Now showing items 1-9 of 1

    małżeństwa (1)
    przemiany demograficzne (1)
    przemiany ludnościowe (1)
    przemiany rodziny (1)
    przełom XX i XXI wieku (1)
    rozwody (1)
    województwo łódzkie (1)
    zróżnicowanie przestrzenne (1)
    Łódź (1)