CONTENT

 1. Obszarowa ochrona przyrody w świetle zagrożeń nadchodzących dekad
  Ludwik Tomiałojć
 2. Regionalna lista wymarłych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej
  Janusz Hereźniak
 3. Zagrożone gatunki roślin naczyniowych Kutna
  Urszula Warcholińska, Anna Gmerek
 4. Właściwości zagrożonych gatunków flory segetalnej środkowej Polski i możliwości ich ochrony
  Urszula Warcholińska
 5. Rośliny z rodziny storczykoyratych (Orchidaceae) na terenie Wyżyny Częstochowskiej
  Łukasz Pułaski
 6. Drzewa wokół świątyń na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
  Adam Świć
 7. Chruściki (Trichoptera) źródlisk w rezerwacie Struga Dobieszkowska
  Janusz Majecki, Katarzyna Majecka
 8. Zmiany fauny motyli dziennych (Lepidoptera: Papilionoidea i Hesperioidea) środkowego dorzecza Pilicy
  Zygmunt Śliwiński
 9. Koszówki (Psychidae, Lepidoptera) Wyżyny Łódzkiej
  Barbara Marciniak
 10. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Puszczy Pilickiej
  Jacek Kurzawa
 11. Ginące i zagrożone gatunki motyli dziennych Ropalocera (Papilionoidea + Hesperioidea) w Polsce środkowej
  Andrzej W. Skalski
 12. Stan poznania i wstępna charakterystyka bezkręgowców Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
  Kan K. Kowalczyk, Janusz Majeski
 13. Aktualny stan poznania entomofauny Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem doliny rzeki Rawki
  Jan K. Kowalczyk, Maciej Krzeptowski, Tomasz Lenkowski, Janusz Majeski , Barbara Marciniak, Maciej Mastalerz, Zdzisława Myślicka, Jerzy Nadolski, Marek Wanat
 14. Występowanie bociana czarnego Ciconia nigra (L.), cietrzewia Tetrao tetrix (L.) i jarząbka Bonasa bonasia (L.) w regionie łódzkim (Wyniki badań ankietowych)
  Janusz Hejduk, Janusz Markowski
 15. Najważniejsze ostoje ptaków na Ziemi Łódzkiej
  Tomasz Janiszewski, Zbigniew Wojciechowski, Janusz Markowski
 16. Stan zbadania awifauny Wyżyny ŁódzkiejŁ
  Janusz Markowski, Zbigniew Wojciechowski, Maria Markowska, Tomasz Janiszewski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions