Now showing items 1-10 of 1

  bilans małżeństw (1)
  małżeńskość (1)
  małżeństwa binacjonalne (1)
  małżeństwa powtórne (1)
  małżeństwo (1)
  owdowienie (1)
  po II wojnie światowej (1)
  Polska (1)
  przemiany ludnościowe (1)
  przemiany rodziny (1)