Now showing items 1-1 of 1

    • Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu 

      Glinkowski, Witold Piotr ORCID (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
      Kategoria sceny należy nie tylko do pojęć kluczowych dla Tischnerowskiego projektu filozofii dramatu, ale zarazem wpisuje się w polemikę, jaką Tischner podjął z filozoficzną tradycją. Powyższa okoliczność jest zapewne ...