Show simple item record

dc.contributor.authorZajda, Katarzyna
dc.date.accessioned2014-12-01T09:19:50Z
dc.date.available2014-12-01T09:19:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationZajda K., 2014, Wybrane uwarunkowania aktywności lokalnych grup działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej [w:] M. Wójcik (red.), Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe, Studia Obszarów Wiejskich, vol. 35, s.155-168pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-62089-27-7
dc.identifier.issn1642-4689
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5796
dc.descriptionThe article discusses the issue of determinants concerning Local Action Groups’ activity promoting the development of rural tourism. Two of them have been examined. The first one is various potential of Voivodships related to natural and cultural resources and to investments promoting the development of tourism, funded by Regional Operational Programmes. The second determinant is the social capital disposed by the organizations. Data from the Central Statistical Office of Poland were used in the research. Survey questionnaires filled by members and partners of Local Action Groups and documentation of cooperation projects implemented by these groups were also analysed. It was proved that Local Action Groups cannot contribute to the development of rural tourism, including agritourism, to the same extent. Their activity in that regard may be facilitated by the natural and cultural potential of the Voivodship in which the partnership is located, the amounts allocated for the development of tourism from Regional Operational Programs and the social capital available for the organizations. The quality of cooperation between the members (partners) of those organizations and other entities interested in the development of tourism depends on the trust, norms and values represented by those partners. The dimension of the social capital they present (bridging or bonding) is more important in this case than its level.pl_PL
dc.description.abstractW artykule podjęto problem uwarunkowań aktywności lokalnych grup działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. Zwrócono uwagę na: 1) zróżnicowanie potencjału województw związane z inwestycjami na rzecz rozwoju turystyki, finansowanymi ze środków regionalnych programów operacyjnych, 2) kapitał społeczny, jakim dysponują te organizacje. W badaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. Analizowano także kwestionariusze ankiet wypełnione przez członków, partnerów lokalnych grup działania oraz dokumentację poświęconą realizowanym przez nie projektom współpracy. Wykazano, iż nie wszystkie lokalne grupy działania mogą w ten sam sposób przyczynić się do rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Aktywność w tym zakresie może im ułatwiać potencjał przyrodniczo-kulturowy województwa, na obszarze którego ulokowane jest partnerstwo, wysokość środków przeznaczanych na rozwój turystyki z regionalnych programów operacyjnych oraz pozostający w ich dyspozycji kapitał społeczny. Od zaufania, norm i wartości podzielanych przez członków (partnerów) tych organizacji zależy jakość ich współpracy z innymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem turystyki. Wymiar kapitału społecznego, jakim dysponują (pomostowy lub wiążący) jest w tym przypadku ważniejszy od jego poziomupl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherStudia Obszarów Wiejskichpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrozwój turystyki wiejskiejpl_PL
dc.subjectlokalne grupy działaniapl_PL
dc.subjectregionalne programy operacyjnepl_PL
dc.subjectkapitał społecznypl_PL
dc.titleWybrane uwarunkowania aktywności lokalnych grup działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiejpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number155-168pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Socjolgii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.referencesBański J., Rudolf A., Przybył C., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Ma- zur M., Pieniążek W., 2012, Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Ag- rotec Polska Sp. z o.o., IGiPZ PAN, Warszawapl_PL
dc.referencesBański J., Bednarek-Szczepańska M., Czapniewski K., 2009, Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw – kierunki i cele roz- woju a rzeczywistość, Studia Obszarów Wiejskich, 19, IGiPZ PAN, PTG, Warszawapl_PL
dc.referencesBednarek-Szczepańska M., 2010, Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny, Studia Obszarów Wiej- skich, 23, IGiPZ PAN, PTG, Warszawapl_PL
dc.referencesColeman J., 2006, Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej, [w:] A.Jasińska- Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 145–164pl_PL
dc.referencesFukuyama F., 2003, Kapitał społeczny, [w:] L. E. Harrison, S. P. Huntington (red.),Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, s. 169–187pl_PL
dc.referencesFutymski A, Kamiński R., 2008, Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawapl_PL
dc.referencesHerbst J. 2008, Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, [w:] M. Halamska (red.), Wiejskie organizacje pozarządowe, IRWiR PAN, Warszawa, s. 33–66pl_PL
dc.referencesKamiński R., Kwatera K., 2005, Jak budować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilotażowego Programu Leader+, Fundacja Fundusz Współpracy, Agrolinia, Warszawapl_PL
dc.referencesKarwowski J., 2004, Partnerstwo w regionie – modny slogan czy determinanta roz- woju [w:] Karwowski J. (red.), Partnerstwo w regionie, Uniwersytet Szcze- ciński, Szczecin, s.135–148pl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.zajda@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska