"Finanse i Prawo Finansowe" to recenzowane czasopismo naukowe, w którym zamieszczane są oryginalne artykuły naukowe, często łączące teorię z praktyką, odnoszące się do finansów oraz powiązanych z nimi dziedzin. Łamy czasopisma są otwarte również dla przedstawicieli nauk prawych, którzy podejmują tematykę regulacji finansowych. Celem czasopisma jest promowanie i publikowanie wyników badań z zakresu finansów, inspirowanie autorów, a także czytelników, do lepszego zrozumienia, zdefiniowania i wyjaśniania ważnych, w szczególności bieżących zjawisk oraz mechanizmów finansowych. Zadaniem czasopisma jest: udostępnienie forum do upowszechniania rezultatów badań oraz wymiany opinii, prezentacja indywidualnych i zespołowych dokonań naukowych.


Nazwa główna: Finanse i Prawo Finansowe
Nazwa alternatywna: Journal of Finance and Financial Law
ISSN: 2391-6478
e-ISSN: 2353-5601
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 2014 r.

Strona internetowa czasopisma

Collections in this community

Recent Submissions

View more