Show simple item record

dc.contributor.authorDragoshi, Gert
dc.date.accessioned2024-02-05T11:37:55Z
dc.date.available2024-02-05T11:37:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/50239
dc.description.abstractPraca doktorska poświęcona jest integracji państw Bałkanów Zachodnich (BZ) z Unią Europejską (UE), ze szczególnym uwzględnieniem integracji Albanii. Bałkany Zachodnie to określenie przyjęte przez UE w odniesieniu do siedmiu krajów Europy Południowo-Wschodniej objętych polityką rozszerzenia. Po wejściu Chorwacji do UE kraje te określane są jako „bałkańska szóstka” (ang. Western Balkan Six – WB6). Grupa ta obejmuje obecnie Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię Północną i Serbię. W pracy zamiennie używane są te dwa określenia (BZ i WB6). Głównym celem rozprawy jest ocena procesu integracji Albanii z Unią Europejską na tle pozostałych krajów Bałkanów Zachodnich, zidentyfikowanie głównych problemów w tym procesie oraz zbadanie stanu konwergencji Albanii w stosunku do krajów Unii Europejskiej na tle pozostałych krajów WB6. Do realizacji celu służyły: kwerenda literatury i dokumentów UE dotyczących procesu integracji krajów Bałkanów Zachodnich oraz Albanii, Komitetu Integracji Albanii, analiza Syntetycznych Mierników Rozwoju oraz metoda ekonometryczna (do zbadania poziomu konwergencji realnej Bałkanów Zachodnich z UE), model B. Balassy (wyliczono RCA dla oszacowania przewagi komparatywnej). W własnych badaniach pierwotnych wykorzystano kwestionariusz ankiety oraz metodę pogłębionego wywiadu indywidualnego (IDI). Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, aneksu, bibliografii oraz spisów tabel, wykresów i rysunków. Podjęte rozważania mają charakter teoretyczno-empiryczny.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectintegracja gospodarczapl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectAlbaniapl_PL
dc.subjectBałkany Zachodniepl_PL
dc.subjectkonwergencja realnapl_PL
dc.subjectSyntetyczny Miernik Rozwojupl_PL
dc.subjectkonkurencyjność gospodarkipl_PL
dc.titleIntegracja ekonomiczna Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską na przykładzie Albaniipl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderGert Dragoshipl_PL
dc.page.number275pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiejpl_PL
dc.contributor.authorEmailgert.dragoshi@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorWyszkowska-Kuna, Joanna
dc.dissertation.directorDziuba, Radosław
dc.dissertation.reviewerMolendowski, Edward
dc.dissertation.reviewerCzerewacz-Filipowicz, Katarzyna
dc.date.defence2024-03-11
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record