Now showing items 1-2 of 2

  • Aktualne aspekty edukacji geoprzestrzennej w Polsce 

   Jażdżewska, Iwona; Gaździcki, Jerzy; Gotlib, Dariusz; Zwoliński, Zbigniew (Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 2018)
   Niniejszy artykuł zawiera treść wspólnego wystąpienia autorów otwierającego II Ogólnopolską Konferencję „GIS w edukacji”, Łódź, 14-15 czerwca, 2018. We wstępie nawiązuje się do ponad półwiecznej historii GIS, zwracaj¹c ...
  • Current aspects of geospatial education in Poland 

   Gaździcki, Jerzy; Gotlib, Dariusz; Jażdżewska, Iwona; Zwoliński, Zbigniew (Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP), 2018-08-16)
   This paper presents the common presentation of the authors opening the 2nd Polish Conference “GIS in Education” held in Łódź, on 14-15 June, 2018. In the introduction the authors referred to more than 50 years of GIS ...