Now showing items 1-1 of 1

    • Staropolskie inskrypcje na terenie byłego województwa konińskiego 

      Rosiński, Tomasz (2017)
      Celem pracy jest charakterystyka źródłoznawcza staropolskich inskrypcji na terenie byłego województwa konińskiego. Podjąłem się rozważań nad zagadnieniami typowymi dla epigrafiki takimi jak analiza treści i funkcji inskrypcji ...