Show simple item record

dc.contributor.authorDębski, Maciej
dc.date.accessioned2018-09-27T10:08:14Z
dc.date.available2018-09-27T10:08:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25857
dc.description.abstractThe following article discusses the genesis of the little-known conflict of Queen Marie Casimire Sobieska with her eldest son Jacob. While not considering the complexity of the causes of this conflict, it is believed to be the reason for Jacob’s failure in taking the place upon the throne. Marie Casimire’s biggest dream was Jacob’s or one’s of his brother taking on the crown after their father. The eldest prince was brought up not only in a sense of hope, but also in warm relations with the closest. Unfortunately, in the final years of John III Sobieski’s life, Jacob decided to distance himself from parents with unjustified motives. According to public opinion the conflict with the royal couple, and then with his mother became a political issue. The opponents of the Sobieski family claimed that Marie Casimire Sobieska and Jacob were the political enemies. Due to the fact that this conflict was still ongoing, there were no chance to arise the Sobieski dynasty in Poland.en_GB
dc.description.abstractArtykuł porusza problem mało znanej genezy konfliktu Marii Kazimiery z najstarszym synem Jakubem – sporu, który bez zagłębiania się w jego złożone przyczyny, uznaje się za główny powód porażki najstarszego z królewiczów Sobieskich w walce o polski tron. Największym marzeniem Marii Kazimiery było to, aby Jakub (bądź któryś z jego braci) objął „ojcowską koronę”. W poczuciu takich nadziei i w ciepłych relacjach z najbliższymi wychowywany był najstarszy królewicz. Niestety, w ostatnich latach życia króla Jana III Sobieskiego Jakub, z całkowicie niesłusznych pobudek, poważnie odsunął się od rodziców. Spór z parą królewską, a następnie z matką w oczach opinii publicznej stał się politycznym konfliktem. Oponenci Sobieskich utwierdzali wszystkich w przekonaniu, że Marysieńka i Jakub są politycznymi wrogami. Temat zatargu (który był splotem wielu nieporozumień) Marii Kazimiery z synem powracał, co ostatecznie pogrzebało szanse na założenie w Polsce dynastii Sobieskich.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Historica;98
dc.subjectMarie Casimire Sobieskaen_GB
dc.subjectJacob Sobieskien_GB
dc.subjectJohn III Sobieskien_GB
dc.subjectMelchior de Polignacen_GB
dc.subjectMaria Kazimiera Sobieskapl_PL
dc.subjectJakub Sobieskipl_PL
dc.subjectJan III Sobieskipl_PL
dc.subjectLudwika Karolina Radziwiłłównapl_PL
dc.subjectMelchior de Polignacpl_PL
dc.titleGeneza i rozwój konfliktu królowej Marii Kazimiery Sobieskiej z synem Jakubempl_PL
dc.title.alternativeThe genesis and development of the conflict of Queen Marie Casimire Sobieska with son Jacoben_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[25]-41
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej
dc.identifier.eissn2450-6990
dc.referencesMaria Kazimiera d’Arquien de la Grange, Listy do Jana Sobieskiego, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesNieznane listy królowej Marji Kazimiery, oprac. W. Ziembicki, Kraków 1935.pl_PL
dc.referencesSarnecki K., Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje z lat 1691–1696, oprac. J. Woliński, Wrocław 1958.pl_PL
dc.referencesGierowski J.A., Kandydatura Sobieskich do tronu polskiego w czasie wielkiej wojny północnej, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”1980, R. XXXV, z. 2, s. 369–382.pl_PL
dc.referencesJastrzębska E., Maria Kazimiera Sobieska wobec kandydatury syna Jakuba podczas bezkrólewia w świetle depesz ambasadora Polignaca (1696–1697), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”1980, R. XXXV, z. 2, s. 351–354.pl_PL
dc.referencesKawecki R., Kardynał Michał Stefan Radziejowski (1645–1705), Opole 2005.pl_PL
dc.referencesKomaszyński M., Legenda i prawda o ostatnich latach Jana III, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1980, R. XXXV, z. 2, s. 211–221.pl_PL
dc.referencesKomaszyński M., Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska królowa Polski (1641–1716), Kraków 1983.pl_PL
dc.referencesKomaszyński M., Piękna królowa. Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesKomaszyński M., Teresa Kunegunda Sobieska, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesKomaszyński M., Zabiegi królewicza Jakuba o pomoc Szwecji w walce o tron po Janie III, [w:] Strefa bałtycka w XVI–XVIII w. Polityka – społeczeństwo – gospodarka. Ogólnopolska sesja naukowa zorganizowana z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edmunda Cieślaka, red. J. Trzoska,Gdańsk 1993, s. 105–115.pl_PL
dc.referencesLibiszowska Z., Ród Sobieskich w Europie, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1980, R. XXXV, z. 2., s. 355–368.pl_PL
dc.referencesOrszulik S., Polemika wokół kandydatury Sobieskich do korony w okresie bezkrólewia 1696/97, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1980, R. XXXV, z. 2, s. 341–349.pl_PL
dc.referencesPorazinski J., Sobieski Jakub Ludwik, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIX, Warszawa–Kraków 1999–2000, s. 490–496.pl_PL
dc.referencesSkrzypietz A., Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego, Katowice 2009.pl_PL
dc.referencesSkrzypietz A., Jakub Sobieski, Poznań 2015.pl_PL
dc.referencesSkrzypietz A., Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, Katowice 2011.pl_PL
dc.referencesSkrzypietz A., Maria Kazimiera wobec elekcji po zgonie Jana III, [w:] Z dziejów XVII i XVIII wieku. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Michałowi Komaszyńskiemu, red. J. Kwak, Katowice 1997, s. 106–117.pl_PL
dc.referencesSkrzypietz A., Rozkwit i upadek rodu Sobieskich, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesStaszewski J., August II Mocny, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesStaszewski J., O miejsce w Europie. Stosunki Polski i Saksonii z Francją na przełomie XVII i XVIII wieku, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesSzwaba M., Między dworem a opozycją. Krzysztof Pac wobec Jana III Sobieskiego w latach 1674–1684, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1992, nr 1418, Historia CII, s. 57–62.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildebskimaciek@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6050.98.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record