Show simple item record

dc.contributor.authorKobiałka, Dawid
dc.date.accessioned2023-11-27T14:57:56Z
dc.date.available2023-11-27T14:57:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48483
dc.descriptionZbiór obejmuje dwa foldery. Pierwszy z nich „Dolina Śmierci” zawiera wybór zdjęć wykonanych w trakcie badań archeologicznych zrealizowanych w 2022 roku w chojnickiej Dolinie Śmierci. Były to badania powierzchniowe przeprowadzone za pomocą wykrywaczy metali. Drugi folder to „Las Szpęgawski” - zawiera wybór zdjęć wykonanych w trakcie badań archeologicznych zrealizowanych w 2022 roku w Lesie Szpęgawskim. Były to badania powierzchniowe przeprowadzone za pomocą wykrywaczy metali. Autorem zdjęć jest Dawid Kobiałkapl_PL
dc.description.abstractNiniejszy zbiór obejmuje dane badawcze pozyskane i wytworzone na potrzeby realizacji interdyscyplinarnego oraz międzynarodowego projektu badawczego pt. "Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939" (UMO-2021/43/D/HS3/00033). Jego tematem były niemieckie zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości, do których doszło w czasie pierwszych miesięcy II wojny światowej na Pomorzu Gdańskim – ich różnorodne ślady oraz dowody, jak i współczesna rola i znaczenie dziedzictwa dokonanych zbrodni. Metodologia prac opierała się o trzy dyscypliny naukowe: archeologia, historia i etnografia. Dzięki przyjęciu takiego podejścia badawczego poszukiwane były materialne ślady zbrodni oraz sposoby ich tuszowania (archeologia), analizie poddane zostały źródła historyczne na badany temat (historia) oraz uwzględniono współczesną rolę i znaczenie dziedzictwa popełnionych mordów (etnografia). Pozyskane i wytworzone dane badawcze są danymi archeologicznymi, historycznymi oraz etnograficznymi. Zbiór obejmuje m.in. zakupione zdjęcia lotnicze dla wytypowanych miejsc kaźni, pobrane dane z lotniczego skanowania laserowego dla wybranych lokalizacji, pomiary geofizyczne zebrane w trakcie prospekcji geofizycznej, dokumentację fotograficzną z realizowanych działań terenowych, skany dokumentów będących przedmiotem badań historycznych, nagrania wywiadów etnograficznych wraz z ich transkrypcją oraz dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych badań etnograficznych wraz z materiałami pozyskanymi od informatorów w związku z realizacją prac projektowych.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2021/43/D/HS3/00033.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectarcheologiapl_PL
dc.subjecthistoriapl_PL
dc.subjectetnografiapl_PL
dc.subjectII wojna światowapl_PL
dc.subjectmasowe grobypl_PL
dc.titleProjekt "Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939" - dokumentacja fotograficzna z badań archeologicznych 2022: Dolina Śmierci i Las Szpęgawski (NCN 2021/43/D/HS3/00033) - Datasetpl_PL
dc.title.alternativeThe project „An Archaeology of the Pomeranian Crime of 1939” – photographic documentation of archaeological research in 2022: Death Valley and Szpęgawski Forest (NCN 2021/43/D/HS3/00033) – Dataset)en_EN
dc.typeDatasetpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwapl_PL
dc.contributor.authorEmaildawid.kobialka@filhist.uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplinearcheologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe