Now showing items 1-10 of 1

  małżeństwa (1)
  migracje (1)
  Polska (1)
  procesy ludnościowe (1)
  przemiany demograficzne (1)
  przemiany ludnościowe (1)
  przełom XX i XXI wieku (1)
  płodność (1)
  rozwody (1)
  umieralność (1)