Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2014-09-09T10:30:40Z
dc.date.available2014-09-09T10:30:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Ludzie bardzo starzy we współczesnej Polsce, „Przegląd Socjologiczny”, 2013, t. 62, nr 2, 33-54pl_PL
dc.identifier.issn0033-2356
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5389
dc.description.abstractLudzie bardzo starzy we współczesnej Polsce Streszczenie Proces starzenia się ludności to zjawisko o dualnym charakterze, w ramach którego szczególnie szybko wzrasta liczba osób bardzo starych, tj. w wieku 80+. Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie przyczyn i przebiegu wzrostu liczby osób w czwartym wieku w Polsce w trakcie ostatniego stulecia oraz długookresowych konsekwencji tych zmian. Szczególna rola przypisana została prezentacji społeczno-demograficznych charakterystyk tej podzbiorowości, z uwzględnieniem subpopulacji stulatkom, z uwagi na specyfikę potrzeb osób bardzo starych. Słowa kluczowe: ludzie bardzo starzy, długowieczność, starzenie się ludności, Poland, XX-XXI wiek „The Fourth age” people in contemporary Poland Summary Population ageing is a demographic phenomenon described as one with dual character – increase in number and percentage of older people is accompanied by very rapid increase in numbers of people aged 80 and more. The article is to present reasons, progress, and long-term consequences of the increase in numbers of the oldest old in Poland. Special attention will be paid to presentation basic socio-demographic characteristics of the subpopulation – with focus on centenarians – due to specificity of needs of the population under study. Key-words: the oldest old, longevity, population ageing, Poland, 20th-21st centurypl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseries„Przegląd Socjologiczny”;2013, t. 62, nr 2
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectludzie bardzo starzypl_PL
dc.subjectdługowiecznośćpl_PL
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectpodwójne starzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectprzełom XX i XXI wiekupl_PL
dc.titleLudzie bardzo starzy we współczesnej Polscepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number33-54pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska