Now showing items 1-1 of 1

    • Obiekty opuszczone jako atrakcje turystyczne Łodzi 

      Duda, Michał; Wiluś, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania, czy obiekty opuszczone są atrakcjami turystycznymi Łodzi, jakiego rodzaju są to atrakcje oraz co decyduje o ich atrakcyjności turystycznej? Przed przystąpieniem do badań nad ...