Now showing items 1-1 of 1

    • Skoki liczb Milnora deformacji liniowych osobliwości krzywych 

      Zakrzewska, Aleksandra (2019)
      Skokiem liczby Milnora osobliwości izolowanej f_0 nazywamy najmniejszą niezerową różnicę między liczbą Milnora osobliwości f_0 a liczbą Milnora jej deformacji f_s. Skok liczby Milnora dla osobliwości jednorodnych i ...