Now showing items 1-1 of 1

    • Rosjanie w miastach guberni warszawskiej w latach 1864-1915 

      Wysocki, Piotr (2017)
      Celem rozprawy było pokazanie społeczności rosyjskiej zamieszkującej centralną gubernię Królestwa Polskiego – gubernię warszawską – w latach 1864-1915. Napływ Rosjan na ziemie polskie nasilił się po klęsce powstania ...