Show simple item record

dc.contributor.authorGołembski, Marcin
dc.date.accessioned2015-07-07T10:14:10Z
dc.date.available2015-07-07T10:14:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10630
dc.description.abstractProblematyka społecznej odpowiedzialności biznesu, przestała być traktowana jedynie jako pewna filozofia opierająca się na altruizmie i filantropii. CSR stała się sposobem na zarządzanie firmą, koncepcją, która w długim okresie przyczynia się do wzrostu szeroko rozumianej wartości przedsiębiorstwa. Jednakże dosyć niepokojącym wspólnym mianownikiem toczonych dyskusji i prowadzonych badań, jest silne zorientowanie na zagadnienia społecznej odpowiedzialności głównie w przedsiębiorstwach dużych lub globalnych korporacjach. Niewiele uwagi poświęca się małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) w kontekście ich aktywności we wdrażaniu i stosowaniu zasad CSR. celem niniejszego opracowania jest próba identyfikacji i analizy uwarunkowań stosowania założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W części empirycznej zaprezentowano cząstkowe wyniki badań autora, dotyczących stanu faktycznego w zakresie stosowania CSR w sektorze MSP.pl_PL
dc.description.abstractThe issue of corporate social responsibility, is no longer considered only as a philosophy which is based on altruism and philanthropy. CSR has become a way for company management, a concept that in the long run contribute to the wider growth of the company. However, quite a disturbing common denominator turned discussion and research, is a strong focus on corporate social responsibility issues mainly in large enterprises and global corporations. Little attention is given to small and medium-sized enterprises (SMEs) in the context of their activity in the implementation and application of the principles of CSR. the aim of this paper is to identify and analyze the determinants of the use of assumptions concept of corporate social responsibility (CSR) in the small and medium-sized enterprises. In the empirical part presents the partial results of the author, on the facts in the application of CSR in the SME sector.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;282
dc.titleUwarunkowania wdrażania koncepcji społecznej Odpowiedzialności biznesu (CSR) w małych i średnich przedsiębiorstwachpl_PL
dc.title.alternativeConditions for the implementation of corporate social responsibility in small and medium – sized enterprisespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number107-115pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniupl_PL
dc.referencesAguilera R. V., Rupp D. E., Williams C. A., Ganapathi J., Putting the S back in corporate social responsibility: a multi-level theory of social change in organizations, „Academy of Management Review”, 2007, Vol. 32, No. 3pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility Green Paper, http://ec.europa.eu, 2001pl_PL
dc.referencesForum Odpowiedzialnego Biznesu, Menedżerowie 500 – lider CSR, GoodBrand & Company Polska, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesGasparski W., (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesOrlitzky M., Schmidt F. L., Rynes S. L., Corporate social and financial performance: a meta-analysis, „Organization Studies”, 2003, Vol. 24, No. 3.pl_PL
dc.referencesPaliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesPearce J. A. II, Doh, J. P., The high impact of collaborative social initiatives, „MIT Sloan Management Review”, 2005, Vol. 46, No. 3pl_PL
dc.referencesRigoberto J., Daza P., A valuation model for corporate social responsibility, Social Responsibility Journal, 2009, Vol. 5, Iss: 3pl_PL
dc.referencesRobbins S., Coulter M., Administracio´ n. Cap V. Responsabilidad Social y e´ tica administrativa, Pearson Educacio´n-Prentice Hall, 2005, 8th edpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record