Show simple item record

dc.contributor.authorBołdyrew, Aneta
dc.contributor.authorSosnowska, Joanna
dc.date.accessioned2015-01-19T10:48:08Z
dc.date.available2015-01-19T10:48:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBołdyrew A., Sosnowska J., Troska o dziecko i jego potrzeby w działaniach Wydziału Opieki Społecznej Zarządu Miasta Łodzi w okresie międzywojennym, Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe „Kultura i Wychowanie” 2014, nr 8, s. 21–34.pl_PL
dc.identifier.issn2083-2923
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6202
dc.descriptionArtykuł "Troska o dziecko i jego potrzeby w działaniach Wydziału Opieki Społecznej Zarządu Miasta Łodzi w okresie międzywojennym" został opublikowany w: Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe „Kultura i Wychowanie” 2014, nr 8, s. 21–34.pl_PL
dc.description.abstractWydział Opieki Społecznej (WOS), jako jednostka organizacyjna władz miasta Łodzi w okresie międzywojennym, oficjalną działalność rozpoczął 1 kwietnia 1921 r. Jego najważniejszym zadaniem była opieka nad ubogimi mieszkańcami miasta. Opieka ta polegała na udzielaniu pomocy doraźnej (np. pomoc pieniężna) lub stałej (umieszczanie w odpowiednich placówkach opiekuńczych). W zależności od rozmiaru potrzeb, osoby biedne kierowano do odpowiedniego zakładu lub udzielano im wsparć pieniężnych. Dzieci bezdomne i sieroty (samodzielnie zgłaszające się do Wydziału lub przyprowadzane przez organy bezpieczeństwa publicznego), po uprzednim zbadaniu ich warunków materialnych i rodzinnych, umieszczano w pogotowiu opiekuńczym albo udzielano im zapomogi pieniężnej, wydawano bezpłatne obiady, odzież, obuwie, bieliznę. Od 1923 r., wraz z ustawą regulującą kwestię opieki społecznej nad dzieckiem, zintensyfikowano działania władz miejskich w tej dziedzinie. Pod patronatem WOS znalazło się wówczas 17 instytucji, w tym 7 dla dzieci: I i II Miejski Dom Wychowawczy, Miejskie Pogotowie Opiekuńcze dla Dzieci, Żłobek dla Niemowląt, Schronisko dla dzieci chorych na jaglicę i internaty dla moralnie zaniedbanych chłopców i dziewcząt.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe WSP w Łodzipl_PL
dc.relation.ispartofseriesKultura i Wychowanie;Nr 8 (2) 2014
dc.subjectopieka nad dzieckiem w Polsce w latach 1918–1939pl_PL
dc.subjectopieka nad dziećmi w Łodzi w okresie międzywojennympl_PL
dc.subjectinstytucje opieki nad dzieckiempl_PL
dc.subjectpogotowie opiekuńczepl_PL
dc.subjectrodziny zastępczepl_PL
dc.subjecteducation and culture in Łódź in the Second Polish Republicpl_PL
dc.subjectpre-school education in Łódź in the Second Polish Republicpl_PL
dc.titleTroska o dziecko i jego potrzeby w działaniach Wydziału Opieki Społecznej Zarządu Miasta Łodzi w okresie międzywojennympl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number21-34pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmailsosnowskaasia@wp.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record