Now showing items 1-1 of 1

    • „Ekonomia zła” jako oś Leibnizjańskiej teodycei 

      Glinkowski, Witold Piotr ORCID (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
      Określenie „ekonomia zła” nawiązuje do „ekonomii daru” Paula Ricoeura. I chociaż trudno negować przepaść dzielącą zło, które bywa przecież „czymś nieusprawiedliwialnym”, od daru, wskazującego na dobro jako swe źródło, to ...