Show simple item record

dc.contributor.authorWiśniewska, Anna
dc.date.accessioned2018-06-22T13:53:45Z
dc.date.available2018-06-22T13:53:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25168
dc.description.abstractTourism has its functions and dysfunctions for the reception region. The purpose of the study is to state which of Polish regions can be characterized as the areas of sustainable tourism reception. To achieve the aim of the study the following hypothesis was put forward: voivodships of northern and southern Poland were the areas of sustainable tourism reception in 2015. The examination of the sustainable tourism should take into consideration both positive and negative influence of tourism on the environment and society; that is why the taxonomic measure of development was employed. The study included variables concerning tourism directly as well as those connected indirectly with its development in the given area. Regarding the substantive criteria of variables’ selection the author considered the state of the art in tourism and economic sciences. The conducted research indicated that some of regions in Poland can be recognized as the sustainable tourism reception regions.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest określenie, na terenie których polskich województw turystyka najlepiej spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju. Aby zrealizować cel badawczy, postawiono hipotezę, która brzmi: „Obszarami recepcji turystyki zrównoważonej w 2015 roku były województwa położone na północy i południu Polski”. Badanie turystyki zrównoważonej musi brać pod uwagę zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ tej gałęzi gospodarki na środowisko i społeczeństwo, dlatego aby zweryfikować hipotezę badawczą, zastosowano taksonomiczny miernik rozwoju. W badaniu uwzględniono zmienne stricte dotyczące turystyki oraz te związane pośrednio z jej rozwojem na danym terenie. W kwestii kryteriów merytorycznych doboru zmiennych brano pod uwagę stan wiedzy w obszarze nauk o turystyce i nauk ekonomicznych. Przeprowadzona analiza wykazała, że część polskich województw może zostać uznana za obszary recepcji turystyki zrównoważonej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4
dc.subjectsustainable tourismen_GB
dc.subjecttourism in Polanden_GB
dc.subjecttourism reception regionsen_GB
dc.subjectthe taxonomic measure of developmenten_GB
dc.subjectturystyka zrównoważonapl_PL
dc.subjectturystyka w Polscepl_PL
dc.subjectregiony recepcji turystycznejpl_PL
dc.subjecttaksonomiczny miernik rozwojupl_PL
dc.titleOcena rozwoju turystyki zrównoważonej w polskich regionachpl_PL
dc.title.alternativeSustainable Tourism Development Appraisal in Various Regions of Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[83]-92
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Doskonałości Biznesowej
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBatyk I .M., Wybrane aspekty turystyki zrównoważonej w województwie warmińsko‑mazurskim, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2010, nr 1.pl_PL
dc.referencesButowski L., Długookresowy model turystyki zrównoważonej, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2013, nr 32.pl_PL
dc.referencesCegliński P., Kwestie zrównoważonego rozwoju w strategiach przedsiębiorstw, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, nr 40, t. 2, DOI: 10.18276/sip.2015.40/2–02.pl_PL
dc.referencesKazimierczak M., Turystyka zrównoważona synonimem turystyki zorientowanej etycznie, „Studia Periegetica” 2009, nr 3.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., Turystyka zrównoważona – aspekty kulturowe, [w:] Z. Młynarczyk (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. VI, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesMastalska‑Cetera B., Warczewska B., Możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej na przykładzie dolnośląskich parków krajobrazowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 397.pl_PL
dc.referencesMeyer B., Funkcja turystyczna a zrównoważony rozwój obszarów nadmorskich na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 303.pl_PL
dc.referencesMika M., Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMika M., Sustainable tourism: a critique of the academic feasibility of the concept, „Tourism; The Journal of University of Lodz” 2014, nr 25/1, DOI: 10.2478/tour–2014–0015.pl_PL
dc.referencesNaumowicz K., Podstawowe zagadnienia turystyki, http://www.academia.edu/4568029/Prof._PWSZ_dr_hab._Krystyna_Naumowicz_PODSTAWOWE_ZAGADNIENIA_TURYSTYKILITERATURA_DODATKOWA (dostęp: 11.01.2016).pl_PL
dc.referencesNiezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesPieńkos K., Podleśna‑Dudicz K., Problemy turystyki zrównoważonej w lasach, [w:] A. Gotowt‑Jeziorska, J. Śledzińska, Turystyka zrównoważona i ekoturystyka, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesUglis J., Jęczmyk A., Agroturystyka jako faktor zrównoważonego rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 379, DOI: 10.15611/pn.2015.379.05.pl_PL
dc.contributor.authorEmailamw@doktorant.umk.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.49.06
dc.relation.volume49pl_PL
dc.subject.jelC38
dc.subject.jelQ01
dc.subject.jelZ32


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record