Now showing items 1-2 of 2

  • „Ekonomia zła” jako oś Leibnizjańskiej teodycei 

   Glinkowski, Witold Piotr ORCID (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
   Określenie „ekonomia zła” nawiązuje do „ekonomii daru” Paula Ricoeura. I chociaż trudno negować przepaść dzielącą zło, które bywa przecież „czymś nieusprawiedliwialnym”, od daru, wskazującego na dobro jako swe źródło, to ...
  • Jean-Jacques Rousseau i kryzys teodycei 

   Pieniążek, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)