Show simple item record

dc.contributor.authorPlesiewicz-Świerczyńska, Izabela
dc.date.accessioned2016-09-01T06:14:13Z
dc.date.available2016-09-01T06:14:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19406
dc.description.abstractThis paper presents the main determinants of Japanese multinational companies location choice in European Union and especially in Poland. It presents the history of relations between the two trading partners. When choosing a location in the EU the Japanese take into account factors such as the availability and quality of human resources, market potential, the real cost of real estate, infrastructure and network, especially the concentration of industry. The availability of qualified personnel working in science and technology is among the chief factor location choices by Japanese companies. Non-manufacturing companies are attracted to industrially diversified regions with high income. Japanese companies investing in production projects actively utilize the benefits of the European single market.pl_PL
dc.description.abstractW artykule przedstawiono główne determinanty wyboru lokalizacji japońskich firm w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem firm Polsce. Zaprezentowano historię stosunków między dwoma partnerami handlowymi. Podczas wyboru lokalizacji w UE Japończycy biorą pod uwagę czynniki takie jak: dostępność i jakość zasobów ludzkich, potencjał rynkowy, rzeczywiste koszty nieruchomości, infrastruktura i sieć, a zwłaszcza koncentrację przemysłu. Dostępność wykwalifikowanych pracowników pracujących w dziedzinie nauki i technologii jest również jednym z głównych czynników wyboru lokalizacji przez japońskie firmy. Japońskie firmy inwestujące w projekty produkcyjne aktywnie wykorzystują korzyści z jednolitego rynku europejskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3
dc.subjectEuropean Unionpl_PL
dc.subjectJapanpl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.subjectcompanypl_PL
dc.subjecteconomic developmentpl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectJaponiapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectfirmapl_PL
dc.subjectrozwój gospodarczypl_PL
dc.titleObecność firm japońskich w Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeThe Presence of Japanese Companies in European Unionpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Izabela Plesiewicz-Świerczyńska, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[79]-92pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Japonistyki w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesGrabska W., Koncepcja i praktyka integracji w EWG, Książka i Wiedza 1988.pl_PL
dc.referencesKosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesMcDonough J., Egolf K., The Advertising Age Encyclopedia of Advertising, Routledge 2015.pl_PL
dc.referencesMohamad M., Ishihara S., The Voice of Asia: Two Leaders Discuss the Coming Century, Kodansha International, Tokyo New York London, 1995.pl_PL
dc.referencesRuszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesNihon Bankoku Hakurankai Kyōkai, Japan World Exposition, Osaka, 1970, Japan Association for the 1970 World Exposition, 1969.pl_PL
dc.referenceshttp://psz.pl/117-polityka/percepcja-unii-europejskiej-w-japonii.pl_PL
dc.referenceshttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051120938.pl_PL
dc.referenceshttp://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/traktaty/Traktat_amsterdamski_PL_16.pdf.pl_PL
dc.referenceshttps://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/Traktat_amsterdamski.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2015/05/29/.pl_PL
dc.referenceshttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-15–5069_en.htm.pl_PL
dc.referenceshttp://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+wschodnimi+i+pozaeuropejskimi/Japonia.htm.pl_PL
dc.referenceshttp://www.iitrade.ac.in/kmarticle.php?topic=EU%20and%20Japan%20to%20start%20FTA%20talks.pl_PL
dc.referenceshttp://www.sony-europe.com/article/id/1178278971660.pl_PL
dc.referenceshttp://www.klimatech.biz.pl/wp-content/uploads/2012/02/Daikin-Systemy-Klimatyzacyjne-2011.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://www.hitachi.eu/en/about/hitachi/.pl_PL
dc.referenceswww.jetro.go.jp/poland/linki/firmy.html.pl_PL
dc.referenceshttp://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113403.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/azja_i_pacyfik/stosunki_dwustronne_azja_pacyfik/japonia?printMode=truemsz.gov.pl/resource/feec2fc6-b64d-4a16–8104–020f23765052:JCR.pl_PL
dc.referenceshttp://rudlinconsulting.com/top-30-japanese-companies-in-europe/.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.40.05
dc.relation.volume40pl_PL
dc.subject.jelF23
dc.subject.jelF53


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record