Show simple item record

dc.contributor.authorMotowidlak, Urszula
dc.date.accessioned2016-10-21T13:57:24Z
dc.date.available2016-10-21T13:57:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19969
dc.description.abstractTransport is one of the most important sectors of the state’s economy. Its appropriate organization, mainly in urban areas, can effectively meet the needs of passengers. Those needs arise from a variety of reasons; however, transport is most often associated with daily access to work, school, college, offices and cultural and sporting facilities. Governments of large metropolitan centers, including Polish government, are facing enormous challenges related to provision of transport. Due to the high number of population, and hence extensive transport needs, these authorities are urged to use modern and efficient transport solutions. The development of society and the access to new technological possibilities and modern commercial solutions have influenced the development of transport in urban areas, as shown in the example of agglomeration.en_US
dc.description.abstractTransport jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki państwa. Jego właściwa organizacja, głównie na obszarach miejskich, warunkuje skuteczne zaspokojenie potrzeb przewozowych osób. Potrzeby te wynikają z różnych źródeł, ale najczęściej związane są z dostępem do codziennej pracy, szkoły lub uczelni, biur, obiektów kulturalnych i sportowych. Rządy dużych ośrodków metropolitalnych, w tym również w Polsce, stoją więc przed ogromnymi wyzwaniami. Ze względu na dużą liczbę ludności i wciąż rosnące potrzeby przewozowe, władze zobowiązane są do stosowania nowoczesnych oraz efektywnych rozwiązań transportowych. Rozwój społeczny, dostęp do nowych możliwości technologicznych i nowoczesnych rozwiązań handlowych przyczynił się do wzrostu potrzeb transportowych na obszarach miejskich, jak pokazano na przykładzie wybranej aglomeracji.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana z projektu: „Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznejpl
dc.language.isoenen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_US
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica; 321
dc.subjecttransportationen_US
dc.subjecturban transporten_US
dc.subjectindividual transporten_US
dc.subjectsustainable transporten_US
dc.subjectsocial mobilityen_US
dc.subjecttransportpl_PL
dc.subjecttransport miejskipl_PL
dc.subjecttransport indywidualnypl_PL
dc.subjecttransport zrównoważonypl_PL
dc.subjectmobilność społecznapl_PL
dc.titleSocial mobility in Polish transport within urban areas in the context of the development of sustainable transporten_US
dc.title.alternativeMobilność społeczna w polskim transporcie na obszarach zurbanizowanych w kontekście rozwoju transportu zrównoważonegopl_PL
dc.typeArticleen_US
dc.page.number[89]-98
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Logistykipl
dc.referencesBartniczak B. (2013), Sustainable transport at the regional level as an indicative measurement object, “Economic Studies”, Scientific Journal of the University of Economics in Katowice, 11–20.pl_PL
dc.referencesEU transport in figures, Statistical Pocketbook 2014.pl_PL
dc.referencesGrzywacz W., Burnewicz J. (1989), The Economics of transport, Ed. Communications, Warsaw.pl_PL
dc.referencesParadowska M. (2011), The development of sustainable transport systems Polish towns and cities in the integration process in the European Union – example of the Wroclaw, University of Opole, Opole.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowski A. (2013), Transport investments as a factor for sustainable development of regions in Poland, Gdynia Maritime Academy, Gdynia.pl_PL
dc.referencesResearch and development Agglomeration Transport Plan. Stage I (2013), Internet site: http://www.plantap.pl/assets/Uploads/Tekst-etap-I.pdf, (access: 15.02.2015).pl_PL
dc.referencesRydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (2000), Transportation, PWN, Warsaw.pl_PL
dc.referencesSustainable development plan of public transport for the city of Poznan for the years 2014–2025 (2014), Internet site: http://www.plantap.pl/plan-transportowy-dla-miasta-poznania-2014-2025/, (access: 15.02.2015).pl_PL
dc.referencesSzołtysek J. (2011), Creating of mobility the urban population, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Warsaw.pl_PL
dc.referencesSzołtysek J. (2009), Basics of urban logistics, Ed. 2 Publisher University of Economics in Katowice, Katowice.pl_PL
dc.referencesTraffic jams reports in 7 major Polish cities (2014), Deloitte Poland, Internet site: http://korkometr.targeo.pl/Raport_Korki_2013.pdf, (access: 20.10.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://www.aglomeracja.poznan.pl/aglomeracja/public/aglomeracja (access: 12.02.2016).pl_PL
dc.references pl_PL
dc.contributor.authorEmailumotowidlak@onet.eu
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.321.06
dc.relation.volume3en_US
dc.subject.jelO18
dc.subject.jelR49
dc.subject.jelR59


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record