Show simple item record

dc.contributor.authorComporek, Michał
dc.date.accessioned2023-12-01T14:11:04Z
dc.date.available2023-12-01T14:11:04Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48560
dc.description.abstractZasadniczym celem projektu była inicjacja badań naukowych zmierzających do wypełnienia istniejącej luki poznawczej w analizach poświęconych rzeczywistym motywom oraz ścieżkom intencjonalnego kształtowania wyniku finansowego w spółkach publicznych notowanych na GPW w Warszawie. Przeprowadzone badania empiryczne w założeniu miały przyczynić się do wielowymiarowej analizy zjawiska earnings management na polskim rynku kapitałowym, z uwzględnieniem konsekwencji płynących z jego wdrażania w dobie pandemii COVID-19. Zgodnie z przyjętą optyką badawczą badania były nakierowane na analizę głównych przesłanek implementacji tego typu praktyk w spółkach publicznych, jak i na wyznaczenie podstawowych strategii realizacji założonych celów działań wchodzących w skład rachunkowego i rzeczowego kształtowania wyniku finansowego. Ponadto, realizacja badań miała umożliwić uzyskanie odpowiedzi na pytania, w jaki sposób wdrażanie działań z zakresu zarządzania zyskiem (stratą) w podmiocie gospodarczym determinuje jakość raportowanych danych sprawozdawczych oraz czy praktyki te są akceptowalne z etycznego punktu widzenia w oczach specjalistów ds. finansów reprezentujących spółki giełdowe notowane na GPW w Warszawie. Na podstawie złożonego wniosku projektowego jedynym postulowanym przedmiotem finansowania w ramach programu MINIATURA 6 było przeprowadzenie badań ankietowych wśród menadżerów ds. finansów i/lub przedstawicieli służb finansowo-księgowych spółek publicznych notowanych na Rynku Głównym GPW w Warszawie, których działalność wykracza poza sektor finansów i ubezpieczeń (dobór wyczerpujący; minimalna liczba podmiotów zakwalifikowanych do badań miała wynieść 120). Wspomniane powyżej badania kwestionariuszowe zostały przeprowadzone przez wyspecjalizowaną instytucję badawczą CBM Indicator w okresie czerwiec-lipiec 2023 r. Finalnie, wzięło w nich udział 124 respondentów reprezentujących zróżnicowane spółki giełdowe prowadzące działalność gospodarczą w sektorach 200-800 (według klasyfikacji GPW), zaś same analizy empiryczne zostały zrealizowane przy użyciu metody CATI. W kwestionariuszu ankietowym zawarto 17 pytań (tj. 13 pytań „merytorycznych” oraz 4 pytania „metryczkowe”).pl_PL
dc.description.sponsorshipNarodowe Centrum Nauki, Miniatura 6, DEC-2022/06/X/HS4/01244pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectkształtowanie wyniku finansowegopl_PL
dc.subjectspółki publicznepl_PL
dc.subjectbadania kwestionariuszowepl_PL
dc.titleZarządzanie wrażeniem czy preparowanie informacji? Motywy i ścieżki intencjonalnego kształtowania wyniku finansowego w dobie pandemii COVID-19 - Miniatura 6 *DEC-2022/06/X/HS4/01244) (dataset)pl_PL
dc.typeDatasetpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny/Faculty of Economics and Sociologypl_PL
dc.contributor.authorEmailmichal.comporek@uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Dane badawcze | Research Data [11]
    Dane badawcze zebrane w ramach projektów realizowanych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym | Research data collected as part of projects carried out at the Faculty of Economics and Sociology

Show simple item record