"Space–Society–Economy" to czasopismo naukowe z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, w którym publikowane są artykuły zarówno polskich jak i zagranicznych autorów. Obejmują one szerokie spektrum badań relacji między przestrzenią, społeczeństwem i gospodarką o zasięgu przede wszystkim lokalnym, ale także regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. "Space-Society-Economy" ukazuje się od 1991 r., początkowo pod nazwą „Studia i Materiały” Abstracts of Papers for the Conference, w którym publikowane były wyniki badań z różnych dziedzin nauki a także opracowania przygotowane przez przedstawicieli praktyki prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego (w latach 2013-2015 przez Katedrę Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami).


Nazwa główna: Space-Society-Economy
ISSN: 1733-3180
e-ISSN: 2451-3547
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 1991 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more