Now showing items 1-1 of 1

    • Kim są uczestnicy Buberowskiego dialogu? 

      Glinkowski, Witold Piotr ORCID (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
      Tekst jest próbą eksplikacji sensu „Ja” i „Ty”, jako kategorii kluczowych dla dialogiki Martina Bubera. Kategorie te rozważam w perspektywie genezy człowieka oraz w kontekście ludzkiego interpersonalnego istnienia, przy ...