Show simple item record

dc.contributor.authorJasion-Krzysztofik, Angelika
dc.date.accessioned2023-12-04T10:58:11Z
dc.date.available2023-12-04T10:58:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48578
dc.description.abstractRozprawa związana jest z analizą geoinformacyjną, w której kluczowe są dane oraz analizy przestrzenne wykonane na podstawie określonych metod badawczych. Testowanie źródeł danych i metod badań przeprowadzono na sieci osadniczej powiatu opoczyńskiego. Praca jest z zasady połączeniem tematyki sieci osadniczej i osadnictwa (głównie wiejskiego) z zastosowaniem systemów informacji geograficznej. Zgodnie z tytułem pracy dokonano analizy geoinformacyjnej sieci osadniczej na przykładzie powiatu opoczyńskiego. Postępowanie badawcze podzielono na 3 główne grupy działań. Pierwsza część odnosi się do omówienia i porównania danych przestrzennych, potrzebnych do przeprowadzenia analiz sieci osadniczej. Podjęto próbę wybrania danych przestrzennych z różnych źródeł, ich omówienia, porównania i zaproponowania danych najbardziej przydatnych w tego typu pracach. Następnie, zgodnie z drugą grupą działań, przedstawiono propozycję metod badań ważnych w zakresie analiz sieci osadniczej. Dokonano ich charakterystyki a następnie wykorzystano je w badaniach sieci osadniczej i oceniono ich przydatność w tego typu badaniach, możliwość implementacji do systemów informacji geograficznej oraz przedstawiono ich wady i zalety. Zgodnie z trzecią grupą działań, dokonano charakterystyki sieci osadniczej wybranego powiatu, będącej produktem końcowym postępowania badawczego. Efektem pracy jest także utworzony model badań wiejskiej sieci osadniczej obejmujący propozycję analiz z wykorzystaniem określonych danych i metod badawczych. Praca ma charakter badań interdyscyplinarnych z pogranicza geografii osadnictwa i geoinformacji, które mogą przynieść nowe spojrzenie na złożone zagadnienia związane z wiejską siecią osadniczą. Rozprawa doktorska swoją tematyką wpisuje się w zakres badawczy dyscypliny naukowej geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectGISpl_PL
dc.subjectsieć osadniczapl_PL
dc.subjectdane przestrzennepl_PL
dc.subjectmetody badawczepl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectpowiat opoczyńskipl_PL
dc.titleAnaliza geoinformacyjna sieci osadniczej na przykładzie powiatu opoczyńskiegopl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number310pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmailangelika.jasion.krzysztofik@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorJażdżewska, Iwona
dc.dissertation.reviewerLewandowicz, Elżbieta
dc.dissertation.reviewerJażewicz, Iwona
dc.dissertation.reviewerSzmytkie, Robert
dc.date.defence2024-02-27
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record