Now showing items 1-1 of 1

    • Ścieżki rozwoju miast województwa łódzkiego 

      Guz, Jagoda (2016)
      Problematyka badawcza rozprawy doktorskiej koncentruje się na zagadnieniach związanych z geografią osadnictwa, a w szczególności na kwestiach związanych z rozwojem miast i czynnikami ich rozwoju. Rozwój miast w Polsce ...