Now showing items 1-1 of 1

    • Obóz sanacyjny w województwie łódzkim w latach 1926-1939 

      Kubiak, Jarosław (2017)
      Przedmiot zrealizowanych w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej badań stanowiła analiza działalności obozu sanacyjnego w województwie łódzkim w latach 1926-1939. Pod pojęciem obozu sanacyjnego rozumiana jest w przedstawionej ...