Now showing items 1-1 of 1

    • Wykładnik Łojasiewicza zbiorów i odwzorowań semialgebraicznych 

      Szlachcińska, Anna (2018)
      W rozprawie doktorskiej podajemy efektywne oszacowanie z góry lokalnego wykładnika Łojasiewicza dla separacji regularnej zbiorów semialgebraicznych oraz dla odwzorowań semialgebraicznych na domkniętych zbiorach semialgebraicznych. ...