Show simple item record

dc.contributor.authorLeśniczak, Rafał
dc.contributor.editorBarańska-Szmitko, Anna
dc.contributor.editorFilipczak-Białkowska, Anita
dc.date.accessioned2023-07-26T11:54:40Z
dc.date.available2023-07-26T11:54:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationLeśniczak R., Wartości polityczne w komunikowaniu polskich biskupów w kontekście kryzysu migracyjnego na granicy Białorusi z Unią Europejską, [w:] Teorie i praktyki komunikacji 2, red. A. Barańska-Szmitko, A. Filipczak-Białkowska, WUŁ, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-181-4.37pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-181-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47660
dc.description.abstractCelem podjętych badań jest analiza obecności wartości politycznych w komunikatach polskich biskupów w kontekście kryzysu migracyjnego na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Białorusią. Dokonano próby odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu, trzy podstawowe sposoby rozumienia pojęcia „wartości polityczne” według typologii Jacka Kołodzieja, były obecne w wypowiedziach hierarchów (wartości polityczne jako wartości społeczne o politycznej doniosłości, wartości polityczne jako funkcjonalne składniki systemu politycznego, wartości polityczne jako kryteria racjonalności działań politycznych).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTeorie i praktyki komunikacji 2;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectBiałoruśpl_PL
dc.subjectkomunikowanie politycznepl_PL
dc.subjectkryzys migracyjnypl_PL
dc.titleWartości polityczne w komunikowaniu polskich biskupów w kontekście kryzysu migracyjnego na granicy Białorusi z Unią Europejskąpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number605-616pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-182-1
dc.referencesKołodziej J. (2011), Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie, Księgarnia Akademicka, Kraków.pl_PL
dc.referencesNieć M. (2010), Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlimkiewicz B. (2018), Analiza systemowa na przykładzie badań pluralizmu mediów, w: Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Wydawnictwo ToC, Kraków, s. 299–323.pl_PL
dc.referencesLeśniczak R. (2020a), Komunikowanie polityczne Konferencji Episkopatu Polski podczas kampanii parlamentarnej 2019 roku w kontekście procesów mediatyzacji, w: Teorie i praktyki komunikacji, red. G. Habrajska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 499–524.pl_PL
dc.referencesLeśniczak R. (2022), Konferencja Episkopatu Polski jako aktor polityczny. Biskupi polscy wobec konwencji stambulskiej, w: Relacje państwo – wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa, s. 90–100.pl_PL
dc.referencesTopczewska U. (2018), Interpretacja jako metoda analizy dyskursu, w: Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej. In memoriam Profesor Anny Duszak (1950–2015), red. U. Okulska, U. Topczewska, A. Jopek-Bosiacka, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, s. 175–197.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D. (2010), Instytucjonalizacja standardów etycznych w gospodarce rynkowej, w: Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, red. D. Walczak-Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49–73.pl_PL
dc.referencesGwiazda A. (2021), Right-wing populism and feminist politics: The case of law and justice in Poland, “International Political Science Review”, no. 42 (5), s. 580–595.pl_PL
dc.referencesHalemba A. (2022), Ethnographic snapshot: Europe in the woods: Reflections on the situation at the Polish-Belarusian border, “Ethnologia Europaea”, no. 52 (1), s. 1–13, https://doi.org/10.16995/ee.8525pl_PL
dc.referencesInglehart R. (2003), How solid is mass support for democracy – and how can we measure it?, „PS: Political Science & Politics”, no. 36 (1), s. 51–57.pl_PL
dc.referencesInglehart R., Siemieńska R. (1988), Changing values and political dissatisfaction in Poland and the west: A comparative analysis, “Government and Opposition”, no. 23 (4), s. 440–457.pl_PL
dc.referencesKobyliński A. (2015), Wpływ współczesnej rewolucji antropologicznej na rozumienie małżeństwa i rodziny, „Studia Theologica Varsaviensia”, nr 53 (1), s. 11–36.pl_PL
dc.referencesKowalczyk K. (2018), Kościół katolicki w Polsce jako podmiot oddziałujący na system polityczny. Casus regulacji prawnych o zapłodnieniu pozaustrojowym in vitro, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 57, s. 7–19.pl_PL
dc.referencesKudełko M. (2005), Znaczenie analizy systemowej w prognozowaniu rozwoju sektorów paliwowo-energetycznych, „Polityka Energetyczna”, nr 8, s. 245–260.pl_PL
dc.referencesLeśniczak R. (2020b), Czy tygodnik katolicki „Niedziela” poparł Prawo i Sprawiedliwość w kampanii parlamentarnej w 2019 roku? Studium medioznawcze, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2, s. 171–190.pl_PL
dc.referencesMariański J. (2017a), Autorytet społeczny Kościoła katolickiego w Polsce w procesie przemian, „Studia Paedagogica Ignatiana”, nr 20 (5), s. 77–106.pl_PL
dc.referencesMariański J. (2017b), Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego – analiza socjologiczna, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 14 (46), s. 141–166.pl_PL
dc.referencesMarkowski R. (2019), Creating authoritarian clientelism: Poland after 2015, “Hague Journal on the Rule of Law”, no. 11 (1), s. 111–132.pl_PL
dc.referencesStanley B., Stanley B. (2020), Whose Poland is it to be? PiS and the struggle between monism and pluralism, “East European Politics”, nr 36 (3), s. 378–394.pl_PL
dc.referencesTopczewska U. (2021), Hermeneutyka dyskursu w ujęciu Fritza Hermannsa, „Forum Lingwistyczne”, nr 8 (8), s. 1–11, https://doi.org/10.31261/FL.2021.08.12pl_PL
dc.referencesWawrzusiszyn A. (2022), The migration crisis on the Polish-Belarusian border and its influence on the safety of Poland, „Nowa Polityka Wschodnia”, nr 2 (33), s. 45–65.pl_PL
dc.referencesŻuk P., Żuk P. (2019), Dangerous liaisons between the Catholic Church and state: The religious and political alliance of the nationalist right with the conservative Church in Poland, “Journal of Contemporary Central and Eastern Europe”, no. 27 (2–3), s. 191–212.pl_PL
dc.referencesAbp Kondrusiewicz: Białoruś potrzebuje życia zgodnego z prawem Bożym (2021), oprac. st (KAI/ Catholic.by), 25 maja, https://www.ekai.pl/abp-kondrusiewicz-bialorus-potrzebuje-zycia-zgodnego-z-prawem-bozym (dostęp: 3.11.2022).pl_PL
dc.referencesAbp Stankiewicz: Sytuacja na granicy łotewsko-białoruskiej jest pod kontrolą (2021), oprac. tom (KAI), 9 listopada, https://www.ekai.pl/abp-stankiewicz-sytuacja-na-granicy-lotewsko-bialoruskiej-jest-pod-kontrola (dostęp: 3.11.2022).pl_PL
dc.referencesApel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego ws. pomocy migrantom (2021), 8 listopada, https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-prosi-o-zbiorke-funduszy-na-rzecz-migrantow-z-granicy-polsko-bialoruskiej (dostęp: 3.11.2022).pl_PL
dc.referencesBiskup polowy odwiedził żołnierzy na granicy z Białorusią (2022), oprac. kos, 18 lutego, https:// www.ekai.pl/biskup-polowy-odwiedzil-zolnierzy-na-granicy-z-bialorusia (dostęp: 3.11.2022).pl_PL
dc.referencesCaritas gotowa do pomocy na granicy z Białorusią (2021), oprac. lk, Caritas Polska, 23 sierpnia, https://www.ekai.pl/caritas-gotowa-do-pomocy-na-granicy-z-bialorusia (dostęp: 3.11.2022).pl_PL
dc.referencesKomunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski wobec eskalacji napięć na granicy polsko- białoruskiej (2021), 10 listopada, https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-prosi-o-modlitwe-w-intencji-pokojowego-zazegnania-kryzysu-na-granicy-polsko-bialoruskiej (dostęp: 3.11.2022).pl_PL
dc.referencesOgólnopolska zbiórka na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej (2021), oprac. tk, BP KEP, 21 listopada, https://www.ekai.pl/dzis-ogolnopolska-zbiorka-na-rzecz-migrantow-z-granicy-polsko-bialoruskiej (dostęp: 3.11.2022).pl_PL
dc.referencesOłdakowski K. (2021), Abp Józef Guzdek o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, 24 października, https://www.ekai.pl/abp-jozef-guzdek-o-sytuacji-na-granicy-polsko-bialoruskiej (dostęp: 3.11.2022).pl_PL
dc.referencesPomoc Caritas wciąż płynie na polsko-białoruską granicę (2021), 20 października, https://episkopat.pl/pomoc-caritas-wciaz-plynie-na-polsko-bialoruska-granice (dostęp: 3.11.2022).pl_PL
dc.referencesPrzesłanie abpa Guzdka do żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy z Białorusią (2021), oprac. kos, 30 października, https://www.ekai.pl/przeslanie-abp-guzdka-do-zolnierzy-i-funkcjonariuszy-strzegacych-granicy-z-bialorusia (dostęp: 3.11.2022).pl_PL
dc.referencesPrzewodniczący episkopatów Polski i Niemiec o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej (2021), oprac. tom (KAI), 30 listopada, https://www.ekai.pl/przewodniczacy-episkopatow-polski-i-niemiec-o-sytuacji-na-granicy-polsko-bialoruskiej (dostęp: 3.11.2022).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-181-4.37


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe