Show simple item record

dc.contributor.authorLemann, Natalia
dc.date.accessioned2024-04-22T07:49:41Z
dc.date.available2024-04-22T07:49:41Z
dc.date.issued2019-04-26
dc.identifier.citationLemann N., Historie alternatywne i steampunk w literaturze: Archipelagi badawczo-interpretacyjne, Interpretacje Literackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-416-5pl
dc.identifier.isbn978-83-8142-416-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/51886
dc.description.abstractPublikacja poświęcona jest historiom alternatywnym i steampunkowi – dwóm istotnym gatunkom literatury fantastycznej, które budują światy powieściowe wokół odpowiedzi na pytanie „Co by było, gdyby…?”. Autorka prezentuje poetykę obu tych gatunków, a także poddaje je wieloaspektowej analizie kulturowej. Historie alternatywne i steampunk są ściśle związane z historią, stanowią istotne, choć przewrotne, medium pamięci kulturowej – czytelnik znajdzie więc w książce omówienie relacji między kontrfaktualizmem historycznym a jego literacką odmianą w historiach alternatywnych. Z analizowanych przez autorkę powieści (nie tylko polskich) wyłania się dyskusja na temat kształtu pamięci kulturowej i narodowej, alternatywnej historii literatury i religii, wizji (nie)istniejących miast i metropolii oraz autobiografizmu kontrfaktycznego. Wielość stosowanych ujęć badawczych, interdyscyplinarny, komparatystyczny i analityczny charakter publikacji sygnalizuje użyta w podtytule formuła „archipelagu”.pl
dc.description.abstractThe monograph is devoted to alternative history and steampunk – two significant genres of fantasy literature which build novel worlds around the answer to the question "What would might happen if ...". The author discusses the poetics of both mentioned literary genres, and also subjects them to a multifaceted cultural analysis. Alternative history and steampunk novels are closely related to history, constituting a significant but subversive medium of cultural memory – the reader will thus find in the book an overview of the relationship between historical counterfactualism and its literary variation in alternative history novels.  The following chapters are devoted to the discussion emerging from the analyzed novels regarding  as the shape of cultural and national memory, the alternative history of literature, the alternative history of religion, the vision of (in) existing cities and metropolises, and counterfactual autobiography. The variety of applied research approaches and interdisciplinary, comparative and analytical character of the publication is signaled by the "archipelago" formula used in the subtitle.en
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesInterpretacje Literackiepl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectalternative historyen
dc.subjectsteampunken
dc.subjectcounterfactaulismen
dc.subjecthistoriographyen
dc.subjectfantasy literatureen
dc.subjectliterary genresen
dc.subjectcultural theory literatureen
dc.subjecthistoriosophyen
dc.subjecthistorical novelen
dc.subjectalternative history of literatureen
dc.subjectalternatywna topografiapl
dc.subjectmapowanie przestrzenipl
dc.subjectalternatywne historie religiipl
dc.subjectgeokrytykapl
dc.subjectproza historycznapl
dc.subjectsteampunkpl
dc.subjecthistorie alternatywnepl
dc.titleHistorie alternatywne i steampunk w literaturze: Archipelagi badawczo-interpretacyjnepl
dc.title.alternativeAlternate histories and steampunk in literature: Exploratory and Interpretation Archipelagosen
dc.typeBook
dc.rights.holder© Copyright by Natalia Lemann, Łódź 2019; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019pl
dc.page.number561
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literatury, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173pl
dc.identifier.eisbn978-83-8142-417-2
dc.referencesAckroyd Peter, 1997, Milton in America, Vintage, London.pl
dc.referencesAldiss Brian W., 2002, Malacjański gobelin, przeł. A. Jacewicz, Solaris, Stawiguda.pl
dc.referencesAmis Kingsley, 1994, Alteracja, przeł. P. Znaniecki, Rebis, Poznań. Bart Andrzej, 1999, Pociąg do podróży, Noir sur Blanc, Warszawa.pl
dc.referencesBasil Otto, 1993, Brunatna rapsodia, przeł. R. Wojnakowski, Alfa, Warszawa.pl
dc.referencesBradley Zimmer Marion, 1996, Leśny dom, przeł. P. Rymarczyk, Amber, Warszawa.pl
dc.referencesByatt Antonia Sylvia, 2010, Opętanie, przeł. B. Kopeć-Umiastowska, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesCaillois Roger, 1977, Poncjusz Piłat, przeł. D. Eska, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesCamp de Sprague L., 1991, Jankes w Rymie, przeł. R. Januszewski, Betabooks, Warszawa.pl
dc.referencesCard Scott Orson, 1993, Siódmy syn, przeł. P.W. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesCard Scott Orson, 1995a, Uczeń Alvin, przeł. P.W. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesCard Scott Orson, 1995b, Czerwony prorok, przeł. P.W. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesCard Scott Orson, 1999, Alvin czeladnik, przeł. P.W. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesCard Scott Orson, 2003, Płomień serca, przeł. P.W. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesCard Scott Orson, 2004, Siódmy syn, przeł. M. Mazan, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesCarriger Gail, 2011a, Bezduszna, przeł. M. Moltzan-Małkowska, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesCarriger Gail, 2011b, Bezimienna, przeł. M. Moltzan-Małkowska, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesCarriger Gail, 2011c, Bezgrzeszna, przeł. M. Moltzan-Małkowska, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesCarriger Gail, 2011d, Bezwzględna, przeł. M. Moltzan-Małkowska, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesCarriger Gail, 2012, Timeless, Orbit Books, New York.pl
dc.referencesChabon Michael, 2008, Yiddish Policemen Union, Harper Perennial, London–New York–Toronto–Sydney–New Delhi.pl
dc.referencesChabon Michel, 2009, Związek żydowskich policjantów, przeł. B. Umińska-Kopeć, W.A.B., Warszawa.pl
dc.referencesChurchill Winston, 1931, If Lee Had Not Won the Battle of Gettysburg, w: Squire J.C., If It Had Happened Otherwise, Longmans, Green.pl
dc.referencesChwin Stefan, Lars Krystyna, 2000, Wspólna kąpiel, Tytuł, Gdańsk.pl
dc.referencesClarke Susannah, 2004, Jonathan Strange i pan Norrell, t. 1–3, przeł. M. Hesko-Kołodzińska, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl
dc.referencesCyran Janusz, 2006, Jeruzalem, w: tegoż, Ciemne lustra, Fabryka Słów, Lublin, s. 25–29.pl
dc.referencesCzerwiński Piotr, 2011, Międzynaród, Świat Książki, Warszawa.pl
dc.referencesD’Ormesson Jean, 1975, Chwała cesarstwa, przeł. E. Bąkowska, Czytelnik, Warszawa.pl
dc.referencesDehnel Jacek, 2004, Żywoty równoległe, Zielona Sowa, Kraków.pl
dc.referencesDi Filippo Paul, 1995, The Steampunk Trilogy, Turn-the-Page Books, Seattle.pl
dc.referencesDick Philip K., 1991, Człowiek z Wysokiego Zamku, przeł. i posł. L. Jęczmyk, Warszawa.pl
dc.referencesDisreali Benjamin, 2015, Alroy: The Prince od the Captivity, Create Space, London.pl
dc.referencesDukaj Jacek, 2003, Inne pieśni, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl
dc.referencesDukaj Jacek, 2004, Xavras Wyżryn i inne fikcje narodowe, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl
dc.referencesDukaj Jacek, 2007, Lód, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl
dc.referencesDukaj Jacek, 2009a, Wroniec, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl
dc.referencesElbis Edward S., 1868, The Huge Hunter, or the Steam Man of the Prairies, Irwin P. Beadles’s Amercian Novel #45.pl
dc.referencesFarmer Philip José, 1952, Sail On!, Sail On!, „Startling Stories”, vol. 28, No 2, s. 83–91, http://producer.csi.edu/cdraney/2014/278/resources/farmer_sf-story(sail-on).pdf, [dostęp: 12.01.2016].pl
dc.referencesFoster Allan Dean, 1978, Polacy to ludzie łagodni, przeł. M. Róg-Świostek, w: Rakietowe szlaki 2. Opowiadania fantastyczno-naukowe, wybór L. Jęczmyk, Warszawa, s. 112–122.pl
dc.referencesFry Stephen, 1996, Making History, Hutchinson, London.pl
dc.referencesGarfinkle Richard, 1996, The Celestial Matters, Tor Books, New York.pl
dc.referencesGeoffroy-Château Louis, 1836, Histoire de la monarchie universelle: Napoléon et la conquete du monde (1812–1832), H.-L. Delloye, Paris https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55580929 [dostęp: 23.03.2013].pl
dc.referencesGibbon Edward, 1776–1789, The Decline and Fall of the Roman Empire: Chapter 52, https://www.ccel.org/g/gibbon/decline/volume2/chap52.htm [dostęp: 30.04.2017].pl
dc.referencesGibson William, Sterling Bruce, 1991, Maszyna różnicowa, przeł. P.W. Cholewa, Mag, Warszawa.pl
dc.referencesGingrich Newt, Fortschen William R., 1995, 1945, Bean Books, Wake Forest, North Carolina.pl
dc.referencesGłowacki Aleksander, 2012, Alkaloid, Powergraph, Warszawa.pl
dc.referencesGryglewicz Tomasz, 2003a, Rozmowa ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem w 80-te urodziny, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 7–11.pl
dc.referencesGryglewicz Tomasz, 2003b, Sztuka bez Jałty, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 76–80.pl
dc.referencesHarris Robert, 1992, Fatherland, Hutchinson, London.pl
dc.referencesHarris Robert, 1997, Vaterland, przeł. A. Szulc, Albatros, Warszawa.pl
dc.referencesHarrison Harry, 1992a, Na zachód od Edenu, przeł. J. Pultyn, Phantom Press Interantional, Gdańsk.pl
dc.referencesHarrison Harry, 1992b, Zima w Edenie, przeł. J. Pultyn, Phantom Press Interantional, Gdańsk.pl
dc.referencesHarrison Harry, 1992c, Powrót do Edenu, przeł. J. Pultyn, Phantom Press Interantional, Gdańsk.pl
dc.referencesHawthorne Nathaniel, P.’s Correspondence (From Mosses From An Old Manse), http://www.gutenberg.org/cache/epub/9230/pg9230.txt [dostęp: 12.05.2012].pl
dc.referencesHolford Castello, 1895, Artisopia: A Romance History of the New World, Arena Publishing Company, Boston.pl
dc.referencesHuberath Marek, 1997, Druga podobizna w alabastrze, Zysk i S-ka, Poznań.pl
dc.referencesInglot Jacek, 2011, Quietus, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesKaczmarski Jacek, 2017, Między nami. Wiersze zebrane, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesKieniewicz Stefan, 1972, Powstanie styczniowe, PWN, Warszawa.pl
dc.referencesKing Stephen, 2011, Dallas ‘63, przeł. T. Wilusz, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesKosik Rafał, 2005, Felix, Net i Nika oraz oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa, Powergraph, Warszawa.pl
dc.referencesKosik Rafał, 2011, Felix, Net i Nika oraz Świat Zero, Powergraph, Warszawa.pl
dc.referencesKosik Rafał, 2012, Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 2. Alternauci, Powergraph, Warszawa.pl
dc.referencesKrasicki Ignacy, 1956, Historia, Warszawa.pl
dc.referencesLepianka Maciej, 1996, I w następnym dniu, Czarcie Żebro, Warszawa.pl
dc.referencesLessing Doris, 2009, Alfred i Emily, przeł. A. Kołyszko, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl
dc.referencesLewandowski Konrad T., 2000, Królowa Joanna d’Arc, Wydawnictwo ALFA, Warszawa.pl
dc.referencesLewandowski Konrad T., 2011, Anioły muszą odejść, GJ, Warszawa.pl
dc.referencesLewandowski Konrad T., 2013, Orzeł bielszy niż gołębica (powieść fantastyczna w konwencji steampunk), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesLewandowski Konrad T., 2014, Utopie. Wysłanniczka bogini/Królowa Joanna D’Arc, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesLigocki Edward, 1927, Gdyby pod Radzyminem, Spółka Wydawnicza „Rzeczypospolita”, Warszawa.pl
dc.referencesŁagowski Bronisław, 2003, Zyski i straty, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 44–45.pl
dc.referencesŁukasiewicz Jacek, 2003, Gdyby nie było Jałty…, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 34–37.pl
dc.referencesMacLeod Ian R., 2006, Wieki światła, przeł. W. Próchniewicz, MAG, Warszawa.pl
dc.referencesMacLeod Ian R., 2008, Dom burz, przeł. W. Próchniewicz, MAG, Warszawa.pl
dc.referencesMacLeod Ian R., 2015, Obudź się i śnij. Tchorosty i inne wytchnienia, przeł. G. Komerski, Mag, Warszawa.pl
dc.referencesMartorelli Joanot, 2003, Tirant Biały, przeł. R. Sasor, „Literatura na Świecie”, nr 5/6, s. 137–204.pl
dc.referencesMaszczyszyn Jan, 2015, Światy Solarne, Solaris, Stawiguda.pl
dc.referencesMaszczyszyn Jan, 2016, Światy Alonbee, Solaris, Stawiguda.pl
dc.referencesMaszczyszyn Jan, 2017, Hrabianka Asperia, Solaris, Stawiguda Mickiewicz Adam, 1995–2004, Dzieła, T. IX, oprac. J. Maślanka, Warszawa.pl
dc.referencesMiéville China, 2003, Dworzec Perdido, przeł. M. Szymański, Zysk i S-ka, Poznań.pl
dc.referencesMilton John, 1974, Raj utracony, przeł. M. Słomczyński, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesMilton John, 2012, Areopagitica, przeł. J. Rzepa, Jirafa Roja, Warszawa.pl
dc.referencesMiłosz Czesław, 2003, Po dyktaturze, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 13–20.pl
dc.referencesMiłosz Czesław, 2011, Wiersze wszystkie, Znak, Kraków.pl
dc.referencesMiłosz Czesław, 2015, Wiersze wszystkie, Znak, Kraków.pl
dc.referencesMiłoszewski Zygmunt, 2017, Jak zawsze, W.A.B., Warszawa.pl
dc.referencesMortka Marcin, 2007, Ragnarok 1940, T. 1, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesMortka Marcin, 2008, Ragnarok 1940, T. 2, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesMurakami Haruki, 2013, Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa, przeł. A. Zielińska-Elliot, Muza, Warszawa.pl
dc.referencesNasiłowska Anna, 2003, Kilka haseł z encyklopedii „Literatura polska” wydawnictwa Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 2010, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 88–90.pl
dc.referencesNovik Naomi, 2008, Smok Jego Królewskiej Mości, przeł. P. Kruk, Rebis, Poznań.pl
dc.referencesOrbitowski Łukasz, 2011, Ogień. Widowisko historyczno-fantastyczne, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesOrbitowski Łukasz, 2012, Widma. Historia Polski bez Powstania Warszawskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl
dc.referencesOrliński Wojciech, 2015, Polska nie istnieje, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesParnicki Teodor, 1958, Koniec „Zgody Narodów”. Powieść z roku 179 przed Chrystusem, PAX, Warszawa.pl
dc.referencesParnicki Teodor, 1968, Zabij Kleopatrę, PAX, Warszawa. Parnicki Teodor, 1969, Inne życie Kleopatry, PAX, Kraków.pl
dc.referencesParnicki Teodor, 1970, Muza dalekich podróży, PAX, Warszawa. Parnicki Teodor, 1973, Staliśmy jak dwa sny, PAX, Warszawa.pl
dc.referencesParowski Maciej, 2009a, Burza. Ucieczka z Warszawy ’40, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesPiekara Jacek, 2003a, Sługa Boży, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesPiekara Jacek, 2003b, Młot na czarownice, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesPiekara Jacek, 2004, Miecz Aniołów, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesPiekara Jacek, 2006, Łowcy dusz, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesPiekara Jacek, 2008, Płomień i krzyż, T. 1, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesPiekara Jacek, 2010a, Ja, Inkwizytor. Wieże do Nieba, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesPiekara Jacek, 2010b, Ja, Inkwizytor. Dotyk Zła, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesPiekara Jacek, 2011, Ja. Inkwizytor. Bicz Boży, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesPiekara Jacek, 2014, Ja, Inkwizytor. Głód i pragnienie, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesPiekara Jacek, 2015, Ja, Inkwizytor. Kościany Galeon, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesPiekara Jacek, 2018, Płomień i krzyż, T. 2, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesPiskorski Krzysztof, 2008, Zadra, t. 1, Runa, Warszawa.pl
dc.referencesPiskorski Krzysztof, 2009, Zadra, t. 2, Runa, Warszawa.pl
dc.referencesPiskorski Krzysztof, 2016, Czterdzieści i cztery, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl
dc.referencesPowers Tim, 1997, Wrota Anubisa, przeł. J. Kabat, Amber, Warszawa.pl
dc.referencesPrus Bolesław, 2004, Nowele, opowiadania, drobiazgi, posł. J. Tomkowski, Świat Książki, Warszawa.pl
dc.referencesPrzechrzta Adam, 2013, Gambit Wielopolskiego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesPrzechrzta Adam, 2016, Adept, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesPrzechrzta Adam, 2017, Namiestnik, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesPrzechrzta Adam, 2018, Cień, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesPullman Phillip, 1998a, Zorza północna, przeł. E. Wojtczak, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesPullman Phillip, 1998b, Bursztynowa luneta, przeł. E. Wojtczak, Warszawa 1998.pl
dc.referencesPullman Phillip, 1998c, Magiczny nóż, przeł. E. Wojtczak, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesPullman Philip, 2010, Dobry człowiek Jezus i łotr Chrystus, przeł. L. Stawowy, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesPynchon Thomas, 2006, Against the Day, Penguin Press, New York.pl
dc.referencesRedliński Edward, 1999, Krfotok, Muza, Warszawa.pl
dc.referencesRenouvier Charles, 1876, Uchronie (l’Utopie dans l’Histoire): Esquisse historique apocryphe du développement de la civilisation européenne tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait pu être, Bureau du Critique Philosophique, Paris.pl
dc.referencesRoberts Keith, 1968, Pavane, Rupert Hart-Davies, London.pl
dc.referencesRobinson Stanley Keith, 2002, Lata ryżu i soli, przeł. Ł. Tabaka, Wydawnictwo Dolonośląskie, Wrocław.pl
dc.referencesRoth Philip, 2004a, Cień pisarza, przeł. J. Zieliński, Zysk i S-ka, Poznań.pl
dc.referencesRoth Philip, 2007, Spisek przeciwko Ameryce, przeł. J. Kozak, Czytelnik, Warszawa.pl
dc.referencesRymkiewicz Jarosław Marek, 1987, Żmut, Instytut Literackie, Warszawa.pl
dc.referencesSapkowski Andrzej, 2002, Narrenturm, SuperNOWA, Warszawa.pl
dc.referencesSapkowski Andrzej, 2004, Boży bojownicy, SuperNOWA, Warszawa.pl
dc.referencesSapkowski Andrzej, 2006, Lux perpetua, SuperNOWA, Warszawa.pl
dc.referencesSaramago Jose, 2010, Historia oblężenia Lizbony, przeł. W. Charchalis, Rebis, Poznań.pl
dc.referencesSaramago Jose, 2012, Podróż słonia, przeł. W. Charchalis, Rebis, Poznań.pl
dc.referencesSarban (Wall John), 2001, Dźwięk rogu, przeł. L. Jęczmyk, Solaris, Olsztyn.pl
dc.referencesSawicki Andrzej W., 2011, Nadzieja czerwona jak śnieg, Bellona/Runa, Warszawa.pl
dc.referencesSawicki Andrzej W, 2014, Aposiopesis, Rebis, Poznań.pl
dc.referencesSchmitt Erich-Emmanuel, 2007, Przypadek Adolfa H., przeł. E. Wieleżyńska, Znak, Kraków.pl
dc.referencesServiss Gareth, 1947, Edison’s Conquest of Mars, Carcossa House, Los Angeles.pl
dc.referencesSilverberg Robert, 2009, Roma Eterna, przeł. D. Kopociński, Solaris, Stawiguda.pl
dc.referencesSissini (Dimitris N. Chorafas), 1973, Samuel Hitler, Melzer, Darmstadt.pl
dc.referencesSłonimski Antoni, 1967, Torpeda czasu. Powieść fantastyczna, Czytelnik, Warszawa.pl
dc.referencesSmith Graham Seth, 2012, Abraham Lincoln łowca wampirów, przeł. P. Kaliński, Burda Media Polska, Warszawa.pl
dc.referencesSobel Robert, 1973, For Want of a Nail: If Burgoyne Had Won at Saratoga, Greenhill Books, London.pl
dc.referencesSpychalski Dariusz, 2009, Krzyżacki poker, t. 1 i 2, Fabryka Słów, Lublin.pl
dc.referencesSquire John Collings, 1931, If It Had Happened Otherwise, Longmans, Green.pl
dc.referencesStephenson Neal, 2008, Diamentowy wiek, przeł. J. Polak, ISA, Warszawa.pl
dc.referencesStrzeszewski Emil, 2013, Ektenia, Powergraph, Warszawa.pl
dc.referencesSzczerek Ziemowit, 2013, Rzeczpospolita zwycięska. Alternatywna historia Polski, Znak, Kraków.pl
dc.referencesSzostak Wit, 2010, Chochoły, Lampa i Iskra Boża, Warszawa.pl
dc.referencesSzostak Wit, 2011, Dumanowski, Lampa i Iskra Boża, Warszawa.pl
dc.referencesSzostak Wit, 2012, Fuga, Lampa i Iskra Boża, Warszawa.pl
dc.referencesSzyda Wojciech, 2012, Fausteria. Opowieść antyhagiograficzna, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesSzymborska Wisława, 1986, W biały dzień, w: Ludzie na moście, Czytelnik, Warszawa.pl
dc.referencesTregillis Ian, 2016, Mechaniczny. Wojny alchemiczne, przeł. B. Czartoryski, SQN, Warszawa.pl
dc.referencesTregillis Ian, 2017a, Mechaniczny. Powstanie, przeł. B. Czartoryski, SQN, Warszawa.pl
dc.referencesTregillis Ian, 2017b, Mechaniczny. Wyzwolenie, przeł. przeł. B. Czartoryski, SQN, Warszawa.pl
dc.referencesTwain Mark, 1995, Jankes na dworze króla Artura, przeł. A. Kreczmar, Iskry, Warszawa.pl
dc.referencesTwardoch Szczepan, 2010, Wieczny Grunwald. Powieść zza końca czasów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesValente Catheryne M., 2018, Domostwo błogosławionych. Elegia o Janie Prezbiterze. Część pierwsza, przeł. M. Strzelec, MAG, Warszawa.pl
dc.referencesWillis Connie, 1996, Księga Sądu Ostatecznego, przeł. A. Nakoniecznik, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesWojnarowski Zbigniew, 2015, Pióra albo sekretna historia literatury polskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesWolski Marcin, 2002, Lustro i kolumna, w: Sedeńki W. (red.), Wizje alternatywne 4, Warszawa, s. 9–62.pl
dc.referencesWolski Marcin, 2003, Alterland, W.A.B., Warszawa.pl
dc.referencesWolski Marcin, 2009, Wallenrod, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesWolski Marcin, 2010, Jedna przegrana bitwa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesWolski Marcin, 2012, Mocarstwo, Zysk i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesZiemiański Andrzej, 2000, Bomba Heisenberga, „Nowa Fantastyka” nr 9, s. 45–56.pl
dc.referencesZychowicz Andrzej, 2012, Pakt Ribbentrop-Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki, Rebis, Poznań.pl
dc.referencesAdamczewska Izabella, 2009, Powieść o artyście (Materiały do „Słownika Rodzajów Literackich”), „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LII z. 1–2, s. 250–259.pl
dc.referencesAdamczewska Izabella, 2014a, Gonzo journalism (Materiały do „Słownika Rodzajów Literackich”), „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, z. 1, s. 341–343.pl
dc.referencesAdamczewska Izabella, 2014b, Wariacje na temat pewnego paktu. O dziennikarstwie gonzo, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, nr 3, s. 187–204.pl
dc.referencesAjnenkel Andrzej, Osica Janusz, Sowa Andrzej, 2005, Alternatywna historia: co by było, gdyby…, Bellona, Warszawa.pl
dc.referencesAlexander Jeffrey C., 2010, Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, przeł. S. Burdziej, J. Gądecki, Nomos, Kraków.pl
dc.referencesAlfer Alexa, Edwards de Campos A.J., 2010, Contemporary British Novelist, A.S. Byatt – Critical Storytelling, Manchester UP, Menchester.pl
dc.referencesAnderson Benedict, 1997, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Znak, Kraków.pl
dc.referencesAndherst Leah, 2015, Feeling With Real Others: Narrative Empathy in the Autobiographies of Doris Lessing and Alison Bechdel, „Narrative”, no. 3, s. 271–290.pl
dc.referencesAnkersmit Franklin, 1997, Historiografia i postmodernizm, przeł. E. Domańska, w: Nycz R. (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Universitas, Kraków, s. 145–173.pl
dc.referencesAnkersmit Franklin, 2002, Pochwała subiektywności, przeł. T. Sikora, w: Domańska E. (red.), Pamięć. Etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów, przeł. E. Domańska i in., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 55–83.pl
dc.referencesAnkersmit Franklin, 2004, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. Domańska E., Universitas, Kraków.pl
dc.referencesAnsorg Robert Alexander, 2012, Dokufiction? Living History? Histotainment? Der Archeäologe im Fernsehen zwischen Reenactment und Computeranimation, Diplomatica Verlag, Hamburg.pl
dc.referencesAppadurai Arjun, 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przekł. Z. Pucek, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesArendt Hannah, 1987, Eichmann w Jerozolimie; rzecz o banalności zła, przeł. A. Szostkiewicz, Znak, Kraków.pl
dc.referencesArendt Hannah, 1993, Korzenie totalitaryzmu, t. 1–2, przeł. M. Szawiel, D. Gringerg, Oficyna Niezależna, Warszawa.pl
dc.referencesArystoteles, 1998, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Ossolineum, Wrocław.pl
dc.referencesAssmann Aleida, 2000, Individuelles und kollektives Gedächtnis – Formen, Funktionen und Medien, w: Wettengl K. (red.), Das Gedächtnis der Kunst: Geschichte und Erinnerung in der Kunst der Gegenwart, Ostfildern-Ruit.pl
dc.referencesAssmann Aleida, 2003, Two Forms of Resentiment: Jean Amery, Martin Walser and German Memorial Culture, „New German Critique”, no. 90, s. 123–133.pl
dc.referencesAssmann Jan, 2008, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, wstęp R. Traba, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl
dc.referencesAssmann Jan, 2009, Kultura pamięci, przeł. A. Kryczyńska-Pham, w: Saryusz-Wolska M. (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Universitas, Kraków, s. 59–98.pl
dc.referencesAugé Marc, 2012, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków.pl
dc.referencesBabilas Dorota, 2012, Wiktoria znaczy zwycięstwo. Kulturowe oblicza brytyjskiej królowej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl
dc.referencesBabilas Dorota, Krawczyk-Żywko Lucyna (eds.), 2013, We The Neo-Victorians: Perspectives on Literature and Culture, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl
dc.referencesBachtin Michaił, 1970, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesBachtin Michaił, 1975, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreń, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.pl
dc.referencesBachtin Michaił, 1986, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesBaczyński Kamil Krzysztof, 1989, Wybór poezji, wybór i oprac. J. Święch, Ossolineum, Wrocław.pl
dc.referencesBakke Monika, 2006, Nieantropocentryczna tożsamość, w: Gwóźdź A., Nieracka-Ćwikiel A. (red.), Media, ciało, pamięć: o współczesnych tożsamościach kulturowych, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa.pl
dc.referencesBakke Monika, 2010, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo UAM, Poznań.pl
dc.referencesBakuła Bogusław, 1998, Postmodernizm a współczesna (polska) powieść historyczna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum”, z. 8: Postmodernizm po polsku? (Materiały konferencyjne), red. Izdebska A., Szajnert D., Łódź, s. 19–33.pl
dc.referencesBakuła Bogusław, 2011, Studia postkolonialne w Europie Środkowej oraz Wschodniej 1989–2009. Kwerenda wybranych problemów w ramach projektu badawczego, w: Nycz R. (red.), Kultura po przejściach. Osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesBal Mieke, 2012, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesBalcerzan Edward, 1999, W stronę genologii multimedialnej, Teksty Drugie”, z. 2, s. 7–24.pl
dc.referencesBarat Cason Caroline, 2010, Time Machines: Steampunk In Contemporary Art, „Neo-Victorian Studies” 3:1, s. 167–188.pl
dc.referencesBarricelli Michelle, Hornig Julia (red.), 2008, Aufklärung, Bildung, “Histotainment”?: Zeitgeschichte in Unterricht und Gesselschaft Heute, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Mein.pl
dc.referencesBarthes Roland, 1982, The Reality Effect, w: Todorov T. (ed.), French Literary Theory Today. A Reader, Cambridge University Press, Cambridge, s. 11–17.pl
dc.referencesBarthes Roland, 1984, Dyskurs historii, przeł. A. Rysiewicz, Z. Kloch, „Pamiętnik Literacki”, z. 3, s. 237–256.pl
dc.referencesBasiuk Tomasz, Graff Agnieszka, 2005, Fałszerstwo Wiłkomirskiego: trauma jako konwencja kulturowa i narracyjna, w: Głowiński M., Chmielewska K., Makaryk K., Molisak A., Żukowski T. (red.), Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, Universitas, Kraków, s. 387–404.pl
dc.referencesBauman Zygmunt, 1998, Prawodawcy i tłumacze, przeł. A. Ceynowa, J. Giebułtowski, red. nauk. M. Kempny, Warszawa.pl
dc.referencesBaxter Richard, 1825, A Christian Directory, Or, A Body of Practical Divinity and Cases of Conscience, Richard Edwards, London.pl
dc.referencesBednarek Stefan, 2012, Mnemotoposy. Słowo wstępne, „Przegląd kultruroznawczy”, nr 1 (11), s. 5–11.pl
dc.referencesBeevor Antony, 2015, Stalingrad, przeł. M. Bielewicz, Znak, Kraków.pl
dc.referencesBelkin Aaron, Tetlock Philip E. (eds.), 1996, Counterfactual Thought Experiments in World Politics: Logical, Methodological and Psychological Perspectives, Princeton UP, Princeton–New York.pl
dc.referencesBenjamin Walter, 1996, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, przeł. K. Krzemieniowa i in., wybór i oprac. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl
dc.referencesBereś Stanisław, Sapkowski Andrzej, 2005, Historia i fantastyka, SuperNOWA, Warszawa.pl
dc.referencesBesler Gabriela, 2002, Czy światy możliwe w ujęciu Davida Lewisa mają status obiektów idealnych?, „Acta Universiatis Wratislaviensis”, nr 2321, s. 17–22.pl
dc.referencesBettelheim Bruno, 1985, Cudowne i pożyteczne: o znaczeniach i wartościach baśni, t. 1–2, przeł. D. Danek, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesBhabha Homi K., 1984, Representation and the Colonial Text: A Critical Exploration of Some Forms of Mimeticism, w: Gloversmith F. (ed.), The Theory of Reading, Sussex– New Jersey, s. 93–122.pl
dc.referencesBhabha Homi K., 2010, DysemiNAcja, w: tegoż, Miejsca kultury, przeł. T. Dobrogoszcz, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl
dc.referencesBień Radosław, 2009, The Functions of Magical Places in American and Polish Alternate History Works (Orson Scott Card and Jacek Piekara), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia”, z. 60, s. 119–131.pl
dc.referencesBień Radosław, 2010a, Polska proza z gatunku historii alternatywnej w obliczu przemian po roku 1989, w: Anders Z., Pasterski J. (red.), Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 189–199.pl
dc.referencesBień Radosław, 2010b, Zmienić przeszłość – Alternate history w perspektywie genologiczno-komparatystycznej (Jacek Piekara i Orson Scott Card), praca doktorska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.pl
dc.referencesBień Radosław, 2011, Struktury narracyjne w alterantywnej historii Jacka Piekary — analiza cyklu o Mordimerze Madderdinie, w: Wąsik Z., Oziewicz M., Deszcz-Tryhubczak J. (red.), Exploring the Benefits of the Alternate History Genre / W poszukiwania pożyteczności gatunku historii alternatywnych, „Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia”, Vol. 5, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 139–154.pl
dc.referencesBieńczyk Marek, 2002, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Sic!, Warszawa.pl
dc.referencesBlack Jeremy, 2005, Using of History, Hodder Arnold, London.pl
dc.referencesBlack Jeremy, 2008a, What If? Counterfactualism and the Problem of History, The Social Affairs Unit, London.pl
dc.referencesBlack Jeremy, 2008b, The Curse of History, Social Affairs Unit, London.pl
dc.referencesBloom Harold, 2002, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesBłoński Jan, 1981, Epifanie Miłosza, „Teksty”, nr 4–5, s. 27–51.pl
dc.referencesBłoński Jan, 1991, Pora leżakowania, rozm. przepr. Szlachta Zofia, „Polityka” nr 43, s. 8–10.pl
dc.referencesBobrzyński Michał, 1974 (prwd. 1879), W imię prawdy dziejowej, w: tegoż, Dzieje Polski w zarysie, oprac. M. Serejski, A.F. Grabski, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesBolecki Włodzimierz, 1999, Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl
dc.referencesBolecki Włodzimierz, Nycz Ryszard, 2004a, Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, IBL, Warszawa.pl
dc.referencesBolecki Włodzimierz, Nycz Ryszard, 2004b, Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, IBL, Warszawa.pl
dc.referencesBould Mark, Butler Andrew M., Roberts Adam, Vint Sherryl, 2009, The Routledge Companion to Science Fiction, Routledge, London–New York.pl
dc.referencesBourdieu Pierre, 2001, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesBowser Rachel A., Croxal Brian, 2010, Introduction: Industrial Evolution, „Neo-Victorian Studies” 3:1, s. 1–45.pl
dc.referencesBoym Svetlana, 2001, The Future of Nostalgia, Basic Books, New York.pl
dc.referencesBradley Raymond, Swartz Norman, 1979, Possible Worlds. An Introduction to Logic and Its Philosophy, Oxford UP, Oxford.pl
dc.referencesBraidotti Rosi, 2014, Po człowieku, przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesBrake Mark L., Hook Neil, 2008, Different Engines: How Science Drives Fiction and Fiction Drives Science, MacMillan, London–New York.pl
dc.referencesBraudel Fernand, 1999, Historia i trwanie, przeł. B. Geremek, Czytelnik, Warszawa.pl
dc.referencesBrazil Kevin, Sergeant David, Sperlinger Tom (eds.), 2016, Doris Lessing and the Forming of History, Edinburgh University Press, Edinburgh.pl
dc.referencesBrooke-Rose Christine, 1996, Historia palimpsestowa, w: Umberto E., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose Ch., Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Biedroń, Znak, Kraków, s. 123–134.pl
dc.referencesBrowarny Wojciech, 2008, Historia bez gorsetu, „Odra” nr 5, s. 120–122.pl
dc.referencesBrzechczyn Krzysztof, 2005, O odmianach historii alternatywnej, w: Dominiak G.A., Ostój-Zagórski J., Wrzosek W. (red.), Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z filozofii historii i historii historiografii, Epigram, Bydgoszcz, s. 87–93.pl
dc.referencesBrzóstowicz-Klajn Monika, 2008, Fantastyczne narracje o Polsce, w: Korzeniowski B. (red.), Narracje o Polsce, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 155–166.pl
dc.referencesBrzóstowicz-Klajn Monika, 2009, Historia – literatura – fantastyka, w: Wysłouch S., Przymuszała B., Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 203–224.pl
dc.referencesBubikova Sarka, 2011, Growing up under Linderg’s presidency: Philip Roth’s The Plot Against Americica as alternate history, w: Wąsik Z., Oziewicz M., Deszcz-Tryhubczak J. (red.), Exploring the Benefits of the Alternate History Genre / W poszukiwaniu pożyteczności gatunku historii alternatywnych, „Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia”, Vol. 5, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 83–92.pl
dc.referencesBulhof Johannes, 1999, What If? Modality and History, „History and Theory”, vol. 38, s. 145–168.pl
dc.referencesBurzyńska Anna, 2006, Anty-teoria literatury, Universitas, Kraków. Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł, 2006, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Znak, Kraków.pl
dc.referencesCaillois Roger, 2005, W sercu fantastyki, przeł. M. Ochab, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl
dc.referencesCalvino Italo, 2005, Niewidzialne miasta, przeł. A. Kreisberg, W.A.B., Kraków.pl
dc.referencesČapský Martin, 2005, Vévoda Přemek Opavský (1366–1433). Ve słužbach posledních Lucemburků, Olomouc UP, Brno-Opava.pl
dc.referencesCarlyle Thomas, 1967, Sartor Resartus and On Heroes and Hero Worship, Dent, London.pl
dc.referencesCarr David, 1961, What is History?, Cambridge UP, Cambridge.pl
dc.referencesCarr David, 1999, Historia. Czym jest?, oprac. R.W. Davies, przeł. P. Kuś, Zysk i S-ka, Poznań.pl
dc.referencesCarrott James H., Johnson Brian David, 2013, Vintage Tomorrows. Historian And A Futurist Journey Through Steampunk Into The Future of Technology, Market Media, Sebastopol.pl
dc.referencesCastells Manuel, 1982, Kwestia miejska, przeł. B. Jałowiecki, J. Piątkowski, PWN, Warszawa.pl
dc.referencesCerteau de Michel, 2001, Pismo historii, przeł. K. Jarosz, „ER(R)GO. Teoria– Literatura–Kultura”, nr 3, s. 109–137.pl
dc.referencesCerteau de Michel, 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl
dc.referencesChakrabarthy Dipesh, 2011, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, przeł. D. Kołodziejczyk, E. Domańska, T. Dobrogoszcz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl
dc.referencesChamberlain Gordon, 1986, Afterword: Allohistory in Science Fiction, w: Waugh Ch.G., Greenberg M.H. (eds.), Alternative Histories. Eleven Stories of the World as It Might Been, Garland, New York.pl
dc.referencesChamberlin Joseph Edgar, 1907, The Ifs of History, H. Altemus (brak miejsca wydania).pl
dc.referencesChase Malcolm, Shaw Christopher, 1989, The dimensions of nostalgia, w: Chase M., Shaw C. (eds.), The imagined past: history and nostalgia, Manchester University Press, Manchester, s. 1–17.pl
dc.referencesChiaromote Nicola, 2015, Notatki, przeł. S. Kasprzysiak, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk.pl
dc.referencesChomiuk Aleksandra, 2009, Między słowem a obrazem. Strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwiecza, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl
dc.referencesChomiuk Aleksandra, 2011, Historie obok historii. Odwołania do przeszłości w polskiej powieści popularnej ostatniego dwudziestolecia, w: Gawliński S., Siwor D. (red.), Dwie dekady nowej (?) literatury. 1989–2009, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 273–290.pl
dc.referencesChomiuk Aleksandra, 2013, Fiction czy non-fiction? Uwagi na marginesie pewnego sporu, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 4, s. 233–249.pl
dc.referencesChrobak Karol, 2002a, Koncepcja wielości rzeczywistości Leona Chwistka, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no. 2321, s. 37–43.pl
dc.referencesChrobak Karol, 2002b, Rzeczywistość Leona Chwistka a światy możliwe Davida Lewisa, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no. 2321, s. 217–225.pl
dc.referencesChwistek Leon, 1924, Wielość rzeczywistości w sztuce, „Przegląd Współczesny” nr 9, s. 79–95.pl
dc.referencesChwistek Leon, 1960, Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie, red. K. Estreicher, Czytelnik, Warszawa.pl
dc.referencesCichocka Lena, Panecka Agnieszka (red.), 2004, Polityka historyczna: historycy – politycy – prasa. Konferencja pod honorowym patronatem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Pałac Raczyńskich w Warszawie 15 grudnia 2004, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa.pl
dc.referencesCieślak Tomasz, 2011, Nowa poezja polska wobec poprzedników, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl
dc.referencesClausewitz Carl von, 2007, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L. Koc, Mireki (bez miejsca wydania).pl
dc.referencesClayton Jay, 2003, Charles Dickens in Cyberspace. The Afterlife of Nineteenth Century in Postmodern Culture, Oxford UP Oxford.pl
dc.referencesClute John, Nicholls Peter, 1993, The Encyclopedia of Science Fiction, Orbit Fiction, London.pl
dc.referencesColeridge Samuel Taylor, 2009, Biographia Literaria, Or Biographical Sketches od My Literary Life and Opinions, The Floating Press, Portland.pl
dc.referencesCollingwood Robin, 1961, The Idea of History, Oxford UP, Oxford.pl
dc.referencesCollins William Joseph, 1990, Paths Not Taken: The Development, Structure, and Aesthetics of the Alternative History, University of California, Davis.pl
dc.referencesCowart David, 2012, Pynchon, Genealogy, History, „Modern Philology”, vol. 109, no. 3, s. 385–407.pl
dc.referencesCuller Jonathan, 1998, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Bassaj, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesCunningham Gail, 1978, The New Woman and the Victorian Novel, The Macmillan Press LTD, London.pl
dc.referencesCushman Stephen, Cavanagh Clare, Ramazani Jahan, Rouzer Paul (eds.), 2012, The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition, Princeton UP, Princeton (ebook version).pl
dc.referencesCzaplińska Joanna, 2009, Maszyna pańszczyźniana, czyli prawda o robotach, „Nowa Fantastyka”, nr 9, s. 4–5.pl
dc.referencesCzapliński Przemysław, 2009, Polityka literatury, czyli pokazywanie języka, w: Dunin K. (red.), Polityka literatury: Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 5–41.pl
dc.referencesCzapliński Przemysław, 2011a, Języki niezależności. Jak jest artykułowana w literaturze niepodległość odzyskana przez Polskę w roku 1989?, w: Nycz R. (red.), Kultura po przejściach. Osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, Universitas, Kraków, s. 39–64.pl
dc.referencesCzapliński Przemysław, 2011b, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl
dc.referencesCzapliński Przemysław (red.), 2011, Nowoczesność i sarmatyzm, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.pl
dc.referencesCzermińska Małgorzata, 2000, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesCzermińska Małgorzata, 2012, Ruchome granice autobiograficzności, „Opcje”, nr 1, s. 23–36.pl
dc.referencesĆwikiel Agnieszka, 2001, Ciało/tożsamość/gender/cyberpunk, w: Radkiewicz M. (red.), Gender w humanistyce, Rabid, Kraków, s. 115–123.pl
dc.referencesD’Amassa Don, 2005, Encyclopedia of Science Fiction, Facts On File Publishing, New York.pl
dc.referencesDajnowski Maciej, 2012, Kilka uwag o domniemanych związkach map i pejzażu literackiego, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, z. 3, s. 37–51.pl
dc.referencesDaly Mary, 1973, Beyond God the Father, toward a Philosophy of Women’s Liberation, Beacon Press, Boston.pl
dc.referencesDanneberg Hillary P., 2008, Coincidence and Counterfactuality. Plotting Time and Space in Narrative Fiction, University of Nebraska Press, Lincolm– London.pl
dc.referencesDanto Arturo, 1965, Analytical Philosophy of History, Cambridge UP, Cambridge.pl
dc.referencesDarnton Robert, 1984, The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, Basic Books, New York.pl
dc.referencesDelaperriere Marie, 2010, Polskie gry i egzorcyzmy po 1989 roku, w: Gosk H. (red.), Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, Warszawa.pl
dc.referencesDelio Ian, 2012, Transhumanism or Ultrahumanism? Teilhard de Chardin on Technology, Religion and Evolution, „Theology and Science”, No. 10, s. 153–166.pl
dc.referencesDemandt Alexander, 1999, Historia niebyła. Co by było, gdyby…?, przeł. M. Skalska, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesDeszcz-Tryhubczak Justyna, 2011, Jak „zrobić” stan wojenny? Opowiadanie o najnowszej historii Polski Jacka Dukaja, w: Wąsik Z., Oziewicz M., Deszcz-Tryhubczak J. (red.), Exploring the Benefits of the Alternate History Genre / W poszukiwaniu pożyteczności gatunku historii alternatywnych, „Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia”, Vol. 5, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 103–112.pl
dc.referencesDickinson Emily, 1924, Complete Poems, Little Brown, Boston.pl
dc.referencesDoležel Lubomir, 1979, Extensional and Intensional Narrative Worlds, „Poetics” No. 8, s. 193–211.pl
dc.referencesDoležel Lubomir, 1980, Truth and Authenticity in Narrative, „Petics Today” No. 1:3, s. 7–25.pl
dc.referencesDoležel Lubomir, 1988, Mimesis and Possible Worlds, „Poetics Today”, No. 9, s. 475–496.pl
dc.referencesDoležel Lubomir, 1998, Heterocosmica. Fiction and possible worlds, John Hopkins UP, Baltimore–London.pl
dc.referencesDoležel Lubomir, 2015, Jak dotrzeć do fikcyjnych światów?, „ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura”, nr 30, s. 9–21.pl
dc.referencesDomańska Ewa, 1994a, Biała tropologia. Hayden White i teoria pisarstwa historycznego, „Teksty Drugie”, nr 2, s. 159–168.pl
dc.referencesDomańska Ewa, 1994b, Historia feminizmu i feministyczna historia, „Odra” nr 7–8, s. 22–28.pl
dc.referencesDomańska Ewa, 1996, Montaillou — Arkadia „heretyckiego” historyka, w: Historia. Mity. Interpretacje, Barszczewska-Krupy H. (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 89–111.pl
dc.referencesDomańska Ewa, 1999, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl
dc.referencesDomańska Ewa, 2000, Wokół metahistorii, w: White H., Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, przeł. E. Domańska i in., Universitas, Kraków.pl
dc.referencesDomańska Ewa, 2005, Diatantaty. Prochy, diamenty i metafizyka obecności, „Czas Kultury”, nr 3–4, s. 51–61.pl
dc.referencesDomańska Ewa, 2006, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl
dc.referencesDomańska Ewa, 2008a, Historiografia insurekcyjna, „Literatura na świecie” nr 1/2 (438/439), s. 355–368.pl
dc.referencesDomańska Ewa, 2008b, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna”, nr 3, s. 9–21.pl
dc.referencesDomańska Ewa, 2008c, O poznawczym uprzywilejowaniu ofiary. (Uwagi metodologiczne), w: Gosk H., Karwowskiej B. (red.), (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, Warszawa, s. 19–36.pl
dc.referencesDomańska Ewa, 2011, Antropologia literatury — projekt interdyscyplinarny czy transdyscyplinarny?, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 1, s. 55–64.pl
dc.referencesDomańska Ewa, 2014, Historia ratownicza, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 12–26.pl
dc.referencesDomańska Ewa (red.), 2010, Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl
dc.referencesDrabikowska Magdalena, 2008, Powieść gotycka, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LI, z. 1–2, s. 238–244.pl
dc.referencesDrewnowski Tadeusz, 2003, Historia do poprawek (z postscriptum), „Dekada Literacka” nr 1–2, (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 21–27.pl
dc.referencesDubicki Andrzej, 2017, Rzeczywistość alternatywna jako przedmiot badań politologicznych, w: Solska E., Witek P., Woźniak M. (red.), Historie alter/ natywne i kontr/faktyczne. Wizje – narracje – metodologia, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 67–84.pl
dc.referencesDuby Georges, Lardreau Guy, 1982, Geschichte und Geschichtswissenschaft: Dialoge, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.pl
dc.referencesDukaj Jacek, 2007, Polska z drugiej strony lustra, rozm. przepr. Orliński Wojciech, „Gazeta Wyborcza”, nr z 26 grudnia.pl
dc.referencesDukaj Jacek, 2007/2008, Autor po napisaniu książki powinien się zastrzelić, rozm. przepr. Winiarski Jakub, „Studium”, nr 5/6/1, s. 133–142.pl
dc.referencesDunin Kinga (red.), 2008, Polityka literatury: Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl
dc.referencesDunin-Wąsowicz Paweł, 2010, Warszawa fantastyczna, Stowarzyszenie Integracji Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesDurst Uwe, 2004, Zur Poetik de Parahistorischen Literatur, „Neohelicon”, z. 2, s. 201–220.pl
dc.referencesDurst Uwe, 2009, Drei Drundlegende Verfremdungsypen der Historschen Sequenz, „Virtueljahrsschrift” nr 2, s. 337–358.pl
dc.referencesDurst Uwe, 2010, Theorie der Phantastischen Literatur. Neauauflage. Aktualisierte, Korrigierte und Erweiterte, LIT Verlag, Berlin.pl
dc.referencesDziadek Adam, 2008, Atopia — stadność i jednostkowość, „Teksty Drugie”, z. 1–2, s. 237–243.pl
dc.referencesDzielska Maria, 2010, Hypatia z Aleksandrii, (wyd. 3), Universitas, Kraków. Dziuban Zuzanna, 2008, Atopia — poza miejscem i nie-miejscem, w: Wilkoszewska K. (red.), Czas przestrzeni, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesEco Umberto, 1994, Lector in fabula, przeł. P. Salwa, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesEco Umberto, 1989, Nauka i fantastyka, przeł. R. Kłos, w: Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction, teksty wybrali R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 170–171.pl
dc.referencesElias Amy, 2001, Sublime Desire. History and Past-1960’s Fiction, The John Hopkins UP, Baltimore.pl
dc.referencesEngerman Stanley L., Fogel Robert, 1974, Time on the Cross: The Economic if American Negro Slavery, vol. 2, W.W. Norton and Company, New York.pl
dc.referencesEnglund Peter, 2011, Piękno i smutek wojny. Dwadzieścia niezwykłych losów z czasów światowej pożogi, przeł. E. Fabisiak, Znak, Kraków.pl
dc.referencesErll Astrid, 2018, Kultura pamięci. Wprowadzenie, posł. i red. nauk. M. Saryusz-Wolska, WUW, Warszawa.pl
dc.referencesEskin Blake, 2002, A Life in Pieces. The Making and Unmaking of Binjamin Wilkomirski, W. W. Norton & Company, New York–London.pl
dc.referencesFanon Franz, 1985, Wyklęty lud ziemi, przeł. H, Tygielska, przedm. E. Rekłajtis, posł. J.-P. Sartre, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesFauconnier Gilles, Turner Mark, 2003, The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, Basic Books, New York.pl
dc.referencesFergusson Nial (ed.), 1997, Virtual History. Alternatives and Counterfactuals, Basic Books, New York.pl
dc.referencesFerns Chris, 1999, Narrating Utopia. Ideology, Gender, Form in Utopian Literature, Liverpool UP, Liverpool.pl
dc.referencesFiećko Jerzy, 2015, Katastrofizm, ateizm i inne obrachunki. Szkice i ideach polskich romantyków, Wydawnictwo UAM, Poznań.pl
dc.referencesFiut Aleksander, 2003, Polonizacja, kolonizacja, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 150–156.pl
dc.referencesFogel Robert, 1964, Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History, John Hopkins Press, Baltimore.pl
dc.referencesForlini Stefania, 2010, Technology and Morality: The Stuff of Steampunk, „Neo-Victorian Studies” 3:1, s. 72–98.pl
dc.referencesFoucault Michel, 1977, Language, Counter-Memory. Practise. Sleceted Essays and Interviews, ed. D. F. Bouchard, Cornell Paperbacks, Ithacka.pl
dc.referencesFoucault Michel, 1993, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Aletheia, Warszawa.pl
dc.referencesFoucault Michel, 2000, „Czym jest Oświecenie?”, w: tegoż, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński i L. Rosiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 276–283.pl
dc.referencesFoucault Michel, 2002, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w College de France 2 grudnia 1970, przeł. M. Kozłowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl
dc.referencesFoucault Michel, 2005, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 117–125.pl
dc.referencesFranczak Jerzy, 2012, Literatura i władza, w: Walas T., Nycza R. (red.), Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, Universitas, Kraków, s. 439–492.pl
dc.referencesFrelik Paweł, 2013, The Future of the Past”: Science Fiction, Retro and Retrofuturism, w: Atterby B., Hollinger V. (eds.), Parabolas of Science Fiction, Wesleyan UP, Middletown, s. 205–224.pl
dc.referencesFrukacz Katarzyna, 2015, Amerykańskie Nowe Dziennikarstwo po polsku? Transfer poetyk, problem adaptacyjne, „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego”, t. 5: Adaptacje II. Transfery kulturowe, red. W. Hajduk-Gawron, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 49–62.pl
dc.referencesFrye Northrop, 1976, Archetypy literatury, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 305–321.pl
dc.referencesFukuyama Francis, 1992, Koniec historii, przeł. T. Biedroń, M. Wichrowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl
dc.referencesGajewska Agnieszka, 2008, Hasło: Feminizm, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl
dc.referencesGajewska Agnieszka, 2014, Auto/biografia kontrfaktyczna Doris Lessing, „Autobiografia” nr 1, s. 39–49.pl
dc.referencesGajewska Grażyna, 2010, Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl
dc.referencesGallagher Catherine, 2012, Dlaczego opowiadamy, jak nie było, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, „Teksty Drugie” nr 1–2, s. 138–152.pl
dc.referencesGallagher Catherine, Greenblatt Stephen, 2000, Practicing New Historicism, University of Chicago Press, Chicago.pl
dc.referencesGandhi Leela, 2008, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl
dc.referencesGanzfried Daniel, 1998, Die Geliehene Holocaust-Biographie, „Die Weltwoche”, 27 sierpnia.pl
dc.referencesGautier Brigitte, 2000, Zaklęcia czarodziejki Vivien, czyli o autobiografii kobiecej, w: Borkowska G., Sikorska L. (red.), Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, IBL, Warszawa.pl
dc.referencesGawin Dariusz, 2005, O pożytkach i szkodliwości historycznego rewizjonizmu, w: Kostro R., Merty T. (red.), Pamięć i odpowiedzialność, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków–Wrocław, s. 1–29.pl
dc.referencesGawron Agnieszka, 2016, Macierzyństwo. Współczesna literatura, kultura, etyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl
dc.referencesGazda Grzegorz (red.), 2012, Słownik rodzajów i gatunków literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesGazda Grzegorz, Izdebska Agnieszka, Płuciennik Jarosław (red.), 2003, Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia. Groza. Okrucieństwo, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesGeertz Clifford, 1996, O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, w: Nycz R. (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków, s. 214–235.pl
dc.referencesGeertz Clifford, 2005, Interpretacje kultur, Wybrane eseje, przeł. M. Piechaczek, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl
dc.referencesGemra Anna, Igraszki z czasem i przestrzenią. Światy możliwe w literaturze fantastycznej, w: Jaskóła J., Olejarczyk A. (red.), Kosmologie światów możliwych, Acta Universitatis Wratislaviensis. Seria: Filozofia XL, nr 2321, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 127–142.pl
dc.referencesGenette Gerard, 1996, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. A. Milecki, w: Markiewicza H. (red.), Współczesna teoria badań literackich za granicą, S. IV, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków s. 317–366.pl
dc.referencesGingritch Newt, Forstchen William R., 1995, 1945, Bean Books, Wake Forest, North Carolina.pl
dc.referencesGinzburg Carl, 1989, Ser i robaki: wizja świata pewnego młynarza z XVI wieku, przeł. R. Kłos, posł. L. Szczucki, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesGladwell Malcolm, 2009, Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich zmian, przeł. G. Górska, Znak, Kraków.pl
dc.referencesGłuch Krzysztof, 2010, Fantastyka kulturoznawcza, „Czas Kultury”, nr 4, s. 133–136.pl
dc.referencesGoddis John Lewis, 2002, The Landscape of History, Oxford UP, Oxford.pl
dc.referencesGoff Le Jacques, 2007, Historia i pamięć, przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk, wstęp P. Rodak, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl
dc.referencesGombrowicz Witold, 1997, Dziennik 1953–1956, posł. W. Karpiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl
dc.referencesGondor-Wierchoch Agnieszka, 2012, Transkulturowe rekonstrukcje historii — „Umiłowana” Toni Morrison i „The Plague of Doves” Louise Erdrich, „Teksty Drugie”, z. 1–2, s. 193–204.pl
dc.referencesGoodman Nelson, 1997, Jak tworzymy świat, przeł. M. Szczubiałka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesGoodrick-Clarke Nicholas, 2001, Okultystyczne źródła nazizmu: tajne kultury aryjskie oraz ich wpływ na ideologię nazistowską, ariozofowie z Austrii i Niemiec 1890–1935, przeł. J. Tyczyńska, Bellona, Warszawa.pl
dc.referencesGosk Hanna, 2010, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską w XX i XXI wieku, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesGórecka Magdalena, 2012–2013, Polityczne afiliacje fantastyki: historie alternatywne jako dyskurs ideologiczny, „Literaturoznawstwo: historia, teoria, metodologia, krytyka” nr 1(6)–2(7), s. 193–207.pl
dc.referencesGórecka Magdalena, 2014a, Narodowe „imaginarium”. Historie alternatywne jako obszar artykułowania pamięci kulturowej (szkic metodologiczny), „Acta Humana” 2014, z. 1, s. 37–49.pl
dc.referencesGórecka Magdalena, 2014b, Przeszłość ideologicznie zaprojektowana. Historie alternatywne w służbie prawicowej utopii, „Estetyka i krytyka”, nr 4, s. 11–28.pl
dc.referencesGraaf Vera, 1975, Homo futurus. Analiza współczesnej science-fiction, przeł. Z. Fonferko, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesGrabski Andrzej Feliks, 1996, Historiografia — Mitotwórstwo — Mitoburstwo, w: Historia. Mity. Interpretacje, Barszczewska-Krupa A. (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl
dc.referencesGrabski Andrzej Feliks, 2003, Dzieje historiografii, wprow. R. Stobiecki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl
dc.referencesGraham Elaine, 2002, Representations of the Post/Human: Monsters, Aliens and Others in Popular Culture, Ruthgers UP, New York.pl
dc.referencesGray John, 2009, Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii, przeł. A. Puchejda, K. Szymaniak, Znak, Kraków.pl
dc.referencesGreenblatt Stephen, 2005, Czym jest historia literatury?, przeł. K. Kwapisz, „Teksty Drugie”, nr 1–2, s. 155–174.pl
dc.referencesGreenblatt Stephen, 2006, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. i wstęp K. Kujawińska-Courtney, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesGroot de Jerome, 2009, Consuming history. Historians and heritage in contemporary popular culture, Routledge, London–New York.pl
dc.referencesGroot de Jerome, 2010, The Historical Novel, Routledge, London–New York.pl
dc.referencesGruszczyński Waldemar, 2011, Cud wyśniony, czyli w poszukiwaniu straconej historii w „Burzy. Ucieczce z Warszawy ’40”, w: Wąsik Z., Oziewicz M., Deszcz-Tryhubczak J. (red.), W poszukiwaniu użyteczności gatunku historii alternatywnych / Exploring the Benefits of the Alternative History Genre, „Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 127–138.pl
dc.referencesGrzegorczyk Marta, 2014, Współgrzeszn ość, Primum Verbum, Łódź.pl
dc.referencesGrzymała-Siedlecki Adam, 1972, Rozmowy z samym sobą, Znak, Kraków.pl
dc.referencesGudykunst William B., 2003, Intercultural Communication Theories, w: Gudykunst William B (ed.), Cross-Cultural and Intercultural Communication, Sage, Thousand Oaks, s. 167–189.pl
dc.referencesGumbrecht Hans Ulrich, 2002, Gdy przestaliśmy uczyć się od historii, tłum. M. Zapędowska, w: Domańska E. (red.), Pamięć. Etyka. Historia, Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów, tłum. E. Domańska i in., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 187–206.pl
dc.referencesGumbrecht Hans Ulrich, 2008, Shall We Continue to Write Histories of Literature?, „New Literary History”, Vol. 39, No. 3, s. 519–533.pl
dc.referencesGutkowski Wojciech, Owczarz Ewa, 2006, Z problemów prozy — powieść o artyście, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl
dc.referencesHaka-Makowiecka Karolina, Makowiecka Marta, Węgrzecka Małgorzata, 2009, Leksykon fantastyki. Postacie, miejsca, rekwizyty, zjawiska, Muza, Warszawa.pl
dc.referencesHall Thomas C., 1997, Przestrzeń trwała, w: tegoż, Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, Muza, Warszawa, s. 134–144.pl
dc.referencesHantke Steffen, 1999, Difference Engine and Other Infernal Devices: History According to Steampunk, „Extrapolation” 40, No. 3 (Fall), s. 244–254.pl
dc.referencesHaraway Donna, 1991, A Cyborg Manifesto. Science, Technology, and Socialist-Feminism in the late twentieth Century, w: tejże, Simians, Cyborgs and Women: the reinvention of Nature, Routledge, New York, s. 149–181.pl
dc.referencesHaska Agnieszka, Stachowicz Jerzy, 2012, Śniąc o potędze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesHawthorne Geoffrey, 1991, Plausible Worlds: Possibility and Understanding in History and the Social Sciences, Cambridge UP, Cambridge.pl
dc.referencesHayles Katherine, 1999, How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics, University of Chicago Press, Chicago–London.pl
dc.referencesHeintel Erich, 1979, „Jak to właściwie było?”. Historiozoficzny przyczynek do problemu metody w historii, w: Litwin J. (red.), Perspektywy historiozoficzne, Wrocław–Warszawa, s. 116–132.pl
dc.referencesHelbig Jörg, 1988, Der parahistorische Roman: Ein literaturhistorischer und gattungstypologischer Beitrag zur Allotopieforschung, Lang, Frankfurt Am Main.pl
dc.referencesHellekson Karen, 2001, The Alternate History. Refiguring Historical Time, The Kent State UP, Kent, Ohio–London.pl
dc.referencesHenriet Éric B., 2004, L’Histoire revisitée. Panorama de l’uchronie sous toutes ses formes, Encrage, Paris.pl
dc.referencesHerodot, 2006, Dzieje, przeł. S. Hammer, Czytelnik, Warszawa.pl
dc.referencesHills Matt, 2009, Time, Possible Worlds and Counterfactuals, w: Bould M., Butler A., Roberts A., Vint S. (eds.), The Routledge Companion Science-Fiction, Routledge Publishing, New York, s. 433–441.pl
dc.referencesHintikka Jaako, 1992, Eseje logiczno-filozoficzne, przeł. A. Grober, PWN, Warszawa.pl
dc.referencesHirsch Marianne, 1992/1993, Family Pictures: Maus, Mourning and Past-Memory, „Discourse. Theoretical Studies in Media and Culture”, 15, No. 2, s. 3–29.pl
dc.referencesHirsch Marianne, 2008, The Generation of Postmemory, „Poetics Today”, 29 (1), s. 103–128.pl
dc.referenceshooks bell, 2008, Margines jako miejsce radykalnego otwarcia, przeł. E. Domańska, „Literatura na świecie”, nr 1–2, s. 108–118.pl
dc.referencesHrushovski Benjamin, 2004, Fictionality and Frames of Reference: remarks on a Theorethical Framework, „Poetics Today”, nr 2, s. 230–244.pl
dc.referencesHuntington Samuel, 2009, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, wyd. 3, przeł. H. Jankowska, Muza, Warszawa.pl
dc.referencesHurnik Janusz, 1993, Funkcje tropów toponomastycznych w liryce Tadeusza Różewicza, w: Biolik M. (red.), Onomastyka literacka, Wydawnictwo WSP, Olsztyn, s. 237–244.pl
dc.referencesHutcheon Linda, 1987, Metafictional Implications for Novelistic Reference, w: Whiteside A., Issacharoff M. (eds.), On Referring in Literature, Indiana UP, Indiana.pl
dc.referencesHutcheon Linda, 1997, Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii, przeł. J. Margański, w: Nycz R. (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków, s. 378–398.pl
dc.referencesHuyssen Andreas, 1995, Twilight Memories. Marking Time in a Culture of Amnesia, Routledge, New York.pl
dc.referencesIngarden Roman, 1947, O różnych rozumieniach „prawdziwości” w dziele sztuki, „Zagadnienia Literackie”, nr 1, s. 12–19.pl
dc.referencesIser Wolfgang, 2006, Apelacyjna struktura tekstów, przeł. W. Bialik, w: Burzyńska A., Markowski M.P. (red.), Teorie literatury XX wieku. Antologia, Znak, Kraków, s. 71–93.pl
dc.referencesIwasiów Inga, 2003, Odbiorca zamiast świadectwa, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 54–59.pl
dc.referencesIzdebska Agnieszka, 2010, Forma, ciało i brzemię Imperium, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl
dc.referencesIzdebska Agnieszka, 2011, Opowieść dla „Braci śmiertelników”, czyli „Łaskawe” Jonathana Littella, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LIV, z. 1, s. 209–231.pl
dc.referencesJagoda Patrick, 2010, Clacking Control Societies: Steampunk, History and the Difference Engine of Escape, „Neo-Victorian Studies” 3:1, s. 46–71.pl
dc.referencesJames Edward, 1994, Science Fiction in the 20th Century, Opus, Oxford. Jameson Fredric, 1981, The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, Metheuen & Co., London.pl
dc.referencesJameson Fredric, 1991, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Verso Publishing, London–New York.pl
dc.referencesJameson Fredric, 1992, Signatures of the Visible, Routledge, New York–London.pl
dc.referencesJameson Fredric, 2008, New Literary History After the End of the New, „New Literary History” Vol. 39, No. 3, Literary History in the Global Age, s. 375–387.pl
dc.referencesJameson Fredric, 2011, Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, przeł. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl
dc.referencesJamsheer Hassan Ali, 2002, Ibn Chaldun i jego Muqaddima: Antologia myśli społeczno-politycznej, Ibidem, Łódź.pl
dc.referencesJanion Maria, 1975, Gorączka romantyczna, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesJanion Maria, 1982, Jak możliwa jest historia literatury?, w: tejże, Humanistyka: poznanie i terapia, PIW, Warszawa, s. 192–207.pl
dc.referencesJanion Maria, 2000, Zmierzch paradygmatu, w: Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Sic!, Warszawa.pl
dc.referencesJanion Maria, 2001, Zło i fantazmaty, prace wybrane, t. 3, Universitas, Kraków. Janion Maria, 2006, Niesamowita Słowiańszczyzna: fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl
dc.referencesJanowski Maciej, 2008, Polityka historyczna: między edukacją historyczną a propagandą, w: S. Nowinowski, R. Stobiecki (red.), Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, IPN, Łódź, s. 217–236.pl
dc.referencesJarzębski Jerzy, 2003, Bez sielanki, „Dekada Literacka”, nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 50–53.pl
dc.referencesJarzyna Anita, Kuczyńska-Koschany Katarzyna, 2014, Anamneza, w: Saryusz-Wolska M. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa, s. 37–39.pl
dc.referencesJaskułowski Krzysztof, 2012, Wytwórnie sarmatyzmu, „Przegląd polityczny”, nr 111, s. 90–95.pl
dc.referencesJauss Hans Robert, 2003, Historia jest tekstem. O metamorfozach dyskursu historycznego, w: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, wybór, przekład i oprac. J. Kałążny, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 406–412.pl
dc.referencesJenkins Henry, 2007, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl
dc.referencesJędrzejczak Marcin, 2008, Dick Philip Kindred: Życiotwórczość. Studium postaci w powieściach Philipa K. Dicka: metoda personalistyczna, Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin, Warszawa.pl
dc.referencesJones Jason B., 2010, Betrayed by Time: Steampunk and Neo-Victorian in Alan Moore “Lost Girls” and “The League of Extraordinary Gentlemen”, „Neo-Victorian Studies” 3:1, s. 99–126.pl
dc.referencesJuszczyk Andrzej, 2004, Retoryka a poznanie. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesKaczor Katarzyna, 2017, Z „getta” do mainstreamu. Polskie pole literackie fantasy (1982–2012), Universitas, Kraków.pl
dc.referencesKalin Arkadiusz, 2018, Polska szkoła zmyślania — literacki reportaż podróżniczy. Podróże z Mordoru do Międzymorza Ziemowita Szczerka, „Forum Poetyki”, nr 11–12, s. 64–85.pl
dc.referencesKaniowska Katarzyna, 2014, Postpamięć, w: Saryusz-Wolska M. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa, s. 389–392.pl
dc.referencesKantorowicz Ernst, 2008, Dwa ciała króla: studium ze średniowiecznej teologii politycznej, przeł. A. Krawiec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesKaszowska-Wandor Barbara, 2007, De (post)homine. Posthumanizm jako interpretacja humanizmu, „Terminus”, z. 1, s. 1–18.pl
dc.referencesKasztenna Katarzyna, 1995, Z dziejów formy niemożliwej: wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław.pl
dc.referencesKattago Siobhan (ed.), 2015, Lethe and Aletheia: The Ashgate Research Companion to Memory Studies, Ashgate, Surrey.pl
dc.referencesKaye Simon T., 2010, Challenging Certainty: The Utility and History of Counterfactualism, „History and Theory”, Nr 49, s. 38–57.pl
dc.referencesKayser Wolfgang, 1979, Próba określenia istoty groteskowości, „Pamiętnik Literacki”, nr 4, s. 271–280.pl
dc.referencesKępiński Andrzej, 1980, Mickiewicz hermetyczny, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesKiehlbauch Solange, 2015, Man and Machine in the World of Steam: Thepl
dc.referencesEmergence of Steampunk as a Cultural Phenomenon, „The Forum: Journal of History”, V. 7, No. 1; s. 83–104.pl
dc.referencesKlementowski Robert, 2003, Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70. i 80., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl
dc.referencesKnoppers Lunger Laura, Colón Semenza Gregory, 2006, Milton in Popular Culture, Palgrave Publishing, New York.pl
dc.referencesKoczanowicz Leszek, 2011, Post-komunizm a kulturowe wojny, w: Nycz R. (red.), Kultura po przejściach. Osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, Universitas, Kraków, s. 7–12.pl
dc.referencesKohlke Marie-Luise, 2008, Introduction: Speculation in and on the Neo-Victorian Encounter, „Neo-Victorian Studies”, No. 1, s. 1–18.pl
dc.referencesKołodziejczyk Dorota, 2010, Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią, „Teksty Drugie” 2010, z. 5, s. 22–39.pl
dc.referencesKonończuk Elżbieta, 2006, Historyk czy artysta? O narracji w powieści historycznej, w: Gutkowski W., Owczarz E. (red.), Z problemów prozy — powieść o artyście, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 618–626.pl
dc.referencesKonończuk Elżbieta, 2009, W poszukiwaniu dostępu do przeszłości: o powieściach warsztatowych Hanny Malewskiej i Jacka Bocheńskiego, TransHumana, Białystok.pl
dc.referencesKonończuk Elżbieta, 2011, Mapa w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury, „Teksty Drugie”, z. 5, s. 255–264.pl
dc.referencesKonończuk Elżbieta, 2015, Psychogeograficzne poetyki miejskie, w: Roszczynialska M., Wądolny-Tatar K. (red.), Nowe poetyki miejskie: z problematyki urbanistycznej w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 20–27.pl
dc.referencesKopeć Zbigniew, 2013, Polski dyskurs syberyjski, w: Gosk H., Kraskowska E. (red.), (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, Kraków, s. 151–170.pl
dc.referencesKopeć Zbigniew, 2014, Syberia przepisana, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, z. 2, s. 140–148.pl
dc.referencesKorwin-Piotrowska Dorota, 2015, Białe znaki. Milczenie w strukturze znaczenia utworów narracyjnych (na przykładzie z polskiej prozy współczesnej), Wydawnictwo UJ, Kraków.pl
dc.referencesKoselleck Reinhart, 2001, Semantyka historyczna, wybór i oprac. H. Orłowski, przeł. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl
dc.referencesKoselleck Reinhart, 2009, Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, przeł. J. Merecki, W. Kunicki, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl
dc.referencesKostaszuk-Romanowska Monika, 1991, Sybir „Anhellego” — przestrzenią mesjanistyczną?, „Przegląd Wschodni”, t. 1, z. 2.pl
dc.referencesKostkiewiczowa Teresa, 2005, Historia literatury w przebudowie, „Teksty Drugie”, nr 1–2, s. 22–43.pl
dc.referencesKozak Krištof Jacek, 2013, Polityka literatury a interkulturowość, w: Leyko M., Pełka A. (red.), Teatr–literatura–media. O polsko-niemieckich oddziaływaniach w sferze kultury po 1989 roku, Primum Verbum, Łódź, s. 10–25.pl
dc.referencesKoziołek Ryszard, 2012, Niewspółmierność historii literatury z historiami innych, „Postscriptum Polonistyczne”, z. 1, s. 63–70.pl
dc.referencesKrawczuk Aleksander, 2002, Polska za Nerona, Iskry, Warszawa.pl
dc.referencesKripke Saul, 1972, Naming and Necessity, w: Harman G., Davidson D., Semantics of Natural Language, Reidel, Dordrecht–Boston, s. 66–101.pl
dc.referencesKripke Saul, 1988, Nazywanie a konieczność, przeł. B. Chwedeńczuk, PAX, Warszawa.pl
dc.referencesKripke Saul, 1995, Identyczność a konieczność, przeł. T. Szubka, w: Szubka T. (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin, s. 95–126.pl
dc.referencesKról Marcin, 1998, Romantyzm. Piekło i niebo Polaków, Fundacja Res Publica, Warszawa.pl
dc.referencesKucała Bożena, 2013, W dialogu z XIX wiekiem: powieść wiktorianistyczna, w: Bleinert M. (red.), Dziewięć odsłon literatury brytyjskiej. Wiek XX po współczesność, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 11–23.pl
dc.referencesKula Marcin, 2011, Reportaż historyczny jako rodzaj współczesnej historiografii, w: Witek P., Mazur M., Solska E. (red.), Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 297–311.pl
dc.referencesKunz Tomasz, 2012, Kulturowa socjologia literatury — rozpoznania i propozycje, w: Walas T., Nycz R. (red.), Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, Problematyki, Interpretacje, Universitas, Kraków, s. 413–438.pl
dc.referencesKusek Robert, 2012, Authors on Authors in Selected Biographical-Novels-About-Writers, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl
dc.referencesKusek Robert, 2013, Autor! Autor!, czyli o powrocie „zniedołężniałego bóstwa starej krytyki”, w: Bleinert M. (red.), Dziewięć odsłon literatury brytyjskiej: wiek XX po współczesność, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 51–70.pl
dc.referencesKusek Robert, 2014, „Trucizna płynąca w żyłach”: postpamięć Wielkiej Wojny we współczesnych narracjach (auto)biograficznych, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 4, s. 383–395.pl
dc.referencesKutach Douglas N., 2002, The Entropy Theory of Couterfactuals, „Philosophy of Science” no. 1, s. 82–104.pl
dc.referencesKuźma Erazm, 1995, O poetyce negatywnej. Od poetyki do poetologii, od poetologii do metapoetyki, w: Bolecki W., Tomasik W. (red.), Poetyka bez granic, Wydawnictwo IBL, Warszawa, s. 41–52.pl
dc.referencesKwintylian Marek Fabiusz, 2012, Kształcenie mówcy, księgi VIII 6-XII, przeł. i oprac. S. Śnieżewski, Księgarnia Akademicka, Kraków.pl
dc.referencesLa Capra Dominick, 1985, History and Criticism, Ithaca, London.pl
dc.referencesLa Capra Dominick, 2011, Pisanie historii, pisanie Traumy, przeł. A. Rejniak-Majewska, w: Majewski T., Zeidler-Janiszewska A. (red.), Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, Officyna, Łódź, s. 483–512.pl
dc.referencesLadurie Le Roy Emmanuel, 1998, Montaillou: wioska heretyków. 1294–1324, przeł. E. Żółkiewska, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesLakoff George, 2017, Moralna polityka: jak myślą liberałowie i konserwatyści, przeł. M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa.pl
dc.referencesLandsberg Alison, 2004, Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture, Columbia UP, New York.pl
dc.referencesLasocki Wiesław Antoni, 1966, Zwierzęta i żołnierze, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn.pl
dc.referencesLasocki Wiesław Antoni, 1968, Wojtek spod Monte Cassino: opowieść o niezwykłym niedźwiedziu, Muchomor, Londyn.pl
dc.referencesLasocki Wiesław Antoni, 1986, Wojtek. Niedźwiedź-żołnierz, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn.pl
dc.referencesLeibniz Gottfried Wilhelm, 2001, Teodycea: o dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, przeł. M. Frankiewicz, wstęp M. Kopania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesLejeune Philippe, 2001, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, przeł. W. Grajewski i in., Universitas, Kraków.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2002, Trzynaście kotów, trzynaście początków, w: Giesemann G., Stepnowska T. (red.), Literaturwissenschaftliche und linguistische Forschungaspekte der phantastischen Literatur, Peter Lang, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien, Sonderdruck, s. 139–168.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2007, Pomiędzy literaturą a historią — epicka historiografia, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. L, z. 1–2 (99–100), s. 153–177.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2008, Epicka historiografia we współczesnej prozie polskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2010, Fabularyzacja i re-narracja źródeł historycznych w powieści historycznej na przykładzie „Listów staropolskich z epoki Wazów” i „Panów Leszczyńskich” Hanny Malewskiej, w: Boleckiego W., Madejskiego J. (red.), Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, Warszawa, s. 217–233.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2011a, Czy można uchronić się od przeszłości? — historie alternatywne i uchronie jako literackie aporie wiedzy historycznej i polityki, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. LIV, z. 2, s. 339–356.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2011b, „Klęska rozgniecionych nadziei…” Próba literaturoznawczej analizy dzieła Stefana Kieniewicza „Powstanie styczniowe”, „Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX–XX wieku”, T. V, red. A. Wierzbicki, Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa, s. 169–181.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2011c, PODobna historia, czyli rzecz o historii alternatywnej i jej miejscu we współczesnej historiografii i literaturoznawstwie, w: Wąsik Z., Oziewicz M., Deszcz-Tryhubczak J. (red.), Exploring the Benefits of the Alternate History Genre / W poszukiwaniu pożyteczności gatunku historii alternatywnych, „Philologica Wratislaviensia. Acta et Studia”, Vol. 5, Wrocław, s. 21–38.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2011d, Tęsknota za boskością. Królowie cudotwórcy i pomazańcy Boży w literaturze i kulturze. Szkic antropologiczno-historyczny, w: Poradecki M., Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 19–31.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2012a, AntiPODes of History? „Muza dalekich podróży” by Teodor Parnicki and “Lód” by Jacek Dukaj as Two Diffrent Models od Approaching Alternative History, w: Guttfeld D., Linke M., Sowińska A. (ed.), (Re)Visions of History in Language and Fiction, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge, s. 301–319.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2012b, Czy historia może być skandalem? Rzecz o historiach alternatywnych i ich sporach z przeszłością/teraźniejszością, w: Płona-Syroka B. (red.), Skandal w kulturze, Seria: Tabu–trend–transgresja, t. 1, Warszawa, s. 123–138.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2012c, Historie alternatywne, w: Gazda G. (red.), Słownik gatunków i rodzajów literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 380–388.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2012d, Kronika, w: Gazda G. (red.), Słownik Rodzajów i Gatunków Literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 494–498.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2012e, Literatura, historia, kultura popularna — przestrzenie konwergencji. Wprowadzenie, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LV, z. 2 (110), s. 123–148.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2012f, PODobni NiePODobni. „Muza dalekich podróży” Teodora Parnickiego i „Lód” Jacka Dukaja jako przykład dwóch sposobów relatywizacji historii, „Porównania” 10, Vol. X, s. 173–188.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2012g, Przez ciemne zwierciadło iluzoryczności świata. Philipa K. Dicka wariacje w theatrum mundi…, w: Leyko M., Wielechowska K. (red.), Etos życia — etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Część III, Łódź, s. 134–245.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2014a, Alternatywna miara wielkości? Postkolonialne uwarunkowania wizji hegemonicznej przeszłości Polski w wybranych historiach alternatywnych, „Porównania. Czasopismo Poświęcone Zagadnieniom Komparatystyki Literackiej oraz Studiom Interdyscyplinarnym”, nr 14, s. 19–41.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2014b, Steampunk, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, z. 1 (113), s. 344–349.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2014c, Służba bezpieczeństwa jako figura wyobraźni, na przykładzie wybranych dzieł literatury światowej, w: Syrnyk J., Klarman A., Mazur M., Kłosek E. (red.), W stronę antropologii “bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, słowo wstępne J. Staniszkis, IPN, Wrocław, s. 215–231.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2015, Syreny i Meluzyna — miłosne opętanie w perspektywie feministycznej. Studium antropologiczno-literackie, w: Płonka-Syroka B., Marchel K. (red.), Miłość czarowna, Seria: Antropologia miłości, t. VII, DIG, Warszawa, s. 101–119.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2016a, Linia królewska Odry – literackie strategie „pisania narodu” na przykładzie sygnifikacji polskości Ziem Odzyskanych w powieści piastowskiej (od II wojny światowej do 1989 roku), „Czytanie literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, z. 5, s. 87–110.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2016b, Siberia. Land of Polish Martyrdom — (Re)Visions of the Myth. Literature. History, Geopoetics, w: ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО, University of Burgas Press, s. 409–418.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2016c, Historie alternatywne — pomiędzy pisarstwem historycznym a fantastycznym, czyli czasem, tertium est datur…, „Poznańskie Studia Filologiczne”, Seria Literacka, nr 28, 2016, s. 77–100.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2017a, „Die königliche Oder-Neiße-Linie” — literarische Strategien des „Writing the Nation”. Wie der Piasten-Roman die polnische Vergangenheit der Wiedergewonnenen Gebiete konstruiert (vom Zweiten Weltkrieg bis zum Jahr 1989), „Germanoslavica”, „Zeitschrift für germano-slavische Studien”, 28, No. 1–2, s. 187–210.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2017b, Powieść piastowska (Materiały do Słownika Rodzajów Literackich), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. LX, z. 2, s. 189–196.pl
dc.referencesLemann Natalia, 2017c, Close reading / reading closely a twórcze pisanie. O prze-pisywaniu literatury w programie nauczania twórczego pisania, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LX, z. 1, s. 58–75.pl
dc.referencesLenoir Timothy, 2002, Makeover: Writing the Body into the Posthuman Technoscape. Part One: Embracing the Posthuman, „Configurations”, No. 10, s. 203–220.pl
dc.referencesLepecki Mieczysław, 1934, Sybir bez przekleństw. Podróż do miejsc zesłania Marszałka Piłsudskiego, Rój, Warszawa.pl
dc.referencesLes lieux de mémoire, t. I–VII, red. P. Nora, Seuil, Paris 1984–1992.pl
dc.referencesLessing Doris, 2010, Pod skórą, przeł. A. Gen, Świat Książki, Warszawa.pl
dc.referencesLeszczyńska Katarzyna, 2006, Kilka opowieści o artyście, czyli „Wielość rzeczywistości” według Leona Chwistka, w: Gutkowski W., Owczarz E. (red.), Z problemów prozy. Powieść o artyście, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 335–341.pl
dc.referencesLeś Mariusz, 2008, Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.pl
dc.referencesLewis David, 1968, Counterpart Theory and Quantified Modal Logic, „Journal of Philosophy”, No. 65, s. 113–126.pl
dc.referencesLewis David, 1973, Counterfactuals, Blackwell, Oxford.pl
dc.referencesLewis David, 1995a, Światy możliwe, w: Szubka T. (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, przeł. U. Żegleń, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin, s. 127–135.pl
dc.referencesLewis David, 1995b, Możliwości: konkretne światy czy abstrakcyjne obiekty proste?, przeł. U. Żegleń, w: Szubka T. (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, przeł. U. Żegleń, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin, s. 155–176.pl
dc.referencesLibaniusz, 2006, Wybór mów, przeł. L. Małunowiczówna, Ossolineum, Warszawa.pl
dc.referencesLichański Jakub Z., 2011, Wróg u bram: literatura popularna — oznaka kryzysu czy efekt globalizacji?, „Literatura i Kultura Popularna”, t. 17, s. 113–126.pl
dc.referencesLisiecki Paweł, 2012, Przeszłość ma przyszłość, „Uważam Rze Historia” nr 1, s. 3.pl
dc.referencesLittel Jonathan, 2006, Łaskawe, przeł. M. Kamińska-Maurogeon, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl
dc.referencesLoomba Ania, 2011, Kolonializm/postkolonializm, przeł. N. Bloch, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl
dc.referencesLubelski Tadeusz, 2012, Historia niebyła kina PRL, Znak, Kraków.pl
dc.referencesLyotard Jean-François, 1997, Kondycja postnowoczesna: Raport o stanie wiedzy, przeł. J. Migasiński, M. Kowalska, Aletheia, Warszawa.pl
dc.referencesŁebkowska Anna, 1998, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesŁojek Jerzy, 1991, Wokół sporów i polemik, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.pl
dc.referencesŁotman Jurij, 1977, O modelującym znaczeniu „końca” i „początku” w przekazach artystycznych, w: Semiotyka kultury, wybór i oprac. E. Janus, M.R. Mayenowa, Warszawa, s. 344–349.pl
dc.referencesŁotman Jurij, 1997, Wola boska czy gra hazardowa (prawidłowość i przypadek w procesie historycznym), przeł. B. Żyłko, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 7, nr 1–2, s. 32–35.pl
dc.referencesŁozowski Przemysław, Skinner Quentin, 1998, Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl
dc.referencesMach Anna, 2011, Polska kondycja posttraumatyczna — próba diagnozy, w: Nycz R. (red.), Kultura po przejściach. Osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy — konteksty i perspektywy badawcze, Universitas, Kraków, s. 217–238.pl
dc.referencesMachcewicz Paweł, 2005, wypowiedź w: Cichocka Lena, Panecka Agnieszka (red.), Polityka historyczna: historycy — politycy — prasa, Konferencja pod honorowym patronatem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Pałac Raczyńskich w Warszawie 15 grudnia 2004, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa.pl
dc.referencesMadurowicz Mikołaj, 2017, Ciągłość miasta. Prolegomena, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl
dc.referencesMaechler Stefan, 2001, The Wilkomirski Affair: A Study in Biographical Truth, przeł. J. E. Woods, New York.pl
dc.referencesMaj Krzysztof, 2014, Allotopia — wprowadzenie do poetyki gatunku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, z. 1, s. 89–105.pl
dc.referencesMaj Krzysztof, 2015, Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesMajewski Tomasz, 2014, Engram, w: Saryusz-Wolska M. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa, s. 114–115.pl
dc.referencesMakuch Piotr, 2013, Od Ariów do Sarmatów. Nieznane 2500 lat historii Polaków, Księgarnia Akademicka, Kraków.pl
dc.referencesMan Paul de, 2000, Autobiografia jako od-twarzanie, przeł. M.B. Fedewicz, w: Nycz R. (red.), Dekonstrukcja w badaniach literackich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, s. 106–124.pl
dc.referencesMann George (ed.), 2001, The Mammoth Encyclopoedia of Science-Fiction, Constable&Robinson, London.pl
dc.referencesMarkowski Michał Paweł, 1997, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesMarkowski Michał Paweł, 2002, Skandal. Słownik filozoficzny, „Res Publica Nowa” 3, s. 84–85.pl
dc.referencesMarkowski Michał Paweł, 2006, Postkolonializm, w: Burzyńska A., Markowski M.P. (red.), Teorie literatury XX wieku, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl
dc.referencesMarkowski Michał Paweł, Nycz Ryszard (red.), 2002, Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesMartuszewska Anna, 1992, Powieść i prawdopodobieństwo, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesMartuszewska Anna, 2001, Światy (nie)możliwe powieści, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl
dc.referencesMaternicki Jerzy, 1984, O nowy kształt edukacji historycznej, WSiP, Warszawa.pl
dc.referencesMaternicki Jerzy, 1990, Historia i wychowanie, WSiP, Warszawa.pl
dc.referencesMaternicki Jerzy, 1998, Edukacja historyczna młodzieży — problemy i kontrowersje u progu XXI wieku, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.pl
dc.referencesMaternicki Jerzy, 2003, Aktywno-refleksyjny model kształcenia historycznego, „Wiadomości Historyczne”, nr 2, s. 82–92.pl
dc.referencesMatuszek Gabriela, Sieja-Skrzypulec Hanna (red.), 2015, Twórcze pisanie w teorii i praktyce, Księgarnia Akademicka, Kraków.pl
dc.referencesMatuszek Paweł, 2008, Ontologiczna Tyberiada, „Nowa Fantastyka” nr 2, s. 65.pl
dc.referencesMatuszewski Ryszard, 2003, Bez Jałty — bez zmian?, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 28–33.pl
dc.referencesMazurkiewicz Adam, 2011, Między fantastyką a iluzją. Social Fiction jako kryptopolityczny nurt polskiej literatury lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Litteraria Polonica, t. 14, z. 2, s. 178–191.pl
dc.referencesMazurkiewicz Adam, 2014a, Z problematyki cyberpunku. Literatura — sztuka — kultura, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl
dc.referencesMazurkiewicz Adam, 2014b, „Jak być mogło…?” O historiach alternatywnych w polskiej literaturze fantastycznonaukowej. Rekonesans, w: Gemra A., Mazurkiewicz A. red., Literatura i kultura popularna. Badania i materiały, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej i Nowych Mediów, Wrocław, s. 101–118.pl
dc.referencesMcHale Brian, 1992, „Difference Engines”, „ANQ. A Quarterly Journal of Short Articles, Notes and Rewievs” 5, s. 220–223.pl
dc.referencesMcHale Brian, 2011, „Genre as History: Pynchon’s Genre-Poaching”. Pynchon’s Against the Day: A Corrupted Pilgrim’s Guide, ed. J. Severs, Rowman & Littlefield Education, Blue Ridge Summit, s. 15–28.pl
dc.referencesMcHale Brian, 2012, Powieść postmodernistyczna, przeł. M. Płaza, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl
dc.referencesMcLeod John, 1997, Narrative and Psychotherapy, Sage, London.pl
dc.referencesMemmi Albert, 1965, The Colonizer and the Colonized, Beacon Press, Boston.pl
dc.referencesMencwel Andrzej, 1991, Przedwczesna abdykacja, „Polityka” nr 51/52, s. 31.pl
dc.referencesMendlesohn Farah, James Edward, 2003, A Cambridge Companion to Science fiction, Cambridge UP, Cambridge.pl
dc.referencesMerta Tomasz, 2005, Pamięć i nadzieja, w: Kostro R., Merty T. (red.), Pamięć i odpowiedzialność, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków–Wrocław, s. 80–81.pl
dc.referencesMey de Tim, Weber Erik, 2003, Explanation and Thought Experiments in History, „History and Theory”, vol. 42, No. 1, s. 28–38.pl
dc.referencesMichałowski Piotr, 2003, Strategie skandalu i stereotypy odbioru, „Przestrzenie Teorii” nr 2, s. 73–88.pl
dc.referencesMikurda Jakub, 2014, Fetysz, w: Saryusz-Wolska M. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa, s. 128.pl
dc.referencesMolenda Maciej, 2016, Nostalgia za wiekiem pary, „Creatio Fantastica”, nr 1, s. 3–16.pl
dc.referencesMontefiore Simon Sebag, 2011, Jerozolima. Biografia, przeł. M. Antosiewicz, W. Jeżewski, Magnum, Warszawa.pl
dc.referencesMontrose Louis A., 1996, Badania nad Renesansem: poetyka i polityka kultury, przeł. M.P. Markowski, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 2, oprac. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 116–147.pl
dc.referencesMrowiec Magdalena, 2009, Juliusz Słowacki i Jacek Dukaj — Lodowaty dialog między tekstami, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2, s. 123–141.pl
dc.referencesMuchowski Jakub, 2017, Realizm, pisanie o przeszłości jako działanie społeczne i historie alternatywne, w: Solska E., Witek P., Woźniak M. (red.), Historie alter/natywne i kontr/faktyczne. Wizje–narracje–metodologia, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 35–66.pl
dc.referencesMudyń Krzysztof, 2003, O wielości rzeczywistości w koncepcji Leona Chwistka (i mnogości osobowości jej autora), „Przegląd Filozoficzny”, nr 1, s. 101–112.pl
dc.referencesMyers Jack, Wukasch Don Charles, 2003, Dictionary of Poetic Terms, University of North Texas Press, Denton, Texas.pl
dc.referencesNa wirażu, 1990, Dyskusja redakcyjna z udziałem Edmunda Wnuka-Lipińskiego, Marka Oramusa, Marcina Wolskiego, Jacka Inglota, Doroty Malinowskiej, Adama Hollanka, Lecha Jęczymyka i Macieja Parowskiego, „Nowa Fantastyka” nr 10, s. 62–67.pl
dc.referencesNałęcz Daria, 2005, wypowiedź w: Cichocka Lena, Panecka Agnieszka (red.), Polityka historyczna: historycy — politycy — prasa, Konferencja pod honorowym patronatem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Pałac Raczyńskich w Warszawie 15 grudnia 2004, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa.pl
dc.referencesNapiórkowski Marcin, 2018, Epidemia pamięci, w: Napiórkowski M. (red.), Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 12–35.pl
dc.referencesNeiman Susan, 2008, Moral Clarity: A Guide for Grown-Up Idealists, Houghton Mifflin Harcourt, Boston.pl
dc.referencesNeuger Leonard, 2009, Splot. Refleksje nas „Naszą klasą” Tadeusza Słobodzianka, w: Słobodzianek T., Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl
dc.referencesNevins Jay, 2005, The Encyclopedia of Fantastic Victoriana, Monkeybrain Books, Austin.pl
dc.referencesNevins Jay, 2011a, Prescriptivists vs. Descriptivists: Defining Steampunk, „Science Fiction Studies” 38:3, s. 513–518.pl
dc.referencesNevins Jay, 2011b, Wprowadzenie: Dziewiętnastowieczne korzenie steampunka, tłum. A. Jakubiec, w: VanderMeer A. i J. (red.), Steampunk, Ars Machina, Lublin 2011, s. 3–11.pl
dc.referencesNiecikowski Jerzy, 1974, Utopia historyczna D’Ormessona, „Literatura na Świecie” nr 4, s. 139–149.pl
dc.referencesNiewiadomski Antoni, Smuszkiewicz Antoni, 1990, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl
dc.referencesNora Pierre, 2009, Między pamięcią a historią: Les lieux de Mémoire, tłum. P. Mościcki, „Tytuł Roboczy: Archiwum”, nr 2, s. 4–12.pl
dc.referencesNovotny Paul, 1997, „No Future! Cyberpunk, Industrial Music, and the Aesthetics of Postmodern Disintegration”, w: Hassler D.M., Wilcox C. (eds.), Political Science Fiction, University of South Carolina Press, Columbia, s. 99–123.pl
dc.referencesNowak Marek OP, 2005, „Czterdzieści i cztery”. Tropem Nieznanego Filozofa, w: Fabianowski A., Hoffmann-Piotrowska E., Mickiewicz mistyczny, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 112–120.pl
dc.referencesNünning Ansgar, 1997, Crossing Borders and Blurring Genres: Towards a Typology and Poetics of Postmodernist Historical Fiction in England since the 1960s, „European Journal of English Studies”, nr 2 (1), s. 217–238.pl
dc.referencesNünning Ansgar, 2010, Światy — światopoglądy — sposoby tworzenia światów. O wiedzy w literaturze i o zadaniu literaturoznawstwa, przeł. K. Kuczma, „Teksty Drugie” nr 3, s. 109–125.pl
dc.referencesNycz Ryszard, 1984, Sylwiczność literatury. Problem konstrukcji tekstu, Ossolineum, Wrocław.pl
dc.referencesNycz Ryszard, 2006, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, w: Markowski M.P., Nycz R. (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Universitas, Kraków, s. 5–38.pl
dc.referencesNycz Ryszard, 2010, Możliwa historia literatury, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 167–184.pl
dc.referencesNycz Ryszard, 2011, Wprowadzenie. „Nie leczony, chroniczny pogłos”. Trzy uwagi o polskim dyskursie postzależnościowym, w: Nycz R. (red.), Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy — konteksty i perspektywy badawcze, t. 1, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesNycz Ryszard, Walas Teresa, 2012, Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesNye Joseph S. Jr., 2004, Soft Power. The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York.pl
dc.referencesOhrn Deborah Gore, Ashby Ruth, 1995, Herstory: Women Who Changed the World, Steinem Gloria (intr.), Viking Junevile, New York.pl
dc.referencesOkopień-Sławińska Aleksandra, 1971, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: Sławiński J. (red.), Problemy socjologii literatury, Ossolineum, Wrocław, s. 109–125.pl
dc.referencesOlejarczyk Anna, 2002, Historie kosmiczne, „Acta Universiatis Wratislaviensis”, nr 2321, s. 203–216.pl
dc.referencesOlkusz Ksenia, 2017, Romans paranormalny (Materiały do Słownika Rodzajów Literackich), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. LIX, z. 1, s. 104–110.pl
dc.referencesOlszański Tadeusz, 2010, Cud burzy, czyli narodowa śpiewogra prozą, „Czas Fantastyki”, z. 2, s. 53–54.pl
dc.referencesOnega Susana, 1996, An interview with Peter Ackroyd, „Twentieth Century Literature”, vol. 42, no. 2, s. 208–220.pl
dc.referencesOrłowski Witold, 2007, Stulecie chaosu. Alternatywne dzieje XX wieku, Open Wydawnictwo Naukowe i Literackie, Warszawa.pl
dc.referencesOrr Linda, 1976, Jules Michelet. Nature, History, Language, Cornell UP, Ithaca. Ortega y Gasset José, 1989, Szkice o miłości, przeł. K. Kamyszewa, posł. M. Szpakowska, Czytelnik, Warszawa.pl
dc.referencesOrtiz Fernando, 1978, Contrapunteo Cubana, Biblioteca Ayacucho, Caracas.pl
dc.referencesOstaszewski Robert, 2003, Nieodrobiona lekcja, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 60–63.pl
dc.referencesPaczoska Ewa, 2010, Prawdziwy koniec wieku XIX. Śladami nowoczesności, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesPaczoska Ewa, Szleszyński Bartłomiej (red.), 2011, Przerabianie wieku XIX, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesPajewski Janusz, 1991, Pierwsza wojna światowa 1914–1918, PWN, Warszawa.pl
dc.referencesParnicki Teodor, 1974, Rodowód literacki, PAX, Warszawa.pl
dc.referencesParnicki Teodor 1980, Historia w literaturę przekuwana, Czytelnik, Warszawa.pl
dc.referencesParowski Maciej, 1990, Kilkunastu Hamletów, w: Czas fantastyki, Glob, Szczecin, s. 293–319.pl
dc.referencesParowski Maciej, 2009b, Posłowie, w: Burza. Ucieczka z Warszawy ’40, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesParowski Maciej, 2010, Ucieczka z historii, wyobraźnia kinematografu, czyli Wielki Konwent w Warszawie, rozm. przepr. Szyda Wojciech, „Inne Planety” nr 19, 46–51.pl
dc.referencesPascal Blaise, 2015, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.pl
dc.referencesPavel Thomas, 1986, Fictional Worlds, Cambridge, Massachusetts, London.pl
dc.referencesPepperell Robert, 2009, Manifest posthumanistyczny, przeł. P. Majewski, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” z. 1, s. 29–40.pl
dc.referencesPerson Lawerence, 1999, Notatki do manifestu postcyberpunkowego, tłum. G. Wiśniewski, „Framzeta”, nr 5.pl
dc.referencesPhillips Mark, 2000, Society and Sentiment. Genres of historical Thought in Britain, 1740-1820, Princeton UP, Princeton.pl
dc.referencesPhillips Mark, 2011, Mikroskopowe i literackie historie. Problemy gatunkowości i dystansu, przeł. M. Wróblewski, J. Płuciennik, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 127–145.pl
dc.referencesPiatti Barbara, Hurni Lorenz, 2009, Mapping the Ontologically Unreal — Counterfactual Spaces in Literature and Cartography, „The Cartographic Journal”, vol. 46, no. 4, s. 333–342.pl
dc.referencesPiech-Klikowicz Aneta, 2008, Prawda Zimy i niepewność Lata, „Nowe Książki” nr 4, s. 64–65.pl
dc.referencesPiechota Dariusz, 2015, Reaktywacja dziewiętnastowieczności w najnowszej literaturze popularnej, „Proza Nowa i Najnowsza. Tematy i Konteksty”, nr 2, s. 175–184.pl
dc.referencesPieróg Stanisław, 1991a, Mesjanizm, w: Bachórz J., Kowalczykowa A., Słownik literatury polskiej XIX wieku, Ossolinem, Wrocław, s. 536–540.pl
dc.referencesPieróg Stanisław, 1991b, Towianizm, w: Bachórz J., Kowalczykowa A., Słownik literatury polskiej XIX wieku, Ossolinem, Wrocław, s. 947–950.pl
dc.referencesPieróg Stanisław, 2005, Romantyczny mistycyzm jako forma ideologii, w: Fabianowski A., Hoffmann-Piotrowska E., Mickiewicz mistyczny, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 32–46.pl
dc.referencesPigoń Stanisław, 1998, Metamorfozy „Historii przyszłości”, w: Zawsze o Nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu, wyd. II, Rytm, Warszawa, s. 332–352.pl
dc.referencesPiskor Stanisław, 2003, Co by było gdyby…, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 64–69.pl
dc.referencesPlantinga Alvin, 1995, Dwie koncepcje modalności: modalny realizm i modalny redukcjonizm, przeł. T. Szubka, w: Szubka T. (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, przeł. U. Żegleń, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin, s. 217–256.pl
dc.referencesPleijel Agneta, 2003, Lord Nevermore, przeł. I. Jędrzejewska, wyd. Santorski & Co, Warszawa.pl
dc.referencesPłuciennik Jarosław, 2000, Retoryka wzniosłości w dziele literackim, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesPłuciennik Jarosław, 2002, Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesPłuciennik Jarosław, 2008, Dialogowość, literatura i wolność słowa, „Przestrzenie Teorii” nr 9, s. 69–82.pl
dc.referencesPolityka historyczna: historycy–politycy–prasa. Konferencja pod honorowym patronatem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2005, pod red. A. Cichockiej, A. Paneckiej, Warszawa.pl
dc.referencesPomian Krzysztof, 2006, Historia: nauka wobec pamięci, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 9–30.pl
dc.referencesPomorski Jan, 2004, Punkt widzenia we współczesnej historiografii, w: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Punkt widzenia w języku i w kulturze, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 11–32.pl
dc.referencesPotrykus-Woźniak Paulina, 2010, Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesPoznańska Henryka, 1938, Dwie powieści syberyjskie, „Sybirak”, nr 2.pl
dc.referencesPratt Mary Louise, 2011, Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, przeł. E.E. Nowakowska, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl
dc.referencesProkopiusz z Cezarei, 1998, Historia sekretna, przeł., wstępem i przyp. opatrzył A. Kanarek, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesQarashi-al Baqir Sharif, 2018, This is Shi’ism: (An Objective Study), trans. U. Kumu, Rafedbook.pl
dc.referencesRabizo-Birek Magdalena, 2012, Romantyczni i nowocześni. Formy obecność romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl
dc.referencesRadomski Andrzej, 2012, Internet — Nauka — Historia, Wiedza i Edukacja, Lublin.pl
dc.referencesRajewski Maciej, 2010, Antropolodzy wobec kolonializmu. Koncepcja sytuacji kolonialnej i jej wykorzystanie w badaniach antropologicznych, w: Stępnik K., Trześniowski D. (red.), Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 21–50.pl
dc.referencesRancière Jacques, 2007, Estetyka jako polityka, wstęp Żmijewskiego A., posł. S. Žižka, przeł. J. Kutyła, P. Moscicki, Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, Warszawa.pl
dc.referencesRanciére Jacques, 2008, Na brzegach politycznego, przeł. J. Sowa, Korporacja ha!art, Kraków.pl
dc.referencesRanke von Leopold, 2003, Idea historii powszechnej, w: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, wybór, przekł. i oprac. J. Kałążny, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 82–96.pl
dc.referencesRenan Ernst, 1998, Co to jest naród, przeł. S. Jedynak, w: Zdybel L. (red.), Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 197-212.pl
dc.referencesRewers Ewa, 2003, Transkulturowość czy glokalność? Dwa dyskursy o kondycji ponowoczesnej, „ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura”, nr 1, s. 53–65.pl
dc.referencesRewers Ewa, 2010, Miasto-twórczość. Wykłady krakowskie, Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki, Wydział Architektury wnętrz w Krakowie, Kraków.pl
dc.referencesRewers Ewa, 2014, Kulturowe studia miejskie: projekt transdyscyplinarny. Miejska przestrzeń kulturowa: od laboratorium do warsztatu, w: Rewers E. (red.), Kulturowe studia miejskie, Wprowadzenie, Narodowe Centrum Kultury, s. 22–65.pl
dc.referencesRicoeur Paul, 2003, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesRicoeur Paul, 2006, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesRicoeur Paul, 2008a, Czas i opowieść. T. 1. Intryga i historyczna opowieść, przeł. M. Frankiewicz, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl
dc.referencesRicoeur Paul, 2008b, Czas i opowieść. T. 2. Czas opowiadany, przeł. W. Kukliński, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl
dc.referencesRicoeur Paul, 2008c, Czas i opowieść. T. 3. Konfiguracja w opowieści fikcyjnej, przeł. J. Jakubowski, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl
dc.referencesRichardson Michael D., 2012, Vengeful violence: „Inglourious Basterds”, allohistory, and the inversion of victims and perpetrators, w: von Dassanowsky R. (red.), Quentin Tarantino’s „Inglourious Basterds”. A Manipulation of Metacinema, Continuum, New York 2012, s. 93–112.pl
dc.referencesRitz German, 2013, Autobiografia jako alternatywa, „Autobiografia. Literatura. Media” z. 1, s. 95–98.pl
dc.referencesRoberts Adam, 2000, Science fiction. The New Critical Idiom, Routledge, London–New York.pl
dc.referencesRodiek Christoph, 1993, Prolegomena zu einer Poetik des Kontrfaktischen, „Poetica”, nr 25, s. 262–281.pl
dc.referencesRodiek Christoph, 1997, Erfunede Verganenheir: Kontrfaktische Geschichtsdarstellung (Uchronie) in der Literatur, Klostermann, Analecta Romanica, Frankfurt am Main.pl
dc.referencesRoese Neal J., Olson James M., 1995, Counterfactual Thinking. A Critical Overview, w: Olson J.M., Roese N.J. (eds.), What Might Have Been. The Social Psychology of Counterfactual Thinking, Psychology Press, Taylor and Francis Group, New York–London, s. 1–56.pl
dc.referencesRomantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), 2014, red. W. Hamerski, M. Kuziak, S. Rzepczyński, Wydawnictwo IBL, Warszawa.pl
dc.referencesRosaldo Renato, 1989, Culture & truth. The remaking of social analysis, Beacon Press, Boston.pl
dc.referencesRose Margaret, 2009, Extraordinary Pasts: Steampunk as a Mode of Historical Representation, „Journal of the Fantastic in the Arts” No. 20.3, s. 319–333.pl
dc.referencesRosenfeld Gavriel, 2002, Why do we ask „what if?”. Reflections on the function of alternate history, „History and Theory”, vol. 41, s. 90–103.pl
dc.referencesRosenfeld Gavriel, 2005, The World Hitler Never Made. Alternate History and The Memory of Nazism, Cambridge UP, Cambridge.pl
dc.referencesRoth Philip, 2004b, The Story Behind the Plot Against America, „New York Book Review”, Semptember 19th, s. 10–12.pl
dc.referencesRóżycka Aleksandra, 2014, Współczesna nostalgia w obliczu globalizacji, „Kultura – Historia – Globalizacja”, nr 16, s. 181–195.pl
dc.referencesRyan Marie-Laure, 1991, Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory, Indiana UP, Bloomington.pl
dc.referencesRyan Marie-Laure, 2001, Narrative as Virtual Reality, John Hopkins UP, Baltimore.pl
dc.referencesRyan Marie-Laure, 2013, Transmedial Storytelling and Transfictionality, „Poetics Today”, Vol. 34, No. 3, s. 382–383.pl
dc.referencesRybicka Elżbieta, 2003, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Universtias, Kraków.pl
dc.referencesRybicka Elżbieta, 2011, Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, z. 2, s. 27–39.pl
dc.referencesRybicka Elżbieta, 2014, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesRybicka Elżbieta, 2015, Fantastyczne poetyki miasta: wokół „Chochołów” Wita Szostaka, w: Roszczynialska M., Wądolny-Tatar K. (red.), Nowe poetyki miejskie: z problematyki urbanistycznej w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 49–56.pl
dc.referencesSaid Edward, 1975, Begginings. Intention and Methods, John Hopkins UP, Baltimore–London.pl
dc.referencesSaid Edward, 2005, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka, Poznań.pl
dc.referencesSaid Edward, 2009, Kultura i imperializm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl
dc.referencesSamsonowicz Henryk, Sowa Andrzej, Osica Janusz, 1998, Co by było, gdyby…: historie alternatywne, Bellona, Warszawa.pl
dc.referencesSandoval Chela, 2000, Methodology of the Opressed, University of Minessota Press, London, Minneapolis.pl
dc.referencesSaryusz-Wolska Magdalena (red.), 2009, Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesSaryusz-Wolska Magdalena (red.), 2014, Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa.pl
dc.referencesSawicki Stefan, 1976, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne?, w: Markiewicza H., Sławińskiego J. (red.), Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl
dc.referencesSchama Simon, 1991, Dead Certaines. (Unwarranted Speculations), Vintage Books, New York.pl
dc.referencesSchelde Per, 1993, Androids, Humanoids and Other Science Fiction Monster, New York UP, New York–London.pl
dc.referencesSchlögel Karl, 2009, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, przeł. I. Drozdowska, Ł. Musiał, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl
dc.referencesSeed David, 2018, Science fiction. Oxford: Krótkie wprowadzenie, przeł. A. Drozdowski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl
dc.referencesSeed David, Stableford Brian (ed.), 2005, A Companion to Science-Fiction, Blackwell Publishing, Oxford.pl
dc.referencesSensabaugh George Frank, 1964, Milton in Early America, Princeton UP, Princeton.pl
dc.referencesShowalter Elaine, 2015, Wydziałowe wieże. Powieść akademicka i jej źródła (cierpień), przeł. Majorowicz P., „Nowa Dekada Krakowska. Dwumiesięcznik Kulturalny”, nr 1/2 (17/18).pl
dc.referencesShusterman Richard, 1998, Estetyka pragmatyczna: żywe piękno i refleksja nad sztuką, przeł. A. Chmielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl
dc.referencesShusterman Richard, 2010, Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, przeł. S. Stankiewicz, W. Małecki, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesShusterman Richard, 2016, Myślenie ciała. Eseje z zakresu somaestetyki, przeł. P. Poniatowska, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa.pl
dc.referencesSiegel Jason, 2012, „The Plot Against America”: Philip Roth’s Counter-Plot to American History, „Melus”, No. 37, s. 131–154.pl
dc.referencesSimonetti Paolo, 2011, Historical Fiction after 9/11: Thomas Pynchon’s „Against the Day”, „Modern Language Studies”, vol. 41, No. 1, s. 26–41.pl
dc.referencesSkórczewski Dariusz, 2008, Trudności z tożsamością. Na marginesie „Niesamowitej Słowiańszczyzny”, „Porównania” nr 5, s. 127–142.pl
dc.referencesSkórczewski Dariusz, 2013, Teoria — literatura — dyskurs. Postkolonialny pejzaż, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl
dc.referencesSkórczewski Dariusz, Wierciński Andrzej (eds), 2014, Melancholia: The Desease of the Soul, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl
dc.referencesSkwarczyńska Stefania, 1962, Artystyczny kształt drugiej wersji Mickiewiczowskiej „Historii przyszłości”, „Pamiętnik Literacki”, t. 53, z. 1, s. 69–90.pl
dc.referencesSkwarczyńska Stefania, 1970, Niedostrzeżony problem podstawowy genologii, w: tejże, Wokół teatru i literatury. Studia i szkice, PAX, Warszawa.pl
dc.referencesSlàdek Ondřej, 2015, Pojęcie „świata” w koncepcjach Szkoły Praskiej i koncepcji narracji fikcjonalnej Doležela, przeł. M. Kalita, „ER(R)GO. Teoria– Literatura–Kultura”, nr 30, s. 107–123.pl
dc.referencesSławek Tadeusz, 1997, Akro/nekro/polis: wyobrażenia miejskiej przestrzeni, w: Zeidler-Janiszewska A. (red.), Pisanie miasta. Czytanie miasta, Humaniora, Poznań, s. 11–40.pl
dc.referencesSławek Tadeusz, 2010, Miasto. Próba zrozumienia, w: Miasto w sztuce — sztuka miasta, E. Rewers, Universitas, Kraków, s. 17–70.pl
dc.referencesSławek Tadeusz, 2018, Ciemne światło wojny, „Teksty Drugie” z. 4, s. 170–191.pl
dc.referencesSławiński Janusz, 1966, O kategorii podmiotu lirycznego, w: Trzynadlowski J. (red.), Wiersz i poezja, PWN, Warszawa.pl
dc.referencesSłowik Claudia, 2014, O warunkach istnienia prawdy w świecie „zamrożonej historii”. (Nie)prawda w powieści „Lód” Jacka Dukaja, w: Słowik C., Dobrowolska A., Siedlecka M. (red.), (Nie)prawda w literaturze i sztuce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 74–80.pl
dc.referencesSmith Anthony D., 2009, Etniczne źródła narodów, przeł. M. Głowacka-Grajper, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl
dc.referencesSmolar Aleksander, 2010, Tabu i niewinność, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesSolska Ewa, 2017, Dyskurs rozszerzony w trybie kontrfaktycznym. Inne wizje historii, alternatywne warianty historiografii, w: Solska E., Witek P., Woźniak M. (red.), Historie alter/natywne i kontr/faktyczne. Wizje — narracje — metodologia, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 11–34.pl
dc.referencesSontag Susan, 2010, Widok cudzego cierpienia, przeł. S. Magala, Karakter, Warszawa.pl
dc.referencesSowa Jan, 2011, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesSpinrad Norman, 2008, Metamorfoza Philipa K. Dicka, „Czas Fantastyki” nr 1 (14), s. 3–13.pl
dc.referencesSpringer Filip, 2016, Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast, Karakter, Kraków.pl
dc.referencesStableford Brian, 1993, Alternate Worlds, w: Clute J., Nicholls P. (ed.), Encyclopedia of Science Fiction, St. Martin’s Press, New York.pl
dc.referencesStableford Brian, 2015, Science Fact and Science Fiction. An Encyclopedia, Routledge Publishing, New York.pl
dc.referencesStalnaker Robert C., 1995, Światy możliwe, przeł. T. Szubka, U. Żegleń, w: Szubka T. (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, przeł. U. Żegleń, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin, s. 137–153.pl
dc.referencesStemplewska-Żakowicz Katarzyna, 2002, Koncepcje narracyjnej tożsamości, w: Trzebiński J. (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, GWP, Gdańsk, s. 81–114.pl
dc.referencesSterling Bruce, 1989, Slipstream, „Science Fiction Eye”, No. 5, s. 77–80. Stępnik Krzysztof, 1991, Literatura polska roku 1920, „Odra”, nr 11–12, s. 63–70.pl
dc.referencesStępnik Krzysztof, 1996, Mit zjednoczonej Europy w powieści political fiction (okres dwudziestolecia międzywojennego), „Teksty Drugie”, z. 1, s. 69–79.pl
dc.referencesSTL — Słownik terminów literackich, 1998, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Ossolineum, Wrocław.pl
dc.referencesStoff Andrzej, 1994, Sposoby stanowienia rzeczywistości niewerystycznej w początkowych partiach utwórów science fiction, w: Martuszewska A. (red.), Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty, Wydawnictwo Uniwersytatu Gdańskiego, Gdańsk, s. 37–55.pl
dc.referencesStomma Ludwik, 2008, Jak Gorbaczow zabił papieża, „Polityka”, nr 19 (2653), s. 122.pl
dc.referencesStrinati Dominic, 1998, Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. W.J. Burszta, Zysk i S-ka, Poznań.pl
dc.referencesStrzelczyk Jerzy, 1984, Goci: rzeczywistość i legenda, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesSudolski Zbigniew, 2005, Listy towianistyczne Mickiewicza, w: Fabianowski A., Hoffmann-Piotrowska E., Mickiewicz mistyczny, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 350–356.pl
dc.referencesSutin Lawrence, 2005, Boże inwazje. Życie Philipa K. Dicka, przeł. L. Jęczmyk, Rebis, Poznań.pl
dc.referencesSuvin Darko, 1979, Metamorphoses of Science Fiction, Yale UP, New Haven.pl
dc.referencesSuvin Darko, 1983, Victorian Science Fiction: The Rise of the Alternative History Sub-Genre, „Science Fiction Studies”, Vol. 10, s. 148–169.pl
dc.referencesSuvin Darko, 1988, Positions and Presuppositions in Science Fiction, Kent State UP, Kent, Ohio.pl
dc.referencesSylvan David, Majeski Stephen, 1998, A Methodology for Study of Historical Counterfactuals, „International Studies Quarterly”, vol. 42, s. 79–108.pl
dc.referencesSzabała Henryk, 1999, Skandal jako bunt w świecie wartości, „Folia Philosophica”, nr 17, s. 119–137.pl
dc.referencesSzacki Jerzy, 2000, Spotkania z utopią, wyd. 2., Sic!, Warszawa.pl
dc.referencesSzajnert Danuta, 2011, Intencja autora i interpretacja — między inwencją a atencją. Teksty i parateksty, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl
dc.referencesSzajnert Danuta, 2014, Apokryf literacki (Materiały do Słownika Rodzajów Literackich), „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, z. 2, s. 203–215.pl
dc.referencesSzalewska Katarzyna, 2016, Figury nieobecności/Retoryka pustki, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 8, s. 7–21.pl
dc.referencesSzalewska Katarzyna, 2017, Urbanalia — Miasto i jego konteksty. Humanistyczne studia miejskie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl
dc.referencesSzczerek Ziemowit, 2017, Międzymorze. Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową, Agora, Czarne, Wołowiec.pl
dc.referencesSzleszyński Bartłomiej, 2011a, Rozważania przy rekonstruowaniu rekonstrukcji. O tym, jak wiek XIX w „Lodzie” Jacka Dukaja zbudowano, w: Paczoska E., Szleszyński B. (red.), Przerabianie XIX wieku, PIW, Warszawa, s. 144–178.pl
dc.referencesSzleszyński Bartłomiej, 2011b, Komiksowe gry z wiekiem XIX, w: Paczoska E., Szleszyński B. (red.), Przerabianie XIX wieku, PIW, Warszawa, s. 246–270.pl
dc.referencesSzpakowska Małgorzata, 1989, Posłowie, w: Ortega y Gasset J., Szkice o miłości, przeł. K. Kamyszewa, posł. M. Szpakowska, Czytelnik, Warszawa.pl
dc.referencesSzpociński Adam, 2011, Współczesna kultura historyczna, „Kultura Współczesna”, nr 1/63, s. 9–17.pl
dc.referencesSzturc Włodzimierz, 1994, Osiem szkiców o ironii, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesSzubka Tadeusz (red.), 1995, Metafizyka w filozofii analitycznej, Prace Wydziału Filologicznego. Przekłady, t. 66, KUL, Lublin.pl
dc.referencesSzydłowska Joanna, 2015, O pożytkach z podglądania marginesu, czyli po co centrom peryferie. Egzotyzacja świata w prozie reportażowej Ziemowita Szczerka (Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian), w: Browarny W., Rybicka E., Lisak-Gebaka D. (red.), Centra — peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Universitas, Kraków, s. 375–387.pl
dc.referencesSzyjewski Andrzej, 2004, Od Valinoru do Mordoru. Świat mitu a religia w dziele Tolkiena, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl
dc.referencesTally Robert T., 2012, Spatiallity (The New Critical Idom), Routledge, London.pl
dc.referencesTaylor Angus, 1975, Philip K. Dick and the Umbrella of Light, T-K Graphics, Baltimore.pl
dc.referencesThiong’owa Ngũgĩ, 1986, Decolonising the Mind. The Politics of Language in African Literature, James Currey, London.pl
dc.referencesThompson Ewa, 2000, Trubadurzy Imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sieruszalska, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesThompson Ewa, 2005, Said a sprawa polska. Przeciwko kulturowej bezsilności peryferii, „Dziennik Europa”, z 29 czerwca.pl
dc.referencesThompson Ewa, 2006, Sarmatyzm i postkolonializm. O naturze polskich resentymentów, „Dziennik Europa”, z 18 listopada.pl
dc.referencesThorne Thony, 1999, Mody — kulty — fascynacje. Słownik pojęć kultury postmodernistycznej, przekł. Z. Batko, Muza, Warszawa.pl
dc.referencesTodorov Tzvetan, 1976, Introduction à la litteraure fantastique, Seiul, Paris.pl
dc.referencesTokarz Bożena, 2014, Świadomość formy w powieści „Inne pieśni” Jacka Dukaja, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, z. 2, s. 165–175.pl
dc.referencesTolkien John Ronald Reul, 1994, O baśniach, w: tegoż, Drzewo i liść oraz Mythopoeia, przeł. J. Kokot i in., Zysk i S-ka, Poznań 1994.pl
dc.referencesTomasik Wojciech, 2007, Ikona nowoczesności: kolej w literaturze polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl
dc.referencesTomczok Paweł, 2013, Nienawiść jako afekt zależności i postzależności w powieści historycznej, w: Gosk H., Kraskowska E. (red.), (P)O zaborach, (P)O wojnie, (P)O PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, Universitas, Kraków, s. 513–524.pl
dc.referencesTopolski Jerzy, 1984, Metodologia historii, wyd. 3, PWN, Warszawa.pl
dc.referencesTopolski Jerzy, 1996, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.pl
dc.referencesTopolski Jerzy, 1998, Od Achillesa do Béatrice de Planissoles. Zarys historii historiografii, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.pl
dc.referencesTopolski Jerzy, 1999, Refleksje na temat historii alternatywnej, „Przegląd Humanistyczny”, nr 2/3 (353/354), s. 1–11.pl
dc.referencesToporow Władimir, 1975, O kosmologicznych źródłach wczesnohistorycznych opisów, tłum. R. Maślanko, w: Semiotyka kultury, wybór i oprac. E. Janus, M.R. Mayenowa, PIW, Warszawa, s. 133–161.pl
dc.referencesTraba Robert, Henning Hahn Hans, 2012, Wprowadzenie, w: tychże, Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 3: Paralele, Scholar, Warszawa.pl
dc.referencesTrębicki Grzegorz, 2007, Fantasy. Ewolucja gatunku, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesTurczyn Anna, 2007, Autofikcja, czyli autobiografia psychopolifoniczna, „Teksty Drugie”, z. 1–2, s. 204–211.pl
dc.referencesTurney Jon, 2001, Ślady Frankensteina. Nauka, genetyka i kultura masowa, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesTwardoch Szczepan, 2006, Wiedeń z dykty, ludzie z czasu, „Czas Fantastyki”, nr 1 (6).pl
dc.referencesUniłowski Krzysztof, 2007, Lord Dukaj albo fantasta wobec mainstreamu, „Fa-art”, nr 4, s. 36–43.pl
dc.referencesUrbanowski Maciej, 2003, Więcej prawicy, „Dekada Literacka”, nr 1–2 (193– 194), Kultura polska bez Jałty, s. 70–72.pl
dc.referencesValéry Paul, Regards sur le monde actuel, Seuil, Paris 1931, s. 63–64.pl
dc.referencesVanderMeer Jeff, Chambers S.J. (eds.), 2011, The Steampunk Bible. An Illustrated Guide to the World of Imaginary Airships, Corsets and Goggles, Mad Scientists, and Strange Literature, Abrams Image, New York.pl
dc.referencesVeeser Aram H. (ed.), 1994, The New Historicism Reader, Routledge, London–New York.pl
dc.referencesVuolteenaho Jani, Berg Lawrence D., 2009, Towards Critical Toponomies, w: Berg L.D., Vuoltennaho J. (eds.), Critical Toponymies. The Contested Politics of Place Naming, Ashgate, Bourlington.pl
dc.referencesWacławczyk Wiesław, 2008, Idea wolności słowa Johna Miltona, Wydawnictwo UMK, Toruń.pl
dc.referencesWalas Teresa, 1993, Czy jest możliwa inna historia literatury?, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesWalas Teresa, 2003, Historia w trybie przypuszczającym, „Dekada Literacka”, nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 2–6.pl
dc.referencesWalas Teresa, 2004, „Niebyła” historia literatury, w: Bolecki W., Nycz R. (red.), Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”, Warszawa, s. 94–109.pl
dc.referencesWalicki Andrzej, 1970, Filozofia a Mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesWasilewski Jerzy S., 2010, Tabu, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl
dc.referencesWatkins Sarah, 2010, Doris Lessing. Contemporary World Writers, Manchester UP, Manchester.pl
dc.referencesWąsowicz Magdalena, 2016, Historie alternatywne w literaturze polskiej: typologia, tematyka, funkcje, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LIX, z. 2, s. 89–105.pl
dc.referencesWeber Max, 2011, Etyka protestancka i duch kapitalizmu, przeł. D. Lachowska, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl
dc.referencesWelsch Wolfgang, 1998, Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, w: tegoż, Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 2, Kubicki R. (red.), Wydawnictwo Fundacja Humaniora, Poznań.pl
dc.referencesWeretiuk Oksana, 2013, Próba określenia i uporządkowania znaczeń związanych z geopoetyką, „Porównania”, t. 12, s. 25–42.pl
dc.referencesWerner Andrzej, 2003, Gdyby mogło było być, „Dekada Literacka”, nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 38–43.pl
dc.referencesWestphal Bruno, 2011, Geocriticism: Real and Fictional Spaces, trans. R.T. Tally, Palgrave, Macmillan, London.pl
dc.referencesWhite Hayden, 1973, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, The John Hopkins UP, Baltimore.pl
dc.referencesWhite Hayden, 2000, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesWhite Hayden, 2009, Proza historyczna, red. E. Domańska, przeł. R. Borysławski i in., Universitas, Kraków.pl
dc.referencesWhite Hayden, 2014, Przeszłość praktyczna, red. E. Domańska, przeł. J. Burzyński i in., Universitas, Kraków.pl
dc.referencesWhite Kenneth, 2011, Zarys geopoetyki, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 2, s. 7–25.pl
dc.referencesWieczorkiewicz Paweł, 2001, Bilans kampanii, w: tegoż, Kampania 1939 roku, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.pl
dc.referencesWieczorkiewicz Paweł, 2006, Sojusz z Hitlerem był lepszy, rozm. przepr. Pazio Rafał, „Angora” nr 38 (848).pl
dc.referencesWieczorkiewicz Paweł, 2009, Wrzesień 1939 — próba nowego spojrzenia, „Mówią wieki”, z. 9, s. 24–30.pl
dc.referencesWieczorkiewicz Paweł, Urbański Marek, Ekiert Arkadiusz, 2004, Dylematy historii: nos Kleopatry, czyli Co by było, gdyby…, Klub dla Ciebie, Warszawa.pl
dc.referencesWinter Jay, 2006, Remembering War: The Great War between Memory and History in the Twentieth Century, Yale UP, New Haven.pl
dc.referencesWinthrop-Young Geoffrey, 2009, Fallacies and Tresholds: Notes on the Early Evolution of Alternate History, „Historical Social Research”, Vol. 34, No. 2, s. 99–117.pl
dc.referencesWirth-Nesher Hana, 2007, Roth’s Autobiographical Writing, w: Perrish T. (ed.), The Cambridge companion to Philip Roth, Cambridge UP, Cambridge, s. 158–172.pl
dc.referencesWitkowska Alina, 1989, Towiańczycy, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesWittgenstein Ludwig, 1970, Tractatus logico-philosphicus, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa.pl
dc.referencesWolski Marcin, 2011, O pożytku z historii alternatywnych, w: Wąsik Z., Oziewicz M., Deszcz-Tryhubczak J. (red.), Exploring the Benefits of the Alternate History Genre / W poszukiwaniu pożyteczności gatunku historii alternatywnych, „Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia”, Vol. 5, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 13–20.pl
dc.referencesWoolf Virginia, 1997, Własny pokój, przeł. A. Graff, wstęp I. Filipiak, Sic!, Warszawa.pl
dc.referencesWróbel Szymon, 2011, Biopolityka indywidualna a biopolityka państwowa, „Praktyka Teoretyczna”, nr 2–3, s. 39–50.pl
dc.referencesWrzosek Wojciech, 2008, O trzech rodzajach stronniczości historii. Metafory fundamentalne (roots metaphors jako wehikuł wartości światopoglądowych, w: Korzeniowski B. (red.), Narracje o Polsce, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 97–110.pl
dc.referencesWyka Kazimierz, 1995, Wyznania uduszonego, w: Wyznania uduszonego, oprac. M. Wyka, Kraków, Universitas, s. 199–209.pl
dc.referencesYoung Robert, 1995, Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race, Routledge, London.pl
dc.referencesZaleski Marek, 1996, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Wydawnictwo IBL, Warszawa.pl
dc.referencesZamarajewa Aleksandra, 2008, Fenomen historii alternatywnej i źródła jego popularności w Rosji, w: Szklarski B. (red.), Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce, Scholar, Warszawa, s. 176–182.pl
dc.referencesZatora Anna, 2017, Saga rodzinna. Próba uporządkowania i konceptualizacji gatunku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LX, z. 2, s. 27–41.pl
dc.referencesZawada Andrzej, 2003, Wyobrażam sobie…, „Dekada Literacka”, nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 44–49.pl
dc.referencesZawadzki Andrzej, 2014, Ślad, w: Saryusz-Wolska M. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa, s. 471–472.pl
dc.referencesZeidler-Janiszewska Anna, 2006, „Visual Culture Studies” czy antropologicznie zorientowana „Bildwissenschaft?” O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 9–30.pl
dc.referencesZgorzelski Andrzej, 1980, Fantastyka, utopia, science fiction. Ze studiów nad rozwojem gatunków, PWN, Warszawa.pl
dc.referencesZgorzelski Andrzej, 1999, SF jako pojęcie systemu historycznoliterackiego, w: tegoż, System i funkcja, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.pl
dc.referencesZieniewicz Andrzej, 2011, Pakty i fikcje, Autobiografizm po końcu wielkich narracji (szkice), ELIPSA, Warszawa.pl
dc.referencesZnaniecki Przemysław, 1994, Posłowie, w: Amis K., Alteracja, Rebis, Poznań, s. 195–198.pl
dc.referencesZychowicz Piotr, 2009, Napiszmy historię od nowa, rozm. przepr. Wieczorkiewicz Paweł, „Rzeczpospolita” z dn. 27.03.pl
dc.referencesŻabski Tadeusz (red.), 2006, Słownik literatury popularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl
dc.referencesŻmigrodzka Maria, 1991, Ironia romantyczna, w: Bachórz J., Kowalczykowa A. (red.), Słownik literatury polskiej XIX w., Wrocław, s. 377–386.pl
dc.referencesŻuchowicz Roman, 2018, Wielka Lechia. Źródła i przyczyny popularności teorii pseudonaukowej okiem historyka, Sub Lupa, Warszawa.pl
dc.referencesŻyrek-Horodyska Edyta, 2017, Od amerykańskiego snu Thompsona po ukraiński Mordor Szczerka. Estetyzacja świata w duchu gonzo, „Konteksty Kultury”, nr 14, z. 2, s. 217–232.pl
dc.referencesBałdyga Anna, 2008, Zero absolutne, „Dekada Literacka”, nr 5–6, s. 231–232, http://dekadaliteracka.pl/?id=691 [dostęp: 11.11.2008].pl
dc.referencesBartosiński Tomasz, 2018, FALCO PEREGRINUS — Nowa era Sokoła, https://cyclone-motor.blogspot.com/2018/03/falco-peregrinus-nowa-era-sokoa.html?m=1 [dostęp: 8.05.2018].pl
dc.referencesBeevor Antony, 2009, Historia to bestseller, a Brytyjczycy wiedzą, jak o niej pisać, rozm. przepr. Stasiński Maciej, „Gazeta Wyborcza” 19 marca, http://wyborcza.pl/1,75410,6399794,Historia_to_bestseller_a_Brytyjczycy_wiedza jak.html [dostęp: 18.09.2012].pl
dc.referencesBocheński Tomasz, 2011, Stan lękowy historii, „Teatr”, nr 6, http://www.teatr-pismo.pl/archiwalna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=1562&pnr=68T [dostęp: 15.08.2011].pl
dc.referencesBullof Libby, 2007, Steamgear, A Fashionable Approach to the Lifestyle, „Steampunk Magazine”, No. 2, s. 8–13, http://www.combustionbooks.org/downloads/SPM2-web.pdf [dostęp: 4.03.2009].pl
dc.referencesCatastrophone Orchestra and Arts Collective, What Then, Is Steampunk? Colonizing the Past, So We Can Dream the Future, “Steampunk Magazine”, No. 1, s. 4–5; http://www.steampunkmagazine.com/downloads/ [dostęp: 12.03.2017].pl
dc.referencesChwin Stefan, 2008, Erynie wybaczą każdemu, „Tygodnik Powszechny” nr 40, https://www.tygodnikpowszechny.pl/erynie-wybacza-kazdemu-131794 [dostęp: 12.05.2011].pl
dc.referencesCichocki Marek, 2006, Polityka historyczna za i przeciw, „Mówią wieki”, nr 8, http://www.mowiawieki.pl/ [dostęp: 14.08.2012].pl
dc.referencesDukaj Jacek, 2005, Lament miłośnika cegieł, http://w-zaciszu-biblioteki.blogspot.com/2015/01/lament-miosnika-cegie.html [dostęp: 4.05.2012]; tekst ukazał się pierwotnie w „Gazecie Wyborczej” z dnia 12 listopada 2005 r. (nr 263).pl
dc.referencesDukaj Jacek, 2009b, Stan wojenny trzeba zrobić, rozm. przepr. Orliński Wojciech, „Gazeta Wyborcza” 6 listopada, http://wyborcza.pl/1,76842,7224800,Stan_wojenny_trzeba_zrobic.html?as=2&startsz=x. [dostęp: 4.09.2014].pl
dc.referencesDukaj Jacek, Orbitowski Łukasz, Szostak Wit, 2010, S.O.D.: Burza dziejów, ucieczka z powieści 2010, „Esensja — Magazyn Kultury Popularnej”, 19 lipca, www.esensja.pl/ksiazka/publicystyka/tekst.html?id=894 [dostęp: 3.09.2012].pl
dc.referencesDziamski Grzegorz, 1995, Co oznacza formuła „kryzys estetyki”, „Kultura Współczesna”, nr 3–4, http://kulturawspolczesna.pl/sites/default/files/artykuly/662.pdf ds. 19.09. 2012 [dostęp: 12.08.2013].pl
dc.referencesDziamski Grzegorz, 2001, Wartością sztuki krytycznej jest to, że wywołuje dyskusje i prowokuje do rozmów o wartościach, „Gazeta Malarzy i Poetów”, nr 2–3, http://witryna.czasopism.pl/gazeta/drukuj_artykul.php?id_artykulu=56v [dostęp: 12.08.2013].pl
dc.referencesFergusson Niall, 2006, How to Win the War, „New York Times Magazine”, (October 16th,) http://nymag.com/news/features/22787 [dostęp: 10.12.2015].pl
dc.referencesGawin Dariusz, 2006, Wspólnota przeszłości, „Rzeczpospolita”, nr z 7 października, http://www.teologiapolityczna.pl/gawin_06_10_wspolnota_przeszlosci [dostęp: 30.12.2011].pl
dc.referencesGawin Dariusz, 2010, Polityka historyczna — próba bilansu, „Arkana”, nr 6 (90), s. 19–41, https://teologiapolityczna.pl/dariusz-gawin-polityka-historyczna--proba-bilansu-arcana-nr-90--2 [dostęp: 30.12.2011].pl
dc.referencesGoh Jaymee 2010, On Race and Steampunk, „Steampunk Magazine”, No. 7, s. 16–31, http://www.steampunkmagazine.com/pdfs/spm7-web.pdf [dostęp: 30.12.2011].pl
dc.referencesGould Melissa, 2000, Project Description to NEU-YORK, http://www.megophone.com/neuyork.html [dostęp: 5.03.2018].pl
dc.referencesGórecka Magdalena, 2012, Świat z pudełka, czyli o doświadczaniu historii w postkulturze, „Akcent”, nr 3, http://akcentpismo.pl/spis-tresci-numeru-32012/magdalena-gorecka-swiat-z-pudelka-czyli-o-doswiadczaniu-historii-w-postkulturze/ [dostęp: 9.04.2017].pl
dc.referencesGórecka Magdalena, 2014c, Wirtualne topografie — transfiguracja przestrzeni w powieściach opartych na alternatywnej wersji historii, „Aspekty. Półrocznik Kulturologiczny”, nr 1, http://aspekty.ikp.uw.edu.pl/?artykul=wirtualne-topografie-transfiguracje-przestrzeni-w-powiesciach-opartych-na-alternatywnej-wersji-historii [dostęp: 1.05.2018].pl
dc.referencesGrabowski Mariusz, 2010, Historia alternatywna, czyli lek na poprawę polskiego samopoczucia, http://www.polskatimes.pl/artykul/329228,historia-alternatywna-czyli-lek-na-poprawe-polskiego-samopoczucia,1,id,t,sa.html [dostęp: 3.04.2017].pl
dc.referencesGross Cory, A History of Misapplied Technology: the History and Development of Steampunk Genre, „Steampunk Magazine”, No. 2, s. 54–61, http://www.steampunkmagazine.com/downloads/ [dostęp: 12.03.2016].pl
dc.referencesGross Cory, Varieties of Steampunk Experience, „Steampunk Magazine”, No. 2, s. 60–63, http://www.steampunkmagazine.com/downloads/ [dostęp: 12.03.2016].pl
dc.referencesGrupa Filmowa Darwin, https://www.gfdarwin.pl/.pl
dc.referencesHutcheon Linda, Valdes Mario J., 1995, Rethinking Literary History — Comparatively, „American Council of Learned Societies, Occasional Paper”, No. 27, http://archives.acls.org/op/27_Rethinking_Literary_History.htm [dostęp: 13.04.2015].pl
dc.referencesJęzyk myślenia o stanie wojennym, 2009, audycja Romana Kurkiewicza z cyklu Pod tytułem z 13 grudnia 2009 roku, Radio Tok FM, http://dukaj.pl/opinie/JezykMysleniaOStanieWojennym [dostęp: 5.01.2012].pl
dc.referencesKilljoy Margaret, 2009, Selected Timeline of Steampunk Events, Past & Future, „Steampunk Magazine”, No. 5, http://www.combustionbooks.org/downloads/spm5-web.pdf [dostęp: 12.03.2016].pl
dc.referencesKoronkiewicz Marta, 2011, Kto się boi Jonathana Littela?, „Ogrody Nauk i Sztuk” (1), s. 369–379, http://nowadays.home.pl/ONiS/data/documents/ONiS=201=20=282011=29=20369-379.pdf [dostęp: 10.05.2016].pl
dc.referencesKrasowska Ewa, 2008, Dlaczego lubimy czytać powieści uniwersyteckie, ale nie lubimy ich pisać?, „Pogranicza”, nr 2 (73), s. 67, https://polona.pl/item/34174095/0/ [dostęp: 6.08.2017].pl
dc.referencesKret Anna, 2012, Jak niedźwiedź Wojtek został polskim żołnierzem, https://issuu.com/violina/docs/jak_nied_wied__wojtek_zosta___o_nierzem [dostęp: 5.06.2014].pl
dc.referencesKrwawy Abraham Lincoln, http://kultura.gazeta.pl/kultura/2029020,114438,11799341.html [dostęp: 5.09.2013].pl
dc.referencesKrzemiński Adam, 2010, Bajania w hitlerianach, „Polityka”, nr z 5.04.2010, http://www.polityka.pl/kultura/1504440,1,hitler-historie-alternatywne.read?print=true#ixzz1cj9yg9Sf [dostęp: 4.06.2017].pl
dc.referencesKubalski Michał, 2011, Zelig z Krakowa, „Esensja. Magazyn Kultury Popularnej”, nr 9, https://esensja.pl/ksiazka/recenzje/tekst.html?id=12928 [dostęp: 2.02.2013].pl
dc.referencesMcMahan Alisson, 2010, THE STEAMPUNK TRILOGY by Paul Di Filippo. A discussion by Alison McMahan, [wpis na blogu] www.alisonmcmahan.com, 27 May, https://alisonmcmahan.com/news/steampunk-trilogy-paul-di-filippo-discussion-alison-mcmahan [dostęp: 5.03.2017].pl
dc.referencesMercedes Benz ADOLF Spot (German/Deutsch) – 2013 HD, 2013, HD Trailers, https://www.youtube.com/watch?v=bEME9licodY [dostęp: 3.04.2018].pl
dc.referencesMierzejewski Ryszard, 2015, Emily Dickinson — Wybór wierszy, „Libertas — Miesięcznik Ludzi Wolnych”, nr 82 — marzec, http://www.libertas.pl/poezja_emily_dickinson.html [dostęp: 2.05.2018].pl
dc.referencesMizerkiewicz Tomasz, 2008, Dwuznaczny urok historiozofii, „artPapier”, nr 4 (100), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=54&artykul=1197 [dostęp: 3.08.2012].pl
dc.referencesOdnaleziono „powieść fantastyczną” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego! Książkę wydaje Muzeum Literatury, 2018, „Booklips.pl”, http://booklips.pl/premiery-i-zapowiedzi/odnaleziono-powiesc-fantastyczna-krzysztofa-kamila-baczynskiego-ksiazke-wydaje-muzeum-literatury/ [dostęp: 3.05.2018].pl
dc.referencesOrliński Wojciech, 2010, „Burza”, Parowski Maciej — recenzja, „Gazeta Wyborcza”, 23/02/2010, http://wyborcza.pl/1,75410,7590794,Burza Parowski Maciej.html [dostęp: 6.03.2014].pl
dc.referencesPerschon Mike D., 2012, The Steampunk Aesthetic: Technofantasies in a Neo-Victorian Retrofuture, https://era.library.ualberta.ca/items/af46dcb5-93c2-4562-8328-fc8b06c35d36 [dostęp: 12.05.2014].pl
dc.referencesPiechota Dariusz, 2014, Steampunk, w: Encyklopedia fantastyki, http://encyklopediafantastyki.pl/index.php?title=Steampunk [dostęp: 4.07.2015].pl
dc.referencesPietrasik Zbigniew, 2002, Widok z wieży błaznów, „Polityka”, nr 43, http://archiwum.polityka.pl/art/widok-znbsp;wiezy-blaznow,376224.html [dostęp: 19.09.2012].pl
dc.referencesPięciak Wojciech, 2008, Historia w oczach psychopaty, „Tygodnik Powszechny”, nr 40, http://czytelnia.onet.pl/0,1510460,4,artykuly.html [dostęp: 4.04.2012].pl
dc.referencesPowers Tim, 2016, How to Construct the Ultimate Conspiracy Theory?, „Wired Magazine” — Geek’s Guide to the Galaxy, 01.23, https://www.wired. com/2016/01/geeks-guide-tim-powers/ [dostęp: 14.04.2018].pl
dc.referencesRedliński Edward, 2006, Jaruzelski wybrał mniejsze zło, rozm. przepr. Szerszunowicz Jerzy, „Poranny.pl”, 15 grudnia, http://www.poranny.pl/magazyn/art/5057372,redlinski-jaruzelski-wybral-mniejsze-zlo,id,t.html [dostęp: 8.07.2017].pl
dc.referencesredPor, 1999, Nudna apokalipsa. Powieść Edwarda Redlińskiego o tęsknocie za PRL, Wyborcza.pl, 19 stycznia 1999, http://wyborcza.pl/1,75248,139556.html?disableRedirects=true [dostęp: 8.07.2017].pl
dc.referencesRoś Joanna, 2015, Albert Camus w „Burzy: Ucieczce z Warszawy ’40 Macieja Parowskiego, „Znaczenia”, 13: Wolność, http://www.e-znaczenia.pl/?p=1268 [dostęp: 4.07.2016].pl
dc.referencesRybicki Maciej, 2012, Burza. Ucieczka z Warszawy ’40 (recenzja), http://baza.fantasta.pl/ksiazka.php?id=7682 [dostęp: 15.03.2015].pl
dc.referencesSchafer James, Franklin Katherine, 2012, Why Steampunk (Still) Matters?, „Steampunk Magazine”, No. 8, s. 10–15, http://www.combustionbooks.org/downloads/spm8-web.pdf [dostęp: 12.03.2014].pl
dc.referencesSchenkel Guido, 2012, Alternate History — Alternate Memory: Counterfactual Literature in The Context of German Normalization, (PhD), The University of British Columbia, Vancouver, https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0072716 [dostęp: 6.04.2014].pl
dc.referencesSpedo Giampaolo, 2009, The Plot Against the Past: An Expolration od Alterante History in Bristish and American Fiction, (PhD), http://paduaresearch.cab.unipd.it/1463/ [dostęp: 6.03.2014].pl
dc.referencesSterling Brian, 2009, The User’s Guide to Steampunk, „Steampunk Magazine”, No. 5, s. 30–32, http://www.steampunkmagazine.com/downloads/ [dostęp: 4.03.2014].pl
dc.referencesSzczerek Ziemowit, 2013, Obnażanie komepleksów i mitów, rozm. przepr. Frąckiewicz Sebastian, http://lubimyczytac.pl/aktualnosci/3060/obnazanie-kompleksow-i-mitow [dostęp: 4.02.2018].pl
dc.referencesSzeja Jerzy, 2008, Nowa forma kultury: wyzwanie pedagogiki?, „Kultura i Historia” nr 14, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/numery/kultura-i-historia-nr-142008 [dostęp: 9.12.2014].pl
dc.referencesThe Muqaddimah. Abd Ar Rahman bin Muhammed ibn Khaldun, 2012, trans. F. Rosenthal, https://asadullahali.files.wordpress.com/2012/10/ibn_khaldun-al_muqaddimah.pdf [dostęp: 9.03.2018].pl
dc.referencesTranshumanist Declaration, 2009, Humanity+, March, https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/ [dostęp: 5.09.2017].pl
dc.referencesVoytek, The Soldier Bear, 2010, Wojtek Thesoldierbear, http://www.youtube.com/watch?v=ZzEyGuIl9rQ&feature=related [dostęp: 5.06.2014].pl
dc.referencesWesołowski Tomasz, 2009, Wizna: niesłychany mit kampanii wrześniowej?, rozm. przepr. Żmijewska Maria, „Gazeta Wyborcza. Wiadomości z Białegostoku”, 6 września, http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,7007423,Wizna__nieslychany_mit_kampanii_wrzesniowej_.html [dostęp: 18.09.2009].pl
dc.referencesWęgłowski Andrzej, 2010, Poryw ducha, „Tygodnik Powszechny”, nr 46, http://tygodnik.onet.pl/historia/poryw-ducha/k4qwx [dostęp: 9.08.2014].pl
dc.referencesWięcławiak Tomasz, 2007, Historia historii nierówna — kilka uwag o definicji historii alternatywnej, „Podteksty. Czasopismo kulturalno-naukowe”, nr 4, [wersja online] http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=11&dzial=4&id=254 [dostęp: 3.09.2012].pl
dc.referencesWielkie Konflikty — Odc. 26 „Mickiewicz vs Słowacki 2”, 2019, G.F. Darwin, https://www.youtube.com/watch?v=qFoyEsPTutw [dostęp: 10.02.2019].pl
dc.referencesWolski Marcin, 2011, Samoocena, „Niezależna.pl”, http://niezalezna.pl/10703-samoocena [dostęp: 8.08.2014].pl
dc.referencesZygmunt, Człowiek Dzwon, 2018, G.F. Darwin, https://www.youtube.com/watch?v=NGs1emWKtQo [dostęp: 22.10.2018].pl
dc.references, 2018, serial Netflix, scenariusz Joshua Long.pl
dc.referencesAmbassada, 2013, reż. Juliusz Machulski.pl
dc.referencesBardzo Dziki Zachód, 1999, reż. Barry Sonnefeld.pl
dc.referencesBękarty wojny, 2009, reż. Quentin Tarantino.pl
dc.referencesCzłowiek z Wysokiego Zamku, 2015 (twórca Frank Spotniz, serial TV, 3 sezony).pl
dc.referencesDark, 2017, serial TV, reż. Baran bo Odar, Jantje Friese.pl
dc.referencesDoktor Who, 2005 (serial TV, 11 sezonów).pl
dc.referencesFelix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa, 2012, reż. Wojciech Skrzynecki.pl
dc.referencesIle waży koń trojański?, 2008, reż. Juliusz Machulski.pl
dc.referencesIron Sky, 2012, reż. Timo Vournasola.pl
dc.referencesKrólik po berlińsku, 2009, reż. Paweł Konopka.pl
dc.referencesLiga niezwykłych dżentelmenów, 2003, reż. Stephen Norrington.pl
dc.referencesMiejsce urodzenia, 1992, reż. Paweł Łoziński.pl
dc.referencesWojtek. Niedźwiedź, który poszedł na wojnę, 2011, reż. Will Hood, Adam Lavis, TVP i BBC.pl
dc.referencesPiwko dla niedźwiedzia, 2008, reż. Maria Dłużewska, TVP.pl
dc.referencesPolacy na Syberii: Polscy Rockefellerzy, 2005, film dokumentalny w reżyserii Jadwigi Nowakowskiej.pl
dc.referencesRewolwer i melonik, 1998, reż. Jeremiah S. Chechik.pl
dc.referencesTruposz, 1995, reż. Jim Jarmusch.pl
dc.referencesTrzej muszkieterowie, 2011, reż. Paul W.S. Anderson.pl
dc.referencesVaterland – Tajemnica III Rzeszy, 1994, reż. Christopher Menaul.pl
dc.referencesX-men: Przeszłość, która nadejdzie, 2014, reż. Bryan Singer.pl
dc.referencesZłoty kompas, 2007, reż. Chris Weitz.pl
dc.identifier.doi10.18778/8142-416-5


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/