Now showing items 1-1 of 1

    • Dialogiczna diagnoza inicjacji etycznej, czyli Buber wobec pytania o źródło moralności 

      Glinkowski, Witold Piotr ORCID (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2015)
      Celem tekstu jest prezentacja kluczowej dla Buberowskiej dialogiki tezy, która zakłada transcendentne źródło etyki. Buberowskie założenia są zarazem kluczowe dla jego refleksji antropologicznej. Człowiek urzeczywistnia to, ...