Now showing items 1-1 of 1

    • Regionalizm łowicki w okresie Polski Ludowej 

      Rutkowska, Karolina Wanda (2018)
      Dysertacja jest próbą bilansu aktywności regionalistycznej łowiczan w okresie Polski Ludowej. Szczególnym przedmiotem analizy jest działalność organizacji społecznych, instytucji państwowych oraz indywidualne przejawy ...