunikacyjne, t. 1, Primum Verbum, Łódź, s. 103–118.pl_PL
dc.referencesPłuciennik J. (2012), Apokalipsa, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 49–52.pl_PL
dc.referencesPłuciennik J. (2022), Dyskurs insynuacyjny Elona Muska i fake newsy, https://jaroslawpluciennik. com/2022/10/31/dyskurs-insynuacyjny-elona-muska-i-fake-newsy (dostęp: 19.11.2022).pl_PL
dc.referencesPopper K.R. (2007), Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1: Urok Platona, red. A. Chmielewski, przeł. H. Krahelska, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska S. (1954), Formy podawcze dzieła literackiego, w: taż, Wstęp do nauki o literaturze, t. 1, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa, s. 316–392.pl_PL
dc.referencesStieg C. (2022), What exactly was the Theranos Edison machine supposed to do?, March 2019, https://www.refinery29.com/en-us/2019/03/224904/theranos-edison-machine-blood-test-technology-explained (dostęp: 30.11.2022).pl_PL
dc.referencesTrilling L. (1974), Sincerity and Authenticity, Harcourt Brace Jovanovich, New York.pl_PL
dc.referencesVaihinger H., Rosenthal M.A. (2021), The Philosophy of „As If”, 2nd ed., Routledge, London– New York.pl_PL
dc.referencesWynalazczyni: Dolina Krzemowa w kropli krwi (2019), film, HBO Max.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-181-4.35


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe