Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Działania UE na rzecz ochrony praw kobiet na Filipinach 

  Czapla, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
  Filipiny poważnie podchodzą do globalnego problemu, jakim jest dyskryminacja kobiet oraz wyróżniają się na tle innych państw regionu Azji Południowo-Wschodniej swoim podejściem do ochrony praw kobiet oraz równouprawnienia. ...
 • Unia Europejska wobec wolności słowa w Wietnamie – w kontekście ochrony praw człowieka w latach 2012-2023 

  Serwatka, Andżelika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
  Wolność słowa, wolne i niezależne media oraz ochrona praw człowieka są nieodłącznymi fundamentami demokratycznego społeczeństwa, a także wartościami, które Unia Europejska od lat promuje i wzmacnia w państwach na całym ...
 • Działania UE na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w Azji 

  Matiaszczyk, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
  Unia Europejska aktywnie promuje zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie polityk na skalę globalną. Społeczeństwo obywatelskie, oparte na zasadach demokratycznych, wolności przekonań i stowarzyszeń, ...
 • Paradyplomacja Chiny-UE na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi 

  Suszwalak, Oliwia; Filipińska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
  Chiny to jedno z najbardziej zanieczyszczonych państw świata. Rząd chiński podejmuje wiele działań na rzecz poprawy stanu środowiska, jednak można w tym obszarze zauważyć również wzrost aktywności rządów lokalnych, które ...
 • Działania Unii Europejskiej i Indii na rzecz rozwoju indyjskich miast: współpraca aktorów niepaństwowych oraz lokalnych 

  Pęczak, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
  Unia Europejska aktywnie uczestniczy w międzynarodowych inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Nie inaczej jest jeśli chodzi o współpracę z Indiami, które to zmagają się z wieloma problemami ...
 • Inicjatywa FLEGT w Indonezji: implementacja, osiągnięcia, wyzwania 

  Bednarska, Wiktoria; Gralewska, Daria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
  Indonezja w ostatnich latach stała się liderem Azji Południowo-Wschodniej w walce z emisją gazów cieplarnianych. Jednocześnie państwo to, bogate w zasoby naturalne, takie jak lasy tropikalne, wciąż zmaga się jednak z ...
 • Wymiar środowiskowy i klimatyczny polityki UE wobec Azji 

  Kamiński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
  Azja jest jednym z regionów świata, który najbardziej odczuwa skutki zmian klimatu i degradacji środowiska naturalnego. Z kolei Unia Europejska jest najbardziej aktywnym na świecie aktorem promującym zagadnienia ochrony ...
 • Współpraca Unii Europejskiej i Japonii na rzecz klimatu i neutralności klimatycznej 

  Kisiel, Adrianna; Kukieła, Julia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
  Efekty globalnego ocieplenia stanowią ogromne zagrożenie dla całej planety. Unia Europejska od lat stara się działać na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych. Podobne działania podejmuje również Japonia. Celem rozdziału ...
 • Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla Korei Północnej 

  Matiaszczyk, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
  Niniejszy rozdział stanowi analizę rozwoju stosunków między Unią Europejską a Koreą Północną ze szczególnym uwzględnieniem pomocy rozwojowej UE dla tego państwa. Odpowiada na pytania o charakter pomocy rozwojowej UE czy ...
 • Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla Tajlandii 

  Rusiecka, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
  Tajlandia od kilkudziesięciu lat znacząco rozwija się gospodarczo i dąży do zostania liderem Azji Południowo-Wschodniej. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa Unia Europejska. Celem rozdziału jest ukazanie unijnej pomocy ...
 • Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla Tadżykistanu 

  Iczetkin, Aleksandra; Gajda, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
  Dysproporcje między państwami rozwiniętymi, rozwijającymi się, a państwami Globalnego Południa wciąż się pogłębiają. Stąd też tak istotna jest pomoc rozwojowa dla państw postradzieckich. Rozdział ma na celu przedstawienie ...
 • Unijna pomoc rozwojowa dla Azji 

  Kamiński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
  Unia Europejska jest największym dawcą oficjalnej pomocy rozwojowej. Stara się dzięki temu wykorzystać własną pozycję do promowania na świecie istotnych dla niej wartości i celów politycznych takich jak zapobieganie ...
 • Wstęp 

  Kamiński, Tomasz; Matiaszczyk, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
 • Skazani na współpracę? Różne wymiary polityki Unii Europejskiej wobec państw azjatyckich 

  Kamiński, Tomasz; Matiaszczyk, Natalia; Kamiński, Tomasz - Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Studiów Azjatyckich, 90-131 Łódź, ul. Narutowicza 59a; Matiaszczyk, Natalia - Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Studiów Azjatyckich, 90-131 Łódź, ul. Narutowicza 59a (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
  Polityka Unii Europejskiej wobec Azji stanowi interesujący obszar analizy i refleksji na tle zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej. UE, od momentu swojego powstania, zyskała pozycję znaczącego gracza na arenie ...
 • Wybory bez wyborów: Niekonkurencyjne elekcje do rad gminnych w Polsce 

  Stępień, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-10-29)
  Poruszana w publikacji problematyka dotyczy zjawiska tzw. wyborów niespornych, a więc elekcji rozgrywanych w warunkach braku politycznej konkurencji (ang. uncontested seats). Książka obejmuje zagadnienia związane z miejscem ...
 • Niestabilne parlamenty. Chwiejność wewnątrzparlamentarna w Serbii i Wojwodinie w latach 2016–2020 

  Domagała, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023-04-12)
  Głównym celem niniejszej monografii było przeanalizowanie genezy skali oraz dynamiki zjawiska fluktuacji w wykonywaniu mandatu deputowanego do Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbii oraz Zgromadzenia Autonomicznej Prowincji ...
 • Tłumacz musi być linoskoczkiem 

  Dedecius, Karl; Czechowska, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-04-14)
 • Karl Dedecius – Europejczyk z Łodzi 

  Lisiecka, Sława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-04-14)
 • Drogi badań naukowych: Niemiecki Instytut Spraw Polskich i duch Karla Dedeciusa 

  Loew, Peter Oliver (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-04-14)
 • Tłumaczenie na granicy 

  Chołuj, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-04-14)

View more