Show simple item record

dc.contributor.authorBarwiński, Marek
dc.date.accessioned2014-07-28T07:21:38Z
dc.date.available2014-07-28T07:21:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBarwiński M., 2014, Struktura narodowościowa Polski w świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku, Przegląd Geograficzny (2014), t. 86, z. 2, s. 217-241.pl_PL
dc.identifier.issn0033-2143
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5265
dc.description.abstractW artykule podjęto próbę oceny wpływu metod przeprowadzenia spisu powszechnego w 2011 r. w Polsce na wyniki dotyczące struktury narodowościowej oraz analizy samych wyników, a zwłaszcza porównania ich z rezultatami sprzed dekady. Według autora istotne różnice ilościowe i jakościowe pomiędzy dwoma ostatnimi spisami ludności z 2002 i 2011 r. w głównej mierze zostały spowodowane odmiennymi metodami ich przeprowadzenia oraz obliczania wyników, natomiast w mniejszym stopniu ewolucją poczucia tożsamości narodowej wśród grup mniejszościowych. Ponad trzykrotny wzrost liczebności mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w latach 2002-2011 był konsekwencją wprowadzenia możliwości deklarowania podwójnej identyfikacji narodowej oraz zaliczania do mniejszości osób deklarujących niepolską narodowość na miejscu drugim, razem z polską tożsamością narodową.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PANpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Geograficzny;2014, 86, 2
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectspis powszechny 2011, struktura narodowościowa Polski, mniejszości narodowe, geografia polityczna, ludność, Polska, statystyka, GUSpl_PL
dc.titleStruktura narodowościowa Polski w świetle wyników spisu powszechnego z 2011 rokupl_PL
dc.title.alternativeThe ethnic structure of Poland in light of the results of the 2011 National Censuspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number217-141pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska