Now showing items 1-7 of 1

  podwójne starzenie się ludności (1)
  Polska (1)
  prognozy demograficzne (1)
  przemiany ludnościowe (1)
  przełom XX i XXI wieku (1)
  starzenie się ludności (1)
  struktura wieku ludności (1)