Now showing items 1-8 of 1

  czasopiśmiennictwo pedagogiczne (1)
  pedagogical journals (1)
  pedagogical theory of Maria Montessori (1)
  pre-school education in Poland (1)
  przedstawicielki edukacji przedszkolnej w okresie międzywojennym (1)
  representatives of pre-school education in the interwar period (1)
  teoria pedagogiczna Marii Montessori (1)
  wychowanie przedszkolne w Polsce (1)