Now showing items 1-1 of 1

    • Czas wolny w dobie postmodernizmu 

      Mokras-Grabowska, Justyna ORCID (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2015-10)
      Cel. Omówienie na podstawie przeglądu literatury różnorodnych podejść do czasu wolnego. Analiza kontrowersji wokół pojęcia czasu wolnego. Prezentacja wybranych aktywności wolnoczasowych w odniesieniu do komodyfikacji i ...