Now showing items 1-12 of 1

    małżeństwa (1)
    migracje (1)
    Polska (1)
    procesy ludnościowe (1)
    przemiany demograficzne (1)
    przemiany ludnościowe (1)
    przełom XX i XXI wieku (1)
    płodność (1)
    rozwody (1)
    umieralność (1)
    urodzenia (1)
    zróżnicowanie przestrzenne (1)