Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

CONTENT

1. Wstęp

ZAGADNIENIA OGÓLNE

2. Między tekstem a podtekstem - nagłówki prasowe
Bożena Ostromęcka-Frączak
3. Teksty w nauczaniu przyszłych tłumaczy
Marta Pančíkova
4. Pragmatyczne akty mowy w kontekście komunikacyjnym
Edyta Pałuszyńska
5. Teksty do nauczania języka polskiego jako obcego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ
Grzegorz Rudziński

TEKSTY A SPRAWNOŚCI MÓWIENIA I ROZUMIENIA ZE SŁUCHU

6. Wiersze i piosenki w nauczaniu dzieci języka polskiego jako obcego
Małgorzata Dawidziak-Kładoczna
7. Niedostatki fonetyczne w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego (poziom progowy)
Katarzyna Jachimowska
8. Możliwości wykorzystania aforyzmu w rozwijaniu sprawności mówienia
Anna Trębska-Kerntopf
9. Jak nauczyć rozumienia wypowiedzi mówionych?
Ewa Sabela
10. Rola i funkcje tekstu mówionego w testowaniu sprawności rozumienia ze słuchu na poziomie B2
Adriana Prizel-Kania
11. Wierszyki fonetyczne dla dzieci w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Michalina Jasińska

TEKSTY W PODRĘCZNIKACH I MEDIACH

12. Dowcip w tekstach do nauczania języka polskiego jako obcego
Beata Grochala
13. Teksty dziennikarskie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na materiale podręczników)
Monika Grzelka
14. Teksty i ich dobór w nauczaniu języka polskiego Słowaków
Maria Magdalena Nowakowska
15. Grzecznościowe akty mowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie elementarnym (Al)
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

ZAGADNIENIA JĘZYKOWE W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

16. Czasem trzeba owijać w bawełnę. Eufemizmy w materiałach dydaktycznych dla cudzoziemców
Anna Dąbrowska, Małgorzata Pasieka
17. O tekstach prasowych autorstwa osób dwujęzycznych
Maria Witkowska-Gutkowska
18. Kulturowe uwarunkowania związków frazeologicznych w polszczyźnie i słoweńszczyźnie
Maria Wtorkowska
19. Spójność tekstu argumentacyjnego w doskonaleniu umiejętności pisania
Anna Majewska-Tworek, Monika Zaśko-Zielińska

TEKSTY KULTURY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

20. Teksty i konteksty, czyli o roli dramaturgii współczesnej w poznawaniu kultury polskiej zagranicą
Jadwiga Sobczak
21. Jak powstają hasła do Leksykonu kultuгу polskiej dla cudzoziemców?
Grażyna Zarzycka
22. Lektorat jako tekst kultury. Rozważania na tle założeń programu kulturowego
Jerzy Kowalewski
23. Baśń jako tekst w nauczaniu obcokrajowców - Waligóra i Wyrwidąb Kazimierza Władysława Wójcickiego
Dorota Michułka
24. Teksty kultury popularnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Piotr Kajak
25. Od Mickiewicza do Miłosza - literatura polska w oczach cudzoziemców uczących się języka polskiego
Katarzyna Stankiewicz
26. Teksty kultury na zajęciach języka polskiego jako obcego
Magdalena Wojenka
27. Wykorzystanie tekstów z łódzkiej prasy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Iwona Dembowska
28. Legendy łódzkie jako teksty pomocnicze w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Aneta Strzelecka

Recent Submissions

View more