Show simple item record

dc.contributor.authorWiśniewska-Kin, Monika
dc.date.accessioned2015-04-07T09:28:13Z
dc.date.available2015-04-07T09:28:13Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationWiśniewska-Kin M. Zdolności poznawcze dzieci w wieku 7-10 lat. Problemy Wczesnej Edukacji 2008, nr 1pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7746
dc.descriptionAn important task of contemporary school is to stimulate students to cognitive independence. It is related to developing children's way of understanding and describing the world. Cognitive theory enables a new approach to students. From this perspective it presents the process of child's understanding of ideas. There is a possibility to research subjective ways of describing and defining the reality by children.pl_PL
dc.description.abstractW tekście dokonałam analizy zdolności poznawczych dzieci w wieku 7–10–lat. Wykorzystałam w tym celu wykaz zdolności kognitywnych R. W. Langackera. Badania empiryczne przeprowadziłam w czterech szkołach podstawowych w Łodzi i na terenie województwa łódzkiego z grupą 406 dzieci. Wykazałam, że dzieci mają większe możliwości poznawcze, niż uprzednio zakładano w zakresie umiejętności kategoryzowania, schematyzacji, ustalania odpowiedniości i konceptualizowania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherProblemy Wczesnej Edukacjipl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzdolności poznawcze dziecipl_PL
dc.subjectrozwój poznawczy dzieci 7-10 latpl_PL
dc.subjectmowa i myslenie dziecipl_PL
dc.subjectedukacja wczesnoszkolnapl_PL
dc.subjectkognitywizmpl_PL
dc.titleZdolności poznawcze dzieci w wieku 7-10 latpl_PL
dc.title.alternativeCognitive capabilities of children aged 7-10pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.numbers. 127-138pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniupl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMonika Wiśniewska-Kin, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie Pedagogiki, specjalność: wczesna edukacja, magister Filologii Polskiejpl_PL
dc.contributor.authorEmailmonikawk@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska