Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vade-mecum. Transliteracja autografu 

  Norwid, Cyprian; Grabowski, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018-12-30)
  Publikacja stanowi transliterację wszystkich rękopisów wierszy wchodzących w skład Vade-mecum Cypriana Norwida. Jest to pierwsza próba wydania Norwidowskiego dzieła z uwzględnieniem wszystkich elementów autorskiego zapisu, ...
 • Łódzkie biblioteki publiczne: Czas zmian, czas wyzwań 

  Antczak, Mariola ORCID; Czapnik, Grzegorz; Gruszka, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-01-23)
  Biblioteki publiczne są ważnym składnikiem sektora instytucji kultury, ponieważ oferują mieszkańcom nieodpłatny dostęp do wiedzy i zasobów informacyjnych. Ich działalność wpisuje się w szerszy, międzynarodowy kontekst, ...
 • Polska monografia popularnonaukowa przełomu XIX I XX wieku: Studium genologiczne 

  Gajda, Anetta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-01-29)
  Publikacja dotyczy książki popularnonaukowej. Autorka omawia dzieje idei popularyzacji, świadomość genologiczną popularyzatorów, a także rekonstruuje rodzinę gatunków popularyzujących wiedzę w Polsce w wieku XIX i na ...
 • Medaliony Igora Siewierianina: Wydanie krytyczno-translatologiczne 

  Bednarczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Ja – geniusz, Igor-Siewierianin,Zwycięstwem swoim upojony:Wszechmiejsko oekranowany!I we wszechsercach zatwierdzony!                             Igor Siewierianin * Książka jest atrakcyjną pozycją, która niejako odkrywa ...
 • Artziny jako medium (dla) sztuki 

  Lachman, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  The article analyses a variety of meanings and semantic contexts of ‘artzin’. In its regular sense, the concept refers to independent, often irregular, publications which are published outside of the mainstream circulation. ...
 • Cześć czarnej sztuce. Literacka twórczość Jacka Kryszkowskiego 

  Muzyczuk, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  The article disusses Jacek Kryszkowski as an artist of the late avantgarde. He became active mainly in the 1980s was part of the neodada movement Chip In Culture that was a reaction against both the official art and the ...
 • Podłączyć się do świata za pomocą innego kanału. Maszyny tekstualne Wojciecha Bruszewskiego 

  Załuski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  The article proposes an analysis of media experiments with the word and language in Wojciech Bruszewski’s artistic theory-practice. The artist presumed that the language and the culture of the word were factors which ...
 • W kalejdoskopie utopii. Stanisława Czycza wyprawa do granic literatury 

  Pachocki, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  The article concerns the utopian project of Stanisław Czycz entitled Arw. Andrzej Wajda, who ordered Czycz’s script (or stories that could be its basis) for the film devoted to the life and work of prematurely deceased ...
 • Andrzeja Dłużniewskiego literatura okruchów codzienności 

  Polit, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  The text is an attempt at discussing the literary dimension of Andrzej Dłużniewski’s artistic output – the way of combining by him the practice of Conceptual art with the construction of literary narratives. Referring to ...
 • „Zakodowanie sztuki przeciwko trafnej komunikatywności”. Wiersze i manifesty Andrzeja Partuma 

  Rejniak-Majewska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  The text is devoted to the creative activities of Andrzej Partum, in particular his specific approach to language, which is evident in his early volumes of poetry from the 1960s and later manifestoes. Partum’s poetry ...
 • Tadeusz Kantor w sieci tekstów 

  Stangret, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  In his work Tadeusz Kantor referred to various types of texts. He used self-commentary and recontextualized his statements, also explaining his own works in various ways. The author describes what Kantor’s avant-garde style ...
 • Anachroniczna awangarda, czyli sztuka Tadeusza Brzozowskiego 

  Bocheński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  The author defines an anachronistic avant-garde – a trend characteristic of modern art in Central Europe. An anachronistic avant-garde expresses the coexistence of Western neurosis of innovation and Central European nostalgia ...
 • „El Greco walił biel na chama”. Miron Białoszewski wobec dzieł sztuki 

  Śliwa, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  Miron Białoszewski (1922–1983) – creator of amateur, experimental theatre, poet, as well as a prose writer – was mostly considered as the inventor of new way in expressing the world in language. The spoken word was said ...
 • Literackość i wizualność. Paradoksy relacji w prozie Zygmunta Haupta 

  Niewiadomski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  Visual arts are the natural interpretative context of the prose work of Zygmunt Haupt, the author who, apart from writing, dealt with painting, drawing and graphics. The mechanisms of painting vision can easily be captured ...
 • Dialog sztuk. O twórczości artystycznej Leopolda Buczkowskiego 

  Staroń, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  The article presents an overview of various artistic activities that Leopold Buczkowski (1905–1989) – who was mainly known for his writing – dealt with. Until now, these activities have been almost completely ignored in ...
 • Themersonowie i ich późne dzieci. Słowografia w książkach dla młodych (i trochę starszych) „widzoczytelników” 

  Śniecikowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  The article deals with wordgraphy in the Polish book art for children (compositions employing equally important words and images). The starting point of the study is the analysis of the books created in the 1930s by a ...
 • Dreptanie. Tadeusz Peiper i kino (po 1945 roku) 

  Wójtowicz, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  The article deals with Tadeusz Peiper’s film writings (1947–1963). His constructivist theory was mainly concerned with the formal aspects of the cinema (color, sound). However, a very important role was played by nostalgy ...
 • Władysław Strzemiński – powieściopisarz? 

  Kmiecik, Michalina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  Władysław Strzemiński, a painter and art theoretician, is still relatively unknown as the author of literary texts. His interest in literature, however, seems to be wide: he made graphic design for poetic volumes (above ...
 • (Nie)nowe problemy do oznakowania 

  Lachman, Magdalena; Polit, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
 • (Dy)fuzje: Związki literatury i sztuki w Polsce po 1945 roku 

  Lachman, Magdalena; Polit, Paweł; Lachman, Magdalena - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Literatury Polskiej XX i XXI w.; Polit, Paweł - Muzeum Sztuki w Łodzi, Dział Zbiorów Sztuki Nowoczesnej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  Publikacja jest efektem projektu realizowanego w Muzeum Sztuki w Łodzi w kooperacji z Zakładem Literatury XX i XXI wieku UŁ. Badania, prowadzone w duchu case studies, koncentrowały się na zjawiskach świadczących o przywiązaniu ...

View more