Now showing items 1-9 of 1

  excess male mortality (1)
  J110 (1)
  Lodz region (1)
  ludność w wieku 65+ (1)
  nadumieralność mężczyzn (1)
  population aged 65+ (1)
  time trends (1)
  trendy czasowe (1)
  województwo łódzkie (1)