Rocznik „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” został powołany do istnienia jako organ wydawniczy Centrum Badan nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego. Z założenia periodyk ma charakter międzynarodowy, wiec przyjmowane doń są prace napisane w językach kongresowych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i włoski), dotyczące basenu Morza Śródziemnego i Słowiańszczyzny, zamykające się w przedziale chronologicznym od I w. n.e. do XVIII stulecia włącznie.

„Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” is published at the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Basin and South-East Europe (Ceraneum), University of Łódź. Studia Ceranea being designed as an international journal, contributions in the standard conference languages will be accepted (English, French, German, Russian and Italian). We have resolved to accept papers pertaining to the history of the Mediterranean and the Slavic area within the chronological limits from the 1st through the 17th century AD.


Nazwa: Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
ISSN: 2084-140X
e-ISSN: 2449-8378
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (model diamentowy, licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 2011 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more